< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поглинання як розв'язання проблеми "власника-управителя"

Якщо корпорація має некомпетентних менеджерів або менеджерів, які витрачають гроші компанії таким чином, що це не дає вигоди акціонерам, бо вільний грошовий потік великий, тоді для акціонерів буде кориснішим "позбутись таких управителів". Одним із способів здійснення цього є увільнення менеджерів і прийняття на їхні посади нового управлінського персоналу. Ви гадаєте, що акціонери можуть просто здійснити потрібні зміни в управлінні, але ця зміна не з легких. По-перше, акціонерам доведеться витрачати свій час і гроші для перевірки діяльності менеджерів фірм, чи вони компетентні Проте проблема зайців робить малоймовірним, що акціонери перевірятимуть діяльність менеджерів. Структура управління корпорацією може також ускладнити голосування акціонерів проти довір'я наявним менеджерам. До того ж представники акціонерів з ради директорів можуть не хотіти або затримувати звільнення поганих менеджерів. Наприклад, негайне звільнення найвищих керівників корпорації трапляється дуже рідко. Через всі ці труднощі проблема "власника та управителя", можливо, не буде розв'язана лише за рахунок внутрішніх змін в управлінні.

Якщо поганих менеджерів не можна увільнити, то їх можна усунути від справ через поглинання фірм. Група інвесторів під керівництвом спеціалістів по поглинанню, таких, як Генрі Кравіс, Карл Ікан або Т. Бун Пікенс, можуть спробувати купити фірму за ціну, що вища за поточну ринкову. Якщо їхня спроба закінчиться успішно, то вони можуть покликати нових, дієвіших менеджерів, що збільшить прибутки. Внаслідок цих вищих прибутків акції фірми зростуть в ціні, і група поглинання зароблятиме прибутки доти, доки акції фірми зростатимуть в ціні порівняно з ціною придбання фірми.

Оскільки ті, хто придбав фірму, можуть підвищити її економічну ефективність, якщо вони замінять поганих менеджерів кращими, то одна лише загроза поглинання може усунути конфлікт інтересів між власниками і менеджерами і допомогти вирішити проблему "власника-управителя". Якщо менеджер виконує свої обов'язки погано, то він з високою ймовірністю може бути звільнений із своєї посади, бо його фірму з більшою ймовірністю можуть поглинути. Тому у менеджера виникає більше стимулів бути добрим менеджером. Доки існує достатня кількість поглинань, що робить їх реальною загрозою, доти сама ця загроза є достатнім стимулом для забезпечення ефективного управління.

Зросла заборгованість як вирішення проблеми "власника-управителя"

Збільшення заборгованості фірми може посилити стимули менеджерів діяти в інтересах акціонерів-власників. Таким чином, заборгованість забезпечує інший підхід до розв'язання проблеми "власника-управителя". Щоб пояснити, як це відбувається, повернімося до нашого прикладу партнерства зі Стівом. Пригадайте, що з 10 000 дол. інвестицій в магазин Стіва ви вкладаєте 9000 дол. і володієте 90 % бізнесу, тоді як Стів вкладає 1000 дол. і володіє тільки 10 % Проблема, яка постає перед Стівом, полягає в тому, що в разі, коли він старанно працює і є добрим менеджером, внаслідок чого магазин дає 50 000 дол. прибутку, то він отримує тільки 5000 дол.- свою 10 %-ну частку. Оскільки Стів вважає, що за свої послуги доброго менеджера він мав би додатково заробляти 10 000 дол. понад платню, то його зацікавленість бути добрим менеджером недостатня, і він обирає роль поганого менеджера, завдяки якій магазин не дає прибутку.

Припустімо тепер, що Стів здатний позичити 9000 дол. у банку при ставці процента 10 % і викуповує вашу частку в його бізнесі Ви погоджуєтесь її продати, оскільки фірма все одно не давала жодних прибутків, внаслідок чого структура власності фірми змінилась: право на частину власності замінене на борг (банківська позика Стіва). Зараз, коли Стів запитає себе, чи повинен він докладати всіх зусиль, щоб бути добрим менеджером, то відповідь є "так". Він тепер володіє 100 % капіталу фірми і якщо є добрим менеджером, то отримує 49 100 дол. прибутку (50 000 дол. мінус 900 дол., 10 % ставка на банківську позику 9000 дол.). Ця сума прибутку стимулює його до належного виконання обов'язків менеджера. Перебудова фінансової структури фірми зробила можливим для Стіва збільшення його частки в прибутку, чим забезпечила кращі стимули до належного виконання обов'язків менеджера і усунула проблему "власника-управителя".

Описана перебудова структури корпорації збільшує ліверідж фірми, тобто відношення боргу до власного капіталу. Відношення "борг - власний капітал" початково дорівнювало нулеві (було 10 000 дол. власного капіталу, 90 % належало вам і 10 % - Стіву, а боргу не було). Тепер це відношення збільшилося до дев'яти (9000 дол. боргу і 1000 дол. капіталу, що належить Стіву). Перебудову структури корпорації, при якій власний капітал замінений борговим зобов'язанням, отже, ліверідж зростає, як у цьому прикладі, називають залученим викупом і позначають LBO (leveraged buyout). Якщо менеджер фірми є особою, яка планує цю перебудову корпорації, внаслідок чого заборгованість фірми зростає, то цей процес називають управлінським залученим викупом. Інакше кажучи, зовнішня одиниця (аутсайдер) може перебудувати структуру фірми морозива Стіва через позичку 9000 дол. та викуп як вашої, так і Стіва частки. У цьому випадку перебудова являє собою поглинання Незважаючи на це, управлінський стимул для цього аутсайдера є точно таким, яким він був для Стіва/ коли він здійснив перебудову структури власності. Аутсайдер, що придбав фірму, зараз має право на всі прибутки фірми, зменшуючи таким чином проблему "власника та управителя". Перебудова шляхом залученого викупу може відбуватися і як частина угоди про злиття. Головним тут є те, що хоч би у якій формі здійснювався залучений викуп - управлінського залученого викупу, злиття чи поглинання,- він збільшує ліверідж (відношення між боргом і власним капіталом), зменшує проблему "власника-управителя" і веде до покращення функціонування фірми.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >