< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення обсягів реалізації туристичних послуг

На цьому етапі після аналізу ринку туристичної діяльності, в якому працює досліджувана нами туристична компанія (ТК "Сага"), вивчається статистика кількості фірм-конкурентів, аналізуються обсяги реалізації туристичних послуг, їх цінова політика та сам процес ціноутворення туристичної послуги.

Є велика кількість фірм, які конкурують з ТК "Сага", — "Світлана", "Подорожник", "Сьоме небо". А оскільки основними конкурентами цієї компанії за наданням послуг і обсягів продажу туристичних путівок є такі фірми, як "САМ", "Га- малія", "Пан Юкрейн", "Сьоме небо", саме ці фірми ми візьмемо для порівняльного аналізу з фірмою "Сага".


Основними стратегіями ціноутворення, які застосовують туристичні фірми, є:

· "висока якість — висока ціна" — "Сьоме небо";

· "низькі виробничі витрати — низька ціна" — "Пан Юкрейн";

· "ціна залежно від рівня цін конкурентів" — "Гамалія".

В усіх трьох фірмах обмежений асортимент туристичних

маршрутів, оскільки вони звикли працювати з надійними і перевіреними туроператорами, що звужує коло пропозицій за турами, а ТК "Сага" надає більш різноманітніший асортимент туристичних послуг.

Предметом найбільш твердої конкуренції в туристичній діяльності є:

· ціна;

· авторитет фірми;

· якість обслуговування.

Фірма "Гамалія" особливо велику увагу приділяє рекламі: оголошенням в телетексті, друкарських виданнях, рекламних програмах по телебаченню, поширенню візиток, рекламі в телефонних довідниках. Фірма "САМ" приділяє увагу вивіскам на вході, оголошенням у друкарських виданнях, рекламі в телефонних довідниках. "Пан Юкрейн" вдається до таких рекламних заходів, як вивіска на вході, реклама на міських стендах, поширення візиток.

Аналізуючи ці дані, ТК "Сага" приймає рішення приділити рекламі велике значення.

Для оцінювання своїх порівняльних переваг з перерахованих питань можна використовувати метод сегментації ринку за основними конкурентами, що дає можливість систематизувати інформацію, наведену в табл. 8.2.

Оцінювання проводилося за 10-бальною системою.

Після аналізу можна зробити висновок, що послуги компанії "САМ" є конкурентоспроможнішими. На загальний рівень конкурентоспроможності послуг впливає зовнішня реклама та інформація, ентузіазм і чутливість персоналу, використання каталогів, відповідність запиту клієнта, прийнятна і невисока ціна продукції. Згідно з даними, щоб наблизитися до позицій лідера, компанія "Сага" має можливість збільшити рівень конкурентоспроможності товару за рахунок наведених показників.

Таблиця 8.2. Сегментація ринку за основними конкурентами

Чинники конкурентоспроможності

"Сьоме небо"

"САМ"

"Гамалія"

"Сага"

1

Зовнішня реклама та інформація

7

10

7

9

2

Інтерв'юер офісу

8

8

6

6

3

Зовнішній вигляд менеджерів

8

10

6

7

4

Ентузіазм і чутливість персоналу

8

10

5

8

5

Професіоналізм

10

7

10

8

6

Знання напрямів

9

8

7

7

7

Умови страхування, візових вимог

9

9

9

9

8

Умови оплати

5

5

5

5

9

Використання каталогів

10

10

8

10

10

Відповідність запиту клієнта

7

10

7

6

11

Прийнятна та невисока ціна

9

10

8

8

Загальний бал

90

97

78

83

Напрями підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми

Основними напрямами, які підвищують конкурентоспроможність туристичної компанії на національному ринку туризму, є:

· розширення пропозицій туристичної фірми (асортиментної політики), а саме: розробка екскурсійних турів;

· удосконалення просування туристичних послуг, а саме: розробка друкарського каталогу туристичної фірми;

· удосконалення збутової та цінової політики.

В умовах посилення конкурентної боротьби на українських ринках дедалі більша кількість підприємств звертає увагу на різні методи маркетингових досліджень, у тому числі й рекламу з метою мінімізації витрат на пошук ефективних стратегій, які дають можливість міцно утримувати ринкові позиції та збільшувати обсяги збуту, зберігаючи при цьому наявних споживачів і залучаючи нових. Розробці методики планування варто приділяти більше уваги, оскільки саме вона впливає на результативність усіх проведених рекламних заходів.

Акцентування діяльності підприємства на потребах клієнтів і підвищенні ступеня лояльності клієнтів до фірми та її продукції спричинить необхідність серйозного перегляду маркетингової роботи з орієнтацією на нове розуміння ролі клієнта в ланцюжку взаємовідносин між компанією і споживачем.

До найважливіших маркетингових заходів, які вимагають удосконалення з метою підвищення конкурентоспроможності ТК "Сага", належать:

· удосконалення збутової політики;

· налагодження зв'язків з корпоративними клієнтами;

· розширення роботи з турагентствами;

· удосконалення цінової політики.

На основі проведеного дослідження за допомогою SWOT- аналізу (табл. 8.3) можна виокремити основні чинники загроз і можливостей, сильні та слабкі сторони досліджуваного підприємства (на прикладі ТК "Сага").

Таблиця 8.3. SWOT-аналіз ТК "Сага" (м. Київ)

Сильні сторони фірми

Слабкі сторони фірми

Широкий асортимент туристичних програм; ефективна реклама; велика частка ринку; обізнаний та кваліфікований персонал; якісний сервіс; імідж компанії;

уміння професійно вести конкурентну боротьбу; наявність потреби в послугах фірми на споживчому ринку

Високі внутрішньофірмові витрати;

відсутність чіткої стратегії; низький рівень прибутковості; непродуктивна робота персоналу;

високі щодо конкурентів витрати виробництва; відсутність фінансових і матеріальних ресурсів

Розширення асортименту; збільшення частки ринку; зменшення внутрішньофірмових витрат;

організація менеджменту в компанії;

удосконалення продуктивності використання сучасних технологій (Інтернет);

обслуговування додаткових груп споживачів, вихід на новий ринок, розширення продуктової лінії

Вплив зовнішнього середовища; посилення конкурентної боротьби;

нестабільність державної зовнішньої та внутрішньої політики;

плинність персоналу; зниження темпів зростання ринку;

несприятливі зміни в темпах зростання курсу валют; спад в економіці

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >