< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Із протоколу політбюро цк вкп(б) про українську академію наук

 • 15 квітня 1926р.
 • 4. Об Украинской Академии Наук (тт. Каганович, Чубарь); 4. а) не возражать против предложенной Политбюро ЦК КП(б)У кандидатуры академика Грушевского в Президенты Украинской Академии Наук.
 • б) ассигновать единовременное пособие на развитие Украинской Академии в размере 150.000 р.;
 • в) признать целесообразным поездку на предстоящий широкий Пленум Украинской Академии Наук т. Рыкова, в качестве представителя Союзного правительства. Предложить т. Рыкову огласить на Пленуме Академии специальное письмо от Президиума ЦИКа СССР, содержащее указание на всесоюзное значение работ Украинской Академии Наук.

Російський центр зберігання та вивчення документів новітньої історії, ф. 17, on. З, спр. 556, арк. 3.

Постанова касаційної колегії верховного суду УСРР про залишення в силі вироку про 10-річне ув'язнення селянки Н. М. Кліменко за мішок колосків 25 грудня 1932р.

УХВАЛА

Іменем Української Соціалістичної Радянської Республіки Найвищий суд касаційній колегії кримінальних справ грудня 25 дня 1932 р. в складі голови Берновського, членів Тимощенка та Волдинера, доповідач -Тимощенко.

Розглянувши в порядкові касаційному справу з вироком Дніпропетровського облсуду з 15 жовтня 1932 р. про Кліменко Настю Матвіївну, 55 років, селянку, міцну середнячку, засуджену за арт. 54 КК та за постановою ЦВК та РНК Союзу з 7.VIII. 1932 р. до позбавлення волі в далеких місцях ув'язнення на 10 років з конфіскацією майна, з обмеженням в правах на 5 років. За те, що вона займалася крадіжками з колгоспних ланів шляхом зрізання колосків, де її було затримано на місці крадіжки з одним лантухом колосків. Покликання касатора на зламання арт. 351 КПК уваги не заслуговує, тому то міра соцзахисту відповідає скоєному та соц-небезпеці засудженої. За розглядом справи в порядкові арт. 346 КПК зауважено, що суд застосував до засудженої арт. 54 КК зайве, а її слід вважати лише за постановою ЦВК та РНК Союзу [PCP] з 7 .VIII. 32 p. А тому, керуючись арт. 365-370, КПК ухвалив: касскаргу залишити без наслідків, а вирока - в силі.

Берновський, Тимощенко, Волдинер.

Укр. іст.журн. - 1989. -MU.-C.85.

Із листа В. Затонського до Я. Письменного з приводу Михайлівського собору

Не пізніше 11 червня 1934р.

По поводу Михайловского собора любителя старья подымают шум, там на стенах (частью на виду, частью в замазанном виде под слоем штукатурки) имеются древние картины (мозаики и фрески). Я направил в Киев нашего заведующего музейным отделом т. Макаревича с тем, чтоб он без шуму организовал обследование, поковырял где надо стенки и т. п.

Это придется делать с привлечением кой-кого из спецов. Заодно они должны прикинуть, каким образом производить съемку стенной живописи, которая действительно представляет художественно-историческую ценность.

Пам'ятки України. - 1989. -М1. -С. 43.

Закон про незалежність карпатської України

15 березня 1939 р. Сойм Карпатської України ухвалив цей закон:

§ 1 Карпатська Україна є незалежна Держава. § 1. Назва Держави є: КАРПАТСЬКА УКРАЇНА.

§ 3. Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним Сеймом КУ, на чолі.

§ 4. Державна мова Карпатської України є українська мова.

§ 5. Барва державного прапору Карпатської України є синя і жовта, при чому барва синя є горішня, а жовта є долішня.

§ 6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб: медвідь у лівім червонім полі й чотири сині та жовті смуги в правому півполі. і ТРИЗУБ св. Володимира Великого з хрестом на середньому зубі. Переведення цього місця закону полишається окремому законові.

§ 7. Державний гімн Карпатської України є: "Ще не вмерла Україна...". § 8. Цей закон обов'язує зараз од його прийняття.

Українська суспільно-політична думка... - Т. 2.-С. 398.

Список використаної літератури

І. Бойко ОД- Історія України у XX столітті (20-90-ті роки). - Ніжин, 1994.

 • 2. Буравченкова С.Б. Україна між двома світовими війнами. - Конспект лекцій. - НУХТ.- К., 2005.
 • 3. Голод і 92 і - і 923 років в Україні: 36. док. і матер. - Київ, 1993.
 • 4. Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. - К., 2003.
 • 5. Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11т. 12 кн. - Київ, 1991-1998.
 • 6. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20-30-ті роки). - Київ, 1991.
 • 7. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. -Київ, 1993.
 • 8. Курас І.Ф. (голова ред.колегії), Кульчицький С.В. (керівник тому) Політична історії України. XX ст. Т.1-6. Т.З. - Київ, вид-во Тенеза", 2003.
 • 9. Петровський В., РадченкоЛ., Семененко В. Історія Укр аїни: Неупсред-жений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. - Х.,2007.
 • 10. Реєнт О. Україна між двома світовими війнами ( 1914 -1939): Події. Люди. Документи. - К., 2004.
 • 11. Солдатенко В. Незламний: Життя і смерть Миколи Скрипника. - К., 2002.
 • 12. Український Голокост 1932-1933 рр.: Свідчення тих. хто вижив: У 3-х т. - К.,2003-2005.
 • 13. Інтернет джерела.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >