< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи та об'єкти природоохоронних заходів

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - обов'язкові умови сталого економічного та соціального розвитку України (табл. 15.1-15.3). З цією метою Україна проводить екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої й неживої природи навколишнього середовища, на захист життя та здоров'я населення від негативного впливу, забруднення навколишнього природного середовища, на досягнення гармонійної взаємодії суспільства та природи, охорону, раціональне використання та відтворення природних ресурсів. Українська держава правовими важелями регулює відносини у галузі охорони, використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.

Таблиця 15.1. Основні показники охорони атмосферного повітря, тис. т

Основні показники охорони атмосферного повітря, тис. т

Таблиця 15.2. Здійснення заходів з охорони земель

Показники

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд:

- вали,вали-канави, км

9,3

4,4

5,0

4,0

13,5

3,6

- вали-тераси, км

10,9

16,9

8,6

3,8

5,1

6,6

- вали-дороги, км

2,2

0,1

0,3

1,1

1,1

1,1

- протиерозійні ставки(накопичувачі твердого стоку), га

24,0

32,3

33,7

31,8

5,2

7,0

- водоскидні споруди, ПІТ.

18,0

16,0

6,0

2,0

1,0

2,0

- берегоукріплення, км

4,7

1,2

0,9

237,0

2,6

3,9

Залуження сильно-деградованої та забрудненої шкідливими речовинами

ріллі, га

14 974,0

3510,0

6496,0

16 728,8

8566,0

6341,5

Таблиця 15.3. Порушення і рекультивація земель, тис. га

Показники

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Порушено земель

1.9

2,2

1,5

3,5

1,8

2,0

Відпрацьовано земель

2,8

2,6

3,6

2,0

1,4

1,8

Рекультивовано земель

3,7

2,6

2,8

1,9

1,5

2,1

Утому числі під ріллю

0,8

0,7

0,5

0,4

0,3

Відносини в галузі охорони навколишнього середовища в Україні регулюються Законом "Про охорону навколишнього середовища", а також земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону й використання рослинного та тваринного світу та іншим спеціальним законодавством. До основних принципів охорони навколишнього середовища належать такі:

 • - пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість дотримання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів під час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності;
 • - гарантування екологічно безпечного середовища для життя та здоров'я людей;
 • - превентивний (запобіжний) характер заходів з охорони навколишнього природного середовища;
 • - екологізація матеріального виробництва на засаді комплексності рішень з питань охорони навколишнього середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій, збереження просторової та видової різноманітності й цілісності природних об'єктів і комплексів;
 • - науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища, обов'язковість екологічної експертизи;
 • - гласність і демократизм у прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;
 • - науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;
 • - стягнення плати за забруднення навколишнього природного середовища та псування якості природних ресурсів, компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • - вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної змінності території, сукупної дії чинників, що негативно впливають на екологічну ситуацію;
 • - поєднання заходів щодо стимулювання охорони та відповідальності за псування навколишнього середовища;
 • - вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на засаді широкого міжнародного співробітництва.

Державній охороні та регулюванню використання на території України належать:

 • - навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів;
 • - природні ресурси, як залучені у господарський обіг, так і не використовував і в народному господарстві нині (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліси та інша рослинність, тваринний світ);
 • - ландшафти та інші природні комплекси;
 • - території та об'єкти природно-заповідного фонду України;
 • - здоров'я й життя людей.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >