< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз податкових умов діяльності фізичних осіб, що працюють за різними схемами оподаткування.

Основним питанням для підприємця постає правильний вибір схеми оподаткування в залежності від виду діяльності. Для визначення цього питання доцільно проаналізувати переваги та недоліки кожної схеми оподаткування.

Торгівля за фіксованим податком

Переваги:

 • 1. Платник податку звільняється від обов'язкового ведення обліку доходів і витрат.
 • 2. Сума одержаного доходу не включається до сукупного річного доходу.
 • 3. Платник податку звільняється від сплати збору у Пенсійний фонд. Недоліки:
 • 1.3 фіксованим податком може здійснюватися торгівля тільки на ринку за умов сплати ринкового збору.
 • 2. Доходи підприємця, одержані від здійснення інших видів діяльності, оподатковуються на загальних підставах.
 • 3. Вартість патенту не залежить від результатів діяльності, податок поверненню не підлягає.
 • 4. З кожної найманої особи, що бере участь у підприємницькій діяльності, розмір фіксованого податку збільшується на 50%.
 • 5. У патенті вказується місце здійснення торгівлі. Для торгівлі на різних ринках необхідно сплачувати податок за патент на здійснення діяльності на всій території України, плата за який становить 100 грн. на місяць.
 • 6. Категорія населення, які користуються податковими пільгами, при сплаті фіксованого податку пільги не надаються.

Сплата єдиного податку

Переваги:

 • 1. Має право при розрахунках із споживачами не застосовувати ЕККА.
 • 2. Звільняється від таких видів податків і зборів:
  • o податки на додану вартість;
  • o плата за торгові патенти;
  • o збори у Пенсійний фонд;
  • o прибуткового податку за деяких інших платежів і зборів, щоправда, останні не мають великого значення у оподаткуванні підприємців.
 • 3. Можна не вести обліку витрат, оскільки це не впливає на розмір податку.
 • 4. Сума одержаного доходу не включається до сукупного оподатковуваного річного доходу.

Недоліки:

 • 1. Платник єдиного податку (фізична особа) не має право здійснювати торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально- мастильними матеріалами.
 • 2. Тимчасово припинити протягом року підприємницьку діяльність, а потім відновити неможливо. Податок сплачується або за всі місяці протягом року, або необхідно перейти на інший спосіб оподаткування у наступному кварталі.
 • 3. Розмір податку не залежить від результатів діяльності, податок поверненню не підлягає.
 • 4.3 кожної найманої особи, що бере участь у підприємницькій діяльності, розмір єдиного податку збільшується на 50%.
 • 5. Незважаючи на те, що розмір податку не залежить від доходу, платник податку веде облік доходів і витрат за книгою, як інші підприємці.
 • 6. Категорія населення, які користуються податковими пільгами, при сплаті єдиного податку пільги не надаються.

Загальний спосіб оподаткування

Це оподаткування, яке здійснюється податковими органами на підставі декларації громадян про одержані доходи. Переваги:

 • 1. Не передбачено обмежень на будь-які види діяльності, не заборонені законодавством, застосовується при оподаткуванні доходів, одержаних від різних видів діяльності.
 • 2. Податок нараховується з фактично одержаного доходу на підставі податкової декларації.
 • 3. Розмір податку не збільшується, незалежно від кількості найманих осіб, які беруть участь у підприємницькій діяльності.
 • 4. Категорії населення, які мають право на пільги по прибутковому податку, користуються цими пільгами при визначенні податку.
 • 5. У випадку сплати торгового патенту розмір прибуткового податку, що підлягає сплаті до бюджету, зменшується на вартість сплаченого торгового патенту протягом року.
 • 6. Підприємці мають право обирати порядок ведення обліку витрат, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності: за документальним підтвердженням або за нормами у відсотках до валового доходу.

Недоліки:

 • 1. Надто складний і трудомісткий порядок ведення обліку доходів і витрат, пов'язаних із здійснення підприємницької діяльності, особливо за великих обсягів реалізації товарів різного асортименту та найменування.
 • 2. Занижені норми витрат, які застосовуються у відсотках до валового доходу на окремі види діяльності. Зокрема, на торговельну діяльність норм витрат становить 25%. Реально такі низькі витрати можуть бути тільки при встановленні націнки на товар не менше 300% - і це тільки матеріальні витрати, пов'язані із закупівлею товару.
 • 3. При здійсненні видів діяльності, які підлягають патентуванню, плата за торговий патент сплачується на загальних підставах.
 • 4. При розрахунках із споживачами у передбачених випадках застосовується БККА.
 • 5. Збір до Пенсійного фонду, який становить значну частину платежів, сплачується як із фонду оплати праці найманих працівників, та із доходу підприємця. За відсутності документально підтверджених витрат, пов'язаних з одержанням доходу, дохід для визначення збору у Пенсійний фонд визначається за ти ми ж нормами витрат, що і для прибуткового податку, які значною мірою занижені.

Проілюструємо викладені вище тезиси на прикладі най-розповсюдженого серед фізичних осіб виду підприємницької діяльності, а саме торгівлі на ринку:

Найпростіший спосіб оподаткування для такого виду діяльності - за фіксованим податком. Цей вид оподаткування не передбачає ведення обліку доходів і витрат, що набагато полегшує роботу підприємців, і не витрачається час на щоденне переписування залишків товарів. Водночас такий платник податку повинне щомісяця сплачувати встановлену місцевою радою суму фіксованого податку незалежно від одержаного доходу, а при залученні до підприємницької діяльності найманих осіб чи члені сім'ї - ще і додатково сплачується 50% суми податку за кожну особу.

З умови, якщо розмір фіксованого податку підприємець вважає дещо високим для Його обсягів діяльності, слід обрати загальний спосіб оподаткування ведення книг обліку доходів і витрат, при якому оподаткування доходів здійснюється податковими органами на підставі декларації. Книга обліку доходів і витрат ведеться щоденно, що завдає додаткових клопотів при реалізації товарів, крім цього, такі особи підлягають частіше перевірці, оскільки податківці перевіряють повноту записів у книзі щодо фактичної наявності товарів на день реалізації. Однак, як свідчить практика, такі підприємці мають невисокі доходи і податки сплачують нижчі від розміру фіксованого податку або у окремих періодах взагалі можуть і не мати доходу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >