< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти

Обслуговування потреб клієнтів щодо купівлі-продажу іноземних валют є однією з основних форм участі банків у забезпеченні зовнішньоекономічних операцій. Коло подібних операцій досить широке. Так, імпортерам іноземна валюта необхідна для здійснення розрахунків за товари та послуги, придбані (надані) за межами України. Власники рахунків в іноземних валютах, відкритих у банках, можуть мати потребу в розрахунку за зовнішньоекономічним контрактом в іншій валюті, ніж та, що є в їхньому розпорядженні. У цьому разі банк проводить операцію конвертації валют за рахунками клієнтів без участі національної валюти.

Купівлю-продаж безготівкових іноземних валют за дорученням клієнтів і за власним рішенням банки здійснюють на міжбанківському валютному ринку України відповідно до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України.

Операції на міжбанківському валютному ринку України дозволяється здійснювати лише суб'єктам цього ринку.

Суб'єкти ринку купують іноземну валюту для власних потреб і за дорученням клієнтів (резидентів і нерезидентів) з метою перерахування іноземної валюти за межі України виключно у випадках і на підставах, передбачених зазначеними вище Правилами.

Операції купівлі-продажу іноземної валюти за іноземну валюту здійснюють суб'єкти ринку і на міжнародних валютних ринках. Уповноважені банки проводять валютні операції на міжнародних валютних ринках відповідно до правил, установлених на цих ринках, і відповідних нормативно-правових актів Національного банку України.

Уповноважені банки за наявності в їхніх клієнтів зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами в іноземній валюті I групи Класифікатора іноземних валют і за умови, що такої пропозиції на між-банківському валютному ринку України немає або вона обмежена, мають право за згодою клієнта купувати за кошти клієнта в гривнях іншу іноземну валюти на міжбанківському валютному ринку України, яка надалі використовуватиметься для купівлі потрібної клієнтові іноземної валюти на міжнародних валютних ринках.

Уповноважені банки мають право за згодою клієнта здійснювати продаж іноземної валюти (якщо на міжбанківському валютному ринку України попиту на цю валюту немає або він обмежений) шляхом купівлі за цю іноземну валюту іншої іноземної валюти на міжнародному валютному ринку з дотриманням обмежень, визначених Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, з подальшим продажем останньої за гривні на між-банківському валютному ринку України.

Укладення і затвердження угод з купівлі-продажу іноземних валют за гривні між уповноваженими банками проводиться виключно під час Торговельної сесії у визначений проміжок часу, що встановлюється та змінюється постановою Правління Національного банку України. Проведення операцій купівлі-продажу іноземних валют за гривні між уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) поза межами Торговельної сесії забороняється, крім випадків, передбачених Правилами здійснення операцій на міжбан-ківському валютному ринку України.

Уповноважений банк як за рахунок коштів своїх клієнтів, так і за рахунок власних коштів виконує заявки та доручення своїх клієнтів, а також задовольняє власні потреби в купівлі-продажу іноземних валют до початку Торговельної сесії. Незадоволені потреби клієнтів, а також власні потреби щодо купівлі-продажу іноземних валют уповноважений банк включає до зведеної заявки на участь у Торговельній сесії.

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України в розрахунках із нерезидентами за торговельними операціями вважаються такі документи:

► договір із нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору;

► вантажна митна декларація, за умови, що товар ввезений на територію України;

► акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт;

► документи, передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо); вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за зовнішньоторговельним договором);

► заявки з розрахунком витрат на відрядження за кордон, на експлуатаційні витрати транспортних засобів, що виконують рейси за кордон;

► документи, які мають силу договору і можуть використовуватися контрагентами-нерезидентами згідно з міжнародною практикою для оплати участі в міжнародних виставках, конгресах, симпозіумах, конференціях та інших міжнародних зустрічах, для оплати за навчання, лікування, патентування, для сплати митних платежів (мита і митних зборів), а також для відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів іноземних держав;

► укладені трудові договори (контракти) з нерезидентами;

► виконавчі документи, видані на виконання рішень, передбачених статтею 3 Закону України "Про виконавче провадження";

► угоди між пенсійними фондами про переказ за межі України пенсій в іноземній валюті;

► угоди між поштовими адміністраціями про сплату за межі України поштових переказів;

► договори про отримання резидентами благодійної допомоги від нерезидентів, якщо ними передбачено повернення благодійної допомоги в розмірі невикористаного залишку або в разі нецільового використання цієї допомоги за умови, що кошти, які надійшли в Україну як благодійна допомога, були повністю продані на міжбанківському валютному ринку. На оригіналах документів, на підставі яких було куплено іноземну валюту, та на копіях цих документів, які залишаються на зберіганні в уповноваженому банку (копії мають бути засвідчені підписом керівника або заступника керівника та печаткою суб'єкта господарювання або нотаріусом), робиться позначка уповноваженого банку. Позначка має містити дату купівлі іноземної валюти, її суму, номер реєстру, що є підставою для здійснення операції, а також має бути засвідчена підписом відповідального працівника банку та відбитком його особистого штампа або печатки уповноваженого банку.

Куплену іноземну валюту перераховують за призначенням лише після того, як уповноважений банк зробить позначку про її купівлю на оригіналах зазначених вище документів. Позначки не проставляють на документах, що засвідчують особу.

Обсяг іноземної валюти, що купується та перераховується у зв'язку з виконанням резидентом зобов'язань, не може перевищувати суму фактичних зобов'язань резидента, що засвідчена відповідним документом (договором, платіжним дорученням, письмовою претензією тощо).

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою виконання зобов'язань за операціями, що потребують отримання індивідуальних ліцензій (дозволів) Національного банку України, є індивідуальні ліцензії (дозволи) Національного банку України на здійснення операцій із валютними цінностями, видані згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", які передбачають купівлю іноземної валюти, та документи, передбачені умовами цих ліцензій (дозволів).

Іноземна валюта, придбана у встановленому порядку через уповноважені банки на міжбанківському валютному ринку України, має використовуватися резидентом упродовж п'яти робочих днів після дня зарахування її на його поточний рахунок на потреби, зазначені в заяві на купівлю іноземної валюти. При цьому в заяві на купівлю іноземної валюти резидент - покупець іноземної валюти повинен зазначати, що він доручає уповноваженому банку, якщо придбана іноземна валюта не буде перерахована ним за призначенням у зазначений строк, продати цю іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України.

У разі повернення на адресу резидента коштів в іноземній валюті, що були куплені на міжбанківському валютному ринку України та перераховані на користь нерезидента, у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання частково або повністю не виконані, ці кошти не можуть використовуватися з іншою метою і підлягають продажу на міжбанківському валютному ринку України без доручення клієнта упродовж п'яти банківських днів, починаючи з дня зарахування цих коштів на розподільчий рахунок.

Суб'єкти міжбанківського валютного ринку України здійснюють на цьому ринку операції купівлі-продажу іноземних валют за вільним договірним курсом за кожною операцією без обмеження розміру маржі та комісійної винагороди.

Операції купівлі іноземної валюти за гривню за дорученням клієнтів банку відображають в обліку за наведеною нижче схемою.

► Перерахування клієнтом безготівкової гривні на купівлю іноземної валюти

Дт Рахунки клієнтів (у грн)

Кт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку (у грн)

► Утримання банком із коштів, перерахованих клієнтом, суми обов'язкового збору до Пенсійного фонду України

Дт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку (у грн)

Кт 2902 Кредиторська заборгованість за прийняті платежі

► Перерахування коштів у національній валюті продавцеві іноземної валюти

Дт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку (у грн)

Кт Коррахунок (рахунки клієнтів) (у грн за договірним курсом)

► Зарахування іноземної валюти, що куплена і отримана для клієнтів

Дт Коррахунок (рахунки клієнтів) (в іноземній валюті, за курсом НБУ)

Кт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку (в іноземній валюті, за курсом НБУ)

► Зарахування придбаної іноземної валюти на рахунки клієнтів

Дт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку (в іноземній валюті, за курсом НБУ)

Кт Рахунки клієнтів (в іноземній валюті, за курсом НБУ)

► Утримання комісії банку

Дт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку (в грн)

Кт 6114 Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів (у грн)

► Повернення клієнтові коштів у національній валюті, якщо іноземну валюту придбано за курсом нижчим, ніж заявлений клієнтом

Дт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку (у грн)

Кт Рахунки клієнтів (у грн)

Операції продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів відображають у бухгалтерському обліку за такою схемою.

► Перерахування клієнтом - продавцем іноземної валюти на продаж

Дт Рахунки клієнтів (в іноземній валюті)

Кт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку (в іноземній валюті)

► Перерахування банком іноземної валюти її покупцеві

Дт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку (в іноземній валюті)

Кт Коррахунок (рахунки клієнтів) (в іноземній валюті)

► Зарахування гривні, отриманої для клієнта за продану іноземну валюту

Дт Коррахунок (рахунки клієнтів у грн)

Кт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку (у грн)

► Утримання комісії банку

Дт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку (у грн)

Кт 6114 Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів (у грн)

► Зарахування гривні, отриманої за продану іноземну валюту, на рахунки клієнтів

Дт 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку (у грн)

Кт Рахунки клієнтів (у грн).

Купівля іноземної валюти за власними операціями банку відображується в бухгалтерському обліку наведеними нижче проведеннями.

► Перерахування коштів у національній валюті банку (клієнтові) - продавцеві іноземної валюти

Дт 3540 Дебіторська заборгованість за операціями з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

Кт Коррахунок (рахунки клієнтів) - сума гривневого еквіваленту за договірним курсом

► Отримання іноземної валюти від банку (клієнта) - продавця

а) Дт Коррахунок (рахунки клієнтів)

Кт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів - сума іноземної валюти за курсом НБУ

б) Дт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та

банківських металів

Кт 3540 Дебіторська заборгованість за операціями з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку - гривневий еквівалент отриманої іноземної валюти за договірним курсом

в) Дт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами - сума позитивної різниці між гривневим еквівалентом купленої іноземної валюти за офіційним курсом НБУ та її вартістю за курсом купівлі

г) Дт 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами

Кт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів - сума від'ємної різниці між гривневим еквівалентом купленої іноземної валюти за офіційним курсом НБУ та її вартістю за курсом купівлі.

Продаж банком власної іноземної валюти банкам (клієнтам) відображується в бухгалтерському обліку наведеними нижче проведеннями.

► Перерахування коштів в іноземній валюті банку (клієнтові) - покупцеві

а) Дт 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Кт Коррахунок, рахунки клієнтів - сума іноземної валюти за курсом НБУ

б) Дт 3540 Дебіторська заборгованість за операціями з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

Кт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів - гривневий еквівалент іноземної валюти за договірним курсом

► Отримання національної валюти від банку (клієнта) - покупця

а) Дт Коррахунок (рахунки клієнтів)

Кт 3540 Дебіторська заборгованість за операціями з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку - у гривнях за договірним курсом

  • б) Дт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів Кт 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами - сума позитивної різниці між гривневим еквівалентом проданої іноземної валюти за офіційним курсом НБУ та її вартістю за курсом продажу
  • в) Дт 6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами

Кт 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів - сума від'ємної різниці між гривневим еквівалентом проданої іноземної валюти за офіційним курсом НБУ та її вартістю за курсом продажу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >