< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистичне оцінювання діяльності центрального банку країни

Як уже зазначалося, в Україні центральним банком є НБУ.

НБУ є центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом України "Про Національний банк України" та іншими законами України. Основною функцією НБУ як центрального банку країни є забезпечення стабільності національної грошової одиниці — гривні. При виконанні своєї основної функції НБУ має виходити з пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в країні.

Статистичний аналіз діяльності центрального банку країни доцільно здійснювати за такими напрямами:

 • 1- Грошово-кредитне регулювання:
  • - виконання основних засад грошово-кредитної політики — обов'язкові резерви (нормативи обов'язкових резервів, їх обсяги, структура і динаміка), на політика (середньозважена на ставка за усіма операціями рефінансування та конкретними операціями), рефінансування банків (загальний обсяг операцій із рефінансування банків, сума повернених кредитів, обсяги операцій із підтримання ліквідності банків (кредити овернайт, кредити рефінансування, стабілізаційні кредити, операції прямого peno та ін.)),;
  • - депозитні операції — обсяги розміщення депозитних сертифікатів, кількість проведених тендерів із розміщення депозитних сертифікатів, середньозважена ставка за випущеними в обіг депозитними сертифікатами;
  • - безготівкова емісія — обсяги та структура каналів первинної емісії національної валюти (валютний, кредитний і фондовий),
  • - грошовий обіг — обсяги, структура та динаміка грошової маси, обсяг коштів банків на кореспондентських рахунках в центральному банку.
  • - готівковий обіг — обсяги випуску та вилучення готівки, її частка у грошовий масі, кількість банкнот і монет на одну особу, обсяги вилучення зношених банкнот і монет, обсяги виявлення підроблених банкнот національної та іноземної валют, обсяги випуску та реалізації пам'ятних монет і сувенірної продукції.
 • 2. Валютно-курсова політика:
  • - валютний курс — значення і динаміка готівкового, офіційного курсу, середньозваженого курсу на міжбанківському валютному ринку та номінального і реального ефективного обмінного курсу національної валюти;
  • - міжнародні резерви — обсяг, динаміка і структура міжнародних (золотовалютних) резервів, обсяги продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, величина доходів від управління міжнародними резервами, середня доходність операцій із управління міжнародними резервами.
 • 3. Регулювання банківської діяльності:
  • - реєстрація та ліцензування банків — кількість зареєстрованих банків, кількість акредитованих представництв іноземних банків, кількість наданих дозволів на купівлю-продаж часток банків, кількість погоджень змін до статутних документів банків, кількість призначень на керівні посади;
  • - інспектування банків — кількість аудиторських перевірок, інспекційних перевірок, у тому числі планових і позапланових,
  • - припинення діяльності банків — кількість ліквідованих банків, кількість банків, що перебувають у стадії ліквідації.
 • 4. Кадрове забезпечення: середньооблікова чисельність працівників, її статевий, віковий та освітньо-кваліфікаційний склад, склад за стажем роботи, чисельність працівників, які підвищили кваліфікацію.
 • 5. Фінансові результати діяльності: динаміка, структура і склад витрат і доходів центрального банку.

З метою проведення міжнародних зіставлень діяльності центральних банків традиційно розраховують показники:

 • - чисельність працівників центрального банку;
 • - середньомісячні витрати на одного працівника центрального банку;
 • - кількість банків в країні на одного працівника центрального банку країни.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >