< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунки за окремими видами кредитів

Аналіз діяльності і ефективності інвестування проводиться на основі моделей щодо прийняття рішень про вкладення коштів. До основних з цих моделей відносять:

 • - модель оцінювання терміну окупності;
 • - модель оцінювання доходності використаного капіталу;
 • - модель оцінювання інвестиційних проектів на основі теперішньої вартості потоку платежів (NPV);
 • - модель оцінювання інвестиційних проектів на основі внутрішньої норми доходності (IRR);
 • - модель інвестиційної діяльності в умовах невизначеності.

Модель оцінювання терміну окупності

Полягає у складанні грошового потоку за роками та визначенні періоду окупності як відрізку часу наприкінці якого сума надходжень грошових коштів від реалізації проекту стає рівною сумі початкових грошових витрат.Приклад 15.

Визначити термін окупності інвестиційного проекту, якщо початкові грошові витрати складають 70 тис. грн., а прогнозовані грошові потоки від реалізації проекту за 5 років можуть бути реалізовані за двома наступними варіантами:

Розв'язок:

За методом окупності ІІ-й варіант інвестиційного проекту є більш прийнятним, оскільки він окупиться за 2 роки (35000 + 35000), на той час як за І-м варіантом - він окупиться лише через 3 роки (20000 + 25000 + 25000).

Але, за даним методом не враховується той факт, що загальна доходність першого варіанту інвестиційного проекту (130 тис. грн.) є вищою, ніж за ІІ-м варіантом (105 тис. грн.).

Таким чином, суттєвим недоліком методу окупності є те, що коли його застосовувати ізольовано від інших методів, загальну рентабельність інвестиційного проекту неможливо визначити

Модель оцінювання доходності використаного капіталу

Цей метод полягає у визначенні відношення доходу, одержаного від реалізації проекту після податкових і амортизаційних відрахувань до витрат, що мають бути здійснені (початкова вартість проекту та робочий капітал).

При цьому доходність вкладеного капіталу (ДВК) може бути розраховано за формулою:

де середня вартість вкладеного капіталу дорівнює різниці між початковою вартістю вкладеного капіталу та залишковою вартістю, що діляться на 2, а потім додається залишкова вартість.

Приклад 16.

Визначити найбільш прийнятний варіант інвестиційного проекту на основі оцінювання доходності використаного капіталу за наступними даними:

Показник

І варіант

ІІ варіант

Початкова грошова вартість вкладеного капіталу, грн.

70000

70000

Очікуваний термін реалізації проекту (експлуатації), років

4

4

Очікувана залишкова вартість, грн.

10000

15000

Очікуване надходження грошових коштів (грошовий потік), грн.:

- у перший рік

25000

35000

- у другий рік

25000

30000

- у третій рік

25000

15000

- у четвертий рік

30000

15000

Розв'язок:

Для визначення доходності використаного капіталу за формулою (2.18) розрахуємо очікуваний щорічний дохід, що визначається як середня арифметична від різниці між загальною вартістю надходження грошових коштів (вартість потоку доходу) та сумарною оцінкою амортизації.

Загальна сума амортизації може бути визначена як різниця між початковою грошовою вартістю вкладеного капіталу та очікуваною залишковою вартістю. Вона складе:

 • а) для першого варіанту: 70000 - 10000 = 60000 грн.;
 • б) для другого варіанту: 70000 - 15000 = 55000 грн. Відповідно, середній очікуваний щорічний дохід складе: а) для першого варіанту:

Середня вартість вкладеного капіталу складає:

 • а) для першого варіанту:
  • ((70000 - 10000) / 2) + 10000 = 40000 грн.
 • б) для другого варіанту:
  • ((70000 - 15000) / 2) + 15000 = 42500 грн.

Відповідно, дохідність вкладеного капіталу, визначена за формулою (2.18) складає:

 • а) для першого варіанту: 11250 / 40000 = 0,2813, тобто 28,13%
 • б) для другого варіанту: 10000 / 42500 = 0,2353, тобто 23,53% Висновок: більш вигідним є перший варіант інвестиційного проекту.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >