< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оплата комісійної винагороди та відшкодування витрат уповноваженого банку бенефіціара за обслуговування експортного акредитива

 • 8.1. Оплата комісійної винагороди та відшкодування витрат уповноваженого банку бенефіціара за обслуговування експортного акредитива здійснюються згідно з умовами акредитива, вимогами УПДА та затвердженими тарифами уповноваженого банку бенефіціара.
 • 8.2. Уповноважений банк бенефіціара (на власний розсуд) може надсилати вимоги про оплату комісійної винагороди та відшкодування витрат під час надання або після надання відповідної послуги за акредитивом (наприклад, авізування акредитива і змін до умов акредитива, підтвердження акредитива, перевірка документів за акредитивом тощо) або після здійснення оплати за акредитивом (анулювання акредитива, закінчення терміну дії акредитива).
 • ( Пункт 8.2 глави 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N25 від 27.01.2006)
 • 8.3. Якщо комісійна винагорода та відшкодування витрат уповноваженого банку бенефіціара згідно з умовами акредитива мають здійснюватися наказодавцем акредитива, то уповноважений банк бенефіціара надсилає до банку-емітента або банку, від якого акредитив був отриманий, лист або повідомлення з вимогою оплати комісійної винагороди та відшкодування витрат або утримує їх за рахунок коштів, розміщених на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку коштів у розрахунках інших банків, у разі наявності відповідних інструкцій банку, що розмістив грошове покриття на цьому рахунку.
 • ( Пункт 8.3 глави 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N25 від 27.01.2006)
 • 8.4. Якщо комісійна винагорода та відшкодування витрат уповноваженого банку бенефіціара згідно з умовами акредитива мають здійснюватися бенефіціаром, якому відкрито рахунок у цьому банку, то уповноважений банк бенефіціара надсилає бенефіціару листа з вимогою про оплату такої комісійної винагороди та відшкодування витрат або самостійно списує кошти з рахунку бенефіціара за умови, що це передбачено в договорі банківського рахунку та/або інших договорах, укладених між бенефіціаром та уповноваженим банком бенефіціара.
 • ( Пункт 8.4 глави 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N25 від 27.01.2006)
 • 8.5. Якщо оплата комісійної винагороди та відшкодування витрат уповноваженого банку згідно з умовами акредитива мають здійснюватися бенефіціаром, якому відкрито рахунок в іншому банку, то уповноважений банк надсилає до іншого банку бенефіціара вимогу про оплату такої комісійної винагороди та відшкодування витрат.
 • 8.6. Якщо оплату комісійної винагороди та відшкодування витрат уповноваженого банку бенефіціара згідно з умовами акредитива має здійснювати бенефіціар, але останній повідомив про свою відмову від здійснення цієї оплати або не здійснив це відшкодування без надсилання повідомлення про відмову, то оплату комісійної винагороди та відшкодування витрат банку-емітента має здійснити наказодавець акредитива. Лист з вимогою оплати надсилає уповноважений банк бенефіціара відповідно до пункту 8.3 цієї глави.
 • ( Пункт 8.6 глави 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N25 від 27.01.2006)

Закриття Справи за експортним акредитивом в уповноваженому банку бенефіціара

9.1. Справа за експортним акредитивом закривається в уповноваженому банку бенефіціара за умови: спливу строку дії акредитива;

відмови бенефіціара від використання акредитива до спливу строку його дії;

повного або часткового відкликання акредитива наказодавцем акредитива (за умови згоди бенефіціара);

здійснення сплати коштів за акредитивом до спливу строку дії акредитива;

здійснення сплати коштів за акредитивом після спливу строку дії акредитива.

 • ( Пункт 9.1 глави 9 розділу III в редакції Постанови Національного банку N25 від 27.01.2006)
 • 9.2. Під час закриття акредитива уповноважений банк бенефіціара списує невикористаний залишок за акредитивом з відповідних позабалансових рахунків.
 • ( Пункт 9.2 глави 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N25 від 27.01.2006)
 • 9.3. Під час закриття акредитива уповноважений банк бенефіціара повертає невикористаний залишок коштів грошового забезпечення акредитива, що обліковується на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку коштів у розрахунках інших банків, згідно з інструкціями іноземного банку-емітента (мінус сума утриманої комісійної винагороди та витрат уповноваженого банку бенефіціара відповідно до глави 8 цього розділу).
 • ( Пункт 9.3 глави 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N25 від 27.01.2006, N 580 від 29.09.2009)
 • 9.4. Усі документи, що пов'язані із супроводженням акредитива, зберігаються в окремій Справі протягом строку, установленого законодавством України.

Особливості розрахунків за трансферабельним (переказним) акредитивом

10.1. Якщо під час розрахунків за експортними операціями застосовуються трансферабельні (переказні) акредитиви і між першим бенефіціаром (резидентом) та другим бенефіціаром укладено угоду, за якою перший бенефіціар зобов'язується за дорученням і за рахунок другого бенефіціара забезпечити укладання та виконання експортного договору, то сума коштів, що належить:

першому бенефіціару, яка отримана від іноземного банку за трансферабельним (переказним) акредитивом, зараховується уповноваженим банком бенефіціара на відповідний розподільчий рахунок. Надалі операції з цього рахунку здійснюються відповідно до вимог законодавства України;

(Абзац другий пункту 10.1 глави 10розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006)

другому бенефіціару (одержувачу коштів), яка отримана від іноземного банку за трансферабельним (переказним) акредитивом, зараховується уповноваженим банком бенефіціара на розподільчий рахунок, якщо другий бенефіціар має рахунок в уповноваженому банку, що обслуговує першого бенефіціара, або зараховується на відповідний балансовий рахунок, призначений для обліку іншої кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку, для подальшого її перерахування до того банку, який обслуговує другого бенефіціара. Перерахування коштів другому бенефіціару здійснюється уповноваженим банком першого бенефіціара не пізніше ніж на третій банківський день, починаючи з наступного дня валютування, визначеного іноземним банком.

(Абзац третій пункту 10.1 глави 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 25 від 27.01.2006, N580 від 29.09.2009)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >