< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів за доходами

Організація бухгалтерського обліку виконання бюджетів за доходами

Основними нормативно-правовими документами, які регламентують бюджетні відносини, є Бюджетний кодекс, закон про державний бюджет, рішення про бюджет місцевого самоврядування. Крім того, для забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами органи казначейства керуються наступними нормативно-інструктивними документами:

  • - Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів Україні від 21.10.2013 року № 885; - Порядком казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2013 р. № 43;
  • - Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938;
  • - Порядком відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету, затвердженим наказом Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 11.08.2008 № 327;
  • - Порядком відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 14.12.2007 р. № 233;
  • - іншими нормативно-інструктивними документами.

Бюджет будь-якого рівня формується за рахунок доходів загального і спеціального фондів. Усі надходження до державного та місцевих бюджетів зараховуються на бюджетні рахунки за надходженнями, відкриті в органах казначейства. Для відображення в казначейському обліку операцій з виконання бюджетів за доходами використовується рахунки першого "Активи", третього "Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів", шостого "Доходи бюджету", восьмого "Управлінський облік" та дев'ятого "Позабалансовий облік" класів.

Кошти, які зараховуються в доходи відповідного бюджету, в органах казначейства відображаються на аналітичних рахунках третього класу Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Щоденно проводяться регламентні роботи з акумуляції коштів, їх розподілу та перерахуванню. Тобто, в автоматичному режимі за допомогою програмного забезпечення кошти з конкретних аналітичних рахунків зараховуються на котлові (узагальнюючі) рахунки третього класу.

З цих рахунків на підставі затверджених нормативів та схем зарахувань кошти перераховуються на рахунки відповідних бюджетів для подальшого здійснення видатків. Після завершення регламенту рахунки третього класу з обліку доходів обнулюються і одночасно знаходять своє відображення на рахунках третього класу з обліку коштів відповідних бюджетів.

Особливість казначейського обліку доходів полягає в тому, що при зарахуванні доходів бюджетів на рахунки третього класу вони одночасно відображаються на рахунках шостого класу "Доходи бюджету". Ці рахунки передбачені для обліку доходів бюджетів наростаючим підсумком з початку року.

Органи казначейства також ведуть облік планових показників за доходами на підставі розпису державного і місцевих бюджетів в розрізі платежів за кодами бюджетної класифікації доходів на відповідних рахунках 9-го класу „Позабалансовий облік планові показники за доходами в розрізі видів надходжень.

При завершенні бюджетного року рахунки шостого класу з обліку доходів закриваються, а залишки коштів переносяться з метою виведення результатів виконання бюджетів на рахунки п'ятого класу.

Кошти, які після завершення щоденних регламентних робіт за доходами перераховуються на рахунки з обліку коштів бюджетів, одночасно відображаються в обліку на рахунках восьмого класу "Управлінський облік".

Органи казначейства здійснюють також повернення помилково або зайво сплачених до бюджетів податків, зборів, інших платежів. Повернення цих сум здійснюється з рахунків третього класу з одночасним відображенням на рахунках шостого класу. За умови відсутності коштів третього класу платіжні документи на повернення коштів обліковуються на рахунках дев'ятого класу "Розрахункові документи, неоплачені в строк". По мірі поступлення коштів здійснюється повернення платежів з одночасним відображенням на рахунках третього, шостого та дев'ятого класів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >