< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування та затвердження плану контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ

План контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ складається на півріччя за визначеною формою (додаток 5.3). До кожної теми плану контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ за визначеною формою додається перелік об'єктів контролю, на яких передбачається проведення контрольних заходів.

До Плану контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ включаються:

 • o контрольні заходи, визначені Планом основних напрямів;
 • o контрольні заходи на виконання доручень Президента та Адміністрації Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України, Міністра фінансів, що надійшли після затвердження Плану основних напрямів і які можливо здійснити у плановому порядку;
 • o контрольні заходи на виконання постанови прокурора або слідчого та за зверненнями відповідно до законодавства правоохоронних органів, юридичних осіб і громадян, що надійшли після затвердження Плану основних напрямів і які можливо здійснити у плановому порядку;
 • o контрольні заходи, що не були включені до Плану основних напрямів і які планується провести за ініціативою управлінь Голо-вКРУ відповідно до критеріїв, зазначених у п. 6 Положення;
 • o питання регулювання внутрішнього фінансового контролю у системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, організаційної, правової, методологічної, кадрової та фінансової роботи ГоловКРУ.

Управління організаційної роботи формує План контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ, погоджує його із заступниками Голови ГоловКРУ, управліннями та самостійними відділами ГоловКРУ. План контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ затверджується Головою ГоловКРУ та направляється регіональним КРУ відповідно до 15 листопада і 15 травня кожного року.

Формування та затвердження планів контрольно-ревізійної роботи апаратів КРУ

План контрольно-ревізійної роботи апарату КРУ складається на півріччя. До кожної теми плану контрольно-ревізійної роботи апарату КРУ додається перелік об'єктів контролю, на яких передбачається проведення контрольних заходів.

До плану контрольно-ревізійної роботи апарату КРУ включаються:

 • o участь у проведенні контрольних заходів, визначених у плані контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ як централізовані завдання;
 • o контрольні заходи щодо виконання бюджетів районів та міст республіканського чи обласного підпорядкування згідно з планами, затвердженими (погодженими) відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціями, державними адміністраціями міст Києва та Севастополя;
 • o контрольні заходи, що мають проводитися за дорученнями Го-ловКРУ, на виконання постанови прокурора або слідчого, за зверненнями, відповідно до законодавства, вищих органів влади, правоохоронних органів, КРУ інших регіонів, юридичних осіб і громадян тощо, які надійшли до моменту подання до ГоловКРУ на затвердження плану контрольно-ревізійної роботи апарату КРУ і які можливо здійснити у плановому порядку;
 • o контрольні заходи, які планується провести за ініціативою апарату КРУ;
 • o питання організаційної, правової, методологічної, кадрової та фінансової роботи КРУ.

ГоловКРУ відповідно до 5 грудня та 5 червня розглядає і затверджує плани контрольно-ревізійної роботи апаратів КРУ.

Формування та затвердження планів контрольно-ревізійної роботи КРВ

План контрольно-ревізійної роботи КРВ складається на півріччя і затверджується начальником відповідного КРУ, а в разі його відсутності - заступником, який виконує обов'язки начальника КРУ. Форма плану для КРВ визначається КРУ.

До плану контрольно-ревізійної роботи КРВ включаються:

 • o участь у проведенні контрольних заходів, визначених у плані КРУ як централізовані завдання;
 • o контрольні заходи щодо виконання бюджетів районів у містах, сільських (селищних) рад, міст районного підпорядкування, територіальних громад згідно з планами, затвердженими місцевою державною адміністрацією або виконавчим органом місцевого самоврядування;
 • o контрольні заходи, що мають проводитись за дорученнями КРУ, на виконання постанови прокурора або слідчого, за зверненнями, відповідно до законодавства, вищих органів влади, правоохоронних органів, юридичних осіб і громадян тощо, які надійшли до моменту подання до КРУ на затвердження плану контрольно-ревізійної роботи КРВ і які можливо здійснити у плановому порядку;
 • o контрольні заходи, які планується провести за ініціативою територіальних КРВ;
 • o інші питання, які належать до повноважень КРВ.

Терміни формування та подання на затвердження планів контрольно-ревізійної роботи КРВ встановлюються КРУ.

КРУ відповідно до 25 грудня та 25 червня розглядають плани контрольно-ревізійної роботи КРВ і затверджують їх.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >