< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Роздрібні торгові підприємства, їх характеристика

Особливості функціонування роздрібних торгових підприємств

Закон України "Про підприємства" передбачає функціонування таких видів підприємств, залежно від форми власності:

Підприємства, засновані на приватній власності.

Об'єктами приватної власності є:

 • — індивідуальні підприємства, засновані на особистій власності фізичної особи та виключно на її праці;
 • —сімейні підприємства, засновані на власності та праці громадян — членів однієї сім'ї, що проживають разом;
 • —приватні підприємства, засновані на власності окремих громадян України, з правом найму робочої сили;
 • — підприємства, засновані на власності іноземних громадян.

Підприємства, що засновані на колективній власності.

Право колективної власності виникає на підставі: добровільного об'єднання майна громадянина, юридичних осіб для створення кооперативів, акціонерних товариств, інших господарських товариств, об'єднань; передавання державних підприємств в оренду; перетворення державних підприємств в акціонерні та інші товариства. У колективну власність можуть бути передані підприємства державної власності. Колектив володіє.

користується та розпоряджається об'єктами власності, які йому належать. Вищими органами управління суб'єктів колективної форми власності є загальні збори, конференції, з'їзди. Окремі функції господарського управління колективним майном можуть бути покладені вищими органами управління на власника, створювані ним органи.

Суб'єктами права колективної власності є:

 • — орендні підприємства;
 • —товариства покупців;
 • —кооперативи;
 • —колективні підприємства;
 • —споживчі товариства та їх спілки;
 • —стальні підприємства.

Підприємства, засновані на загальнодержавній власності.

Об'єктом загальнодержавної власності є майно державних підприємств, а суб'єктом—держава.

Підприємства, засновані на комунальній власності.

Суб'єктами права комунальної власності є:

 • —Автономна Республіка Крим;
 • —адміністративно-територіальні одиниці (обласні, районні, міські, селищні, сільські ради народних депутатів).

Форми власності як економічної категорії, системи відносин власності розглядаються під час аналізу статистичної та фінансової звітності підприємства.

Залежно від обсягів діяльності та чисельності працівників підприємства, незалежно від форм власності виділяють великі, середні та малі підприємства. До малих підприємств у роздрібній торгівлі належать такі підприємства, чисельність працівників яких не перевищує 15 осіб.

Торговельне підприємство, функціонуючи на ринку споживчих товарів, водночас є активним учасником інших сегментів ринку. На ринку засобів виробництва воно купує потрібне обладнання, інвентар, інші матеріальні цінності; ринок праці, з одного боку, забезпечує торговельне підприємство кваліфікованою робочою силою, з іншого—приймає надлишкову робочу силу, перерозподіляє ЇЇ між галузями і підприємствами. Торговельне підприємство має потребу у великому обсязі кредитних ресурсів у межах специфіки своєї діяльності та в інших видах інвестицій.

Ефективність підприємницької діяльності торговельного підприємства певною мірою визначається станом та кон'юнктурою ринків, на яких працює або з якими взаємодіє підприємство. Це обумовлює потребу розгляду основних узагальнюючих характеристик ринку з позиції їх впливу на господарську діяльність підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >