< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Послуги вищої освіти

В Україні функціонує 358 вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. За останні 15 років їх кількість збільшилась більш ніж удвічі. Це відбулось переважно за рахунок розширення мережі закладів освіти недержавної форми власності. Однак жоден з українських ВНЗ не входить нині до рейтингового списку 500 кращих університетів світу, еталоном у якому виступає Гарвард. Навіть знаменитий Московський державний університет знаходиться в ньому на 67-му місці.

В Україні діють вищі навчальні заклади державної, комунальної та приватної форм власності таких типів: університет, академія, інститут, консерваторія (музична академія), коледж, технікум, училище.

Університети, академії, інститути, консерваторії можуть здійснювати навчання за всіма типами програм підготовки (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат наук), а також за програмами післядипломної освіти. Університету (академії) може бути надано статус національного за досягнення найвищих показників у науково-дослідній діяльності.

Сектор державної форми власності (вищі навчальні заклади, засновані державою, фінансуються з державного бюджету і підпорядковуються відповідному центральному органу виконавчої влади) включає 232 вузи III-IV рівнів акредитації і 5171-II рівнів. Серед них 141 університет, 52 академії, 39 інститутів і консерваторій, 128 коледжів, 231 технікум і 158 училищ.

Сектор приватної форми власності (вищий навчальний заклад, заснований на приватній власності і підпорядкований власнику (власникам)) налічує 126 вузів III-IV рівнів акредитації і 76 І-II рівнів. У тому числі 35 університетів, 9 академій, 82 інститути, 55 коледжів, 18 технікумів і 3 училища.

Провідними університетами України є: Національний університет "Києво-Могилянська академія" (заснований у 1632 р., відновлений у 1991 р.), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (заснований у 1834 р.), Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (1898 р.), Львівський національний університет імені Івана Франка (1661 р.), Національний університет "Львівська політехніка" (1884 р.), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (1875 р.), Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова (1865 р.), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (1805 р.), Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (1885 р.).

Нині у вищих навчальних закладах України навчається майже 3 млн студентів, у тому числі 2,5 млн у закладах III- IV рівнів. У всіх регіонах нашої держави переважають ВНЗ III- IV рівнів акредитації. Найбільша кількість студентів (200- 300 тис. осіб) навчається у вишах м. Києва та Харкова. На другому місці знаходяться університети Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Львівської областей (90-140тис. студентів). Переважна більшість студентів отримує дипломи спеціалістів та молодших спеціалістів (60-80 %). Частка магістрів є доволі високою у ВНЗ м. Києва, Одеси, Дніпропетровська (8-11 %). Вищі навчальні заклади України III-IV рівнів акредитації готують переважно спеціалістів у галузі економіки, комерції та підприємництва (32 %), інженерії (22,3), освіти (10,5), права (9,3 %). Частка робітничих, аграрних, медичних, транспортних, математичних і природничих професій вкрай незначна.

Найбільша кількість викладачів, що мають науковий ступінь кандидата чи доктора наук, також спостерігається лише у великих освітянських центрах України (Києві, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі). Висока частка викладачів без наукового ступеня характерна для Чернігівської, Сумської, Луганської, Хмельницької, Івано-Франківської областей.

В Україні налічується 667 вищих навчальних закладів І- II рівнів акредитації. У них навчаються понад 500 тис. студентів. Найбільш популярними професіями серед студентів цих вишів є економіка, комерція та підприємництво (30,2 %), інженерія (27,6), медицина (14,5 %). Решта спеціальностей не набули особливого поширення.

Найбільша кількість вишів І-II рівнів акредитації характерна для м. Києва (переважають коледжі), Донецької області (переважають технікуми), а також для Харківщини, Львівщини, Одещини, Республіки Крим (переважають технікуми). Вкрай незначна кількість вишів цієї групи сформувалась на Волині, Рівненщині, Чернігівщині, Сумщині, а також на Закарпатті.

Таким чином, соціальний комплекс України виступає як широко розгалужене складне господарське утворення, що має власні тенденції і пропорції розвитку, характеризується особливими умовами регіонального поширення та виступає однією з основних ланок функціонування сучасного постіндустріального суспільства. Окремі галузі соціального комплексу потребують більш глибокого системно-структурного аналізу, який, сподіваємось, буде здійснено науковцями у найближчому майбутньому.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >