< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок проведення звірки показників форм бюджетної звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм розкриття елементів бюджетної та фінансової звітності

У табл. 1.45 наведено звірку показників форм бюджетної звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм розкриття елементів бюджетної і фінансової звітності.

Таблиця 1.45. Звірка показників форм бюджетної звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм розкриття елементів бюджетної і фінансової звітності

з/п

Показники, що зіставляються

Порівняльні показники

1

2

3

Форма № 2д, № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального

фонду"

1

Форма № 2д, № 2м, рядок 010, графа 10 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма № 1, рядок 241 плюс рядок 250, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків, рядок "Разом", графа 5

22

Форма 2д, 2м, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма 9д, 9м, рядок 020, графа 4

31

Зведена форма 2д, 2м, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма 1, рядок 450, графа 4

4

Форма 2д, 2м, за всіма рядками, графа 10

Форма 2д, 2м, за всіма рядками, графа 6 плюс графа 7 мінус графа 8

Форми № 4 звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

1

Форма 4-1д, 4-1м, рядок 010, графа 14

Форма 4-1 д, 4-1 м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 плюс графа 9 мінус рядок 070, графа 10

2

Форма 4-2д, 4-2м, рядок 010, графа 11

Форма 4-2д, 4-2м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 8 мінус рядок 060, графа 9

3

Форма 4-3д, 4-3м, за всіма рядками, графа 11

Форма 4-3д, 4-3м, за всіма рядками, графа 6 мінус графа 7 плюс графа 8 мінус графа 9

4

Форма 4-4д, рядок 010, графа 10

Форма 4-4д, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 мінус рядок 040, графа 8

5

Форма 4-3д.1, № 4-3м.1,

за всіма рядками, графа 17

Форма 4-3д.1, № 4-3м.1, за всіма рядками, графа 6 мінус графа 8 плюс графа 10 мінус графа 13

6

Форма 4-3д.1, № 4-3м.1,

за всіма рядками, графа 18

Форма 4-3д.1, № 4-3м.1, за всіма рядками, графа 7 мінус графа 9 плюс графа 11 мінус графа 14

Форма № 7д. 1, № 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"

1

Форма 7д.1, № 7м.1, рядок 010, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма 1, рядок 200, графа 3

2

Форма 7д.1, № 7м.1, рядок 010, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма 1, рядок 200, графа 4

3

Форма № 7д.1, № 7м.1, рядок 010, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма № 1, рядок 440, графа 3

4

Форма № 7д.1, № 7м.1, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма № 1, рядок 440, графа 4

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

1

Рядок "Разом", графа 3

Форма № 7д, № 7м, зведена, рядок 020, гр. 4

2

Рядок "Разом", графа 7

Форма № 7д, № 7м, зведена, рядок 020, гр. 5

3

Рядок "Разом", графа 6

Форма № 7д, № 7м, зведена, рядок 020, гр. 7

4

Рядок "Разом", графа 9

Форма № 7д, № 7м, зведена, рядок 020, гр. 6

Виправлення помилок і внесення змін у звітність про виконання кошторисів бюджетних установ

У тексті, цифрових даних первинних документів, бухгалтерських регістрах і звітності підчистки і необумовлені виправлення не допускаються.

Під час реєстрації господарських операцій можуть виникати помилки. Щоб забезпечити достовірність облікових показників необхідно до складання звітності перевірити правильність облікових записів та виправити виявлені помилки.

Для виправлення помилок використовуються різні способи залежно від форми бухгалтерського обліку (рис. 1.13)

Відповідно до Закону України № 996 всі господарські операції, які здійснює бюджетна установа, повинні бути повністю відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були зроблені.

Звітні дані мають бути достовірними, об'єктивними, реальними. Звітні дані на кінець попереднього звітного періоду повинні відповідати аналогічним звітним даним на початок звітного періоду.

Способи виправлення помилок у бухгалтерських документах

Рис. 1.13. Способи виправлення помилок у бухгалтерських документах

Виправлення помилок, виявлених в записах бухгалтерського обліку, проводиться за таким порядком:

  • - виявлений помилковий запис за даний звітний період до моменту подання бухгалтерського балансу, яка не потребує змін даних меморіальних ордерів, виправляється коректурним способом;
  • - виявлений помилковий запис до моменту подання бухгалтерського балансу, який виник у зв'язку з помилкою у меморіальному ордері, виправляється способом сторно.

При необхідності внесення змін до облікових регістрів необхідно керуватися Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом МФУ від 24.05.95 № 88.

Виправлення помилок у фінансовій та бюджетній звітності за поточні та минулі звітні періоди оформляються бухгалтерською довідкою. Таким чином, у разі виявлення помилок, внесення змін може бути відображене тільки на звітну дату. Після оформлення відповідної Бухгалтерської довідки бухгалтеру слід провести виправлення помилки в бухгалтерському обліку і фінансовій та бюджетній звітності.

При виявленні перевіряючою установою або іншими органами у фінансовій та бюджетній звітності як поточного, так і минулого року (після їх затвердження), перекручень звітних даних, приписок тощо, виправлення здійснюються у звітності за той звітний період, в якому вони були виявлені, причому вносяться виправлення до даних за звітний період (квартал, з початку року). Якщо не встановлено періоду, під час якого були перекручені звітні дані, то виправлення також виконуються у звітності за той період, в якому було виявлено приписки та інші перекручення.

Виправлення помилок (перекручень), які допущені у поточному році та виявлені у цьому ж році до затвердження і подання річної звітності за поточний рік, здійснюються у бухгалтерському обліку виключенням (сторнуванням) неправильних записів та заміною їх правильними у тому місяці, в якому вони були виявлені, але не пізніше звіту за грудень поточного року.

При виправлені сум, які помилково протягом року зараховано на фактичні видатки бухгалтерськими проведеннями за дебетом відповідних субрахунків рахунку 80 "Видатки із загального фонду" або рахунку 81 "Видатки спеціального фонду" та кредитом субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" або 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" бухгалтер повинен здійснити зворотний запис за дебетом субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" або 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредитом відповідних субрахунків рахунку 80 "Видатки із загального фонду" або рахунку 81 "Видатки спеціального фонду".

Виправлення помилок, які допущені в минулому році внаслідок перекручення даних про облік видатків у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про фінансові результати за минулий рік, не вносяться, а відображаються у поточному році як фінансовий результат минулих років, виявлений у звітному періоді, у кореспонденції з рахунками обліку, по яких допущені перекручення.

Виявлені суми, які помилково зараховано на фактичні видатки, поновлюються, а саме: коригується субрахунок 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" або 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" з субрахунком 431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом" або 432 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом".

Відповідальність бухгалтерів бюджетних установ за складанням та поданням фінансової та бюджетної звітності відображено в табл. 1.46

Таблиця 1.46. Адміністративні санкції

з/п

Порушення

Стаття Закону

Органи, що накладають штраф

Розмір штрафу при

першому порушенні

повторному порушенні протягом року

1

Внесення неправдивих даних до фінансової звітності

Ст. 164-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х

Державна фінансова інспекція

ВІД 8 до 15 нмдг (136 -255 грн.)

Від 10 до 20 нмдг (170 - 340 грн.)

2

Неподання фінансової звітності

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >