< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СЬОМЕ

Книжні й іншомовні слова в документах

Книжна лексика характерна для стилів, які функціонують здебільшого в письмовій формі, це - діловий, науковий, художній і публіцистичний. Книжне забарвлення мають терміни, слова, що виражають загальнонаукові поняття й уживаються в широкому значенні. Наприклад: асигнація, історія, економіка, політика, експеримент, демократизм, форум, характеристика, абітурієнт .

Значне місце відведено й словам з абстрактним значенням на -ання, -ення, -іння,-ство,-цтво: функціонування, примирення, товариство, сумісництво.

Серед книжних слів є чимало таких, що характеризуються незначним відтінком книжності. Це дієслова на -увати, -ювати (панувати, утримувати, заповнювати, призначувати та ін.): віддієслівні іменники на -ння, -ття (спостереження, посвідчення, вибуття); дієприкметники (виконуючий, призначений, накреслений). У документах різного типу особливу увагу слід звертати на урочисті книжні слова, бо саме їх вживання у даній сфері спричиняє чимало недоречностей. Не рекомендується використовувати урочисту лексику в робочих документах, що мають офіційний характер.

Слід бути обережними й уважними під час використання у діловому мовленні іншомовних слів. Якщо іншомовні слова можна замінити відповідними українськими, то їх вживання - недоречне. Якщо ж іншомовні слова ввійшли до активного словника міжнаціонального спілкування, тоді їх можна використовувати в окремих ділових паперах, що стосуються питань угоди чи міжнародних проблем. Це лексика з фінансової сфери обслуговування: банк, фінанси, бюОжет. факсиміле, авізо, кредит, дебет; поштово-телеграфного зв'язку: телеграф, телефон, бандероль, телеграма, бланк, шифр, номер, серія.

Аби правильно вживати іншомовні слова, варто дотримуватися таких рекомендацій:

  • а) не ставити у текст іншомовні слова, коли є відповідники в українській мові;
  • б) вживання іншомовного слова у справочинстві допустиме лише в тому значенні, в якому воно зафіксоване в словниках:
  • в) не слід користуватися в одному і тому самому документі іншомовним словом і його українським відповідником на позначення того самого поняття. Бажано користуватися в таких випадках національною мовою, що значною мірою полегшить ведення справочинства.

Подаємо ряд слів іншомовного походження, що часто вживаються у діловому мовленні і. на жаль, не завжди доречно. Зверніть увагу на їх українські відповідники:

анархія - безладдя, безвладдя

апелювати - звертатися

аргумент - підстава, доказ

брокер - посередник

валюта - грошова одиниця в країні

дебати - обговорення

дефект - недолік, вада, гандж

домінувати - переважати

екстраординарний - особливий

конвенція - угода, договір

координувати - погоджувати

лімітувати - обмежувати

прерогатива - перевага

пріоритет - першість

реєструвати - записувати

репродукувати - відтворювати

симптом - ознака

фіксувати - записувати

шеф - голова, керівник

Постанова

Постанова - правовий акт, який приймається вищими і центральними органами на базі основних законів та на їх виконання Текст постанови складається з двох частин: констатуючої й постановчої, визначаються виконавець і терміни виконання.

Подаємо зразок:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І

І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Від 28 серпня 2001 р. № 1124, м. Київ

Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (РАТЯ)

На виконання Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:

Органам виконавчої влади, банківським та іншим фінансовим установам керуватися у своїй діяльності Сорока рекомендаціями Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ҐАТР) згідно з додатком.

Прем'єр-міністр Голова

України Національного банку України

__(підпис)_{підпис)_

Додаток

До постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28 серпня 2001 р. №1124

СОРОК РЕКОМЕНДАЦІЙ

Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (РАТР)

  • (ТЕКСТ)
  • (підписі

Запам'ятайте:

* o Прем єр-міністр України, Голова Національного банку і+М України - пишеться з великої літери за нормами І г правопису, де йдеться про назви найвищих посад; Кабінет Міністрів України згідно з правописом пишеться з великої літери, тому що йдеться про найвищу державну установу;

  • o Національний банк України - за правописом, з великої літери пишеться перше слово в назвах центральних установ;
  • o слова виконання, відмивання, злочинне пишуться з двома -н-.
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >