< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

 • 1. У Межиріччі протягом трьох тисячоліть (з кінця IV тис. і до н. е.) виникали, розквітали і гинули держави Шумеру, Аккаду, Ассирії, Урарту. Що спричиняло державну й етнічну нестабільність цього найдавнішого осередку культури: а) "відкритість" території, спустошливі повені, їх непередбачуваність, несталість клімату; б) недостатня турбота про обороноздатність; в) етнолінгвістична ситуація (часта зміна державних мов)?
 • 2. Яка ідея, сприйнята іншими народами, лежить в основі шумерської культури: а) служіння богам; б) служіння добробуту правителя; в) служіння власному добробуту?
 • 3. Яким знаком шумерського письма позначалося слово "Бог": а) зірка; б) півмісяць; в) квадрат?
 • 4. Які сприятливі фактори визначали постійний розвиток месопотамської культури: а) наявність шкіл-академій (едубба), бібліотек, храмів, ремісництва; б) періодична зміна домінуючих етносів; в) прихід грецько? цивілізації (з А. Македонським)?
 • 5. Як збиралися бібліотеки в Шумері та Вавилонії: а) писці переписували книги по всій території Месопотамії; б) книги переписували учні на заняттях; в) письменні люди переписували свої ж твори?
 • 6. Яким архітектурним формам віддавалася перевага в Месопотамії: а) грецькій ордерній системі; б) невисоким міцним спорудам; в) високій архітектурі прямих фори?
 • 7. "Епос про Гільгамеша" — це: а) ассирійський цикл про романтичні пригоди; б) поетично-філософський твір з песимістичним настроєм; в) пам'ятка шумерської словесності; гімн славним діянням людей.
 • 8. Другим із семи чудес світу, яке належить вавилонській культурі, є: а) мавзолей у Галікарнасі; б) "висячі сади" Семіраміди; в) Колос Родоський.
 • 9. Зикурат — це: а) царський палац; б) міський мур (чотири комплекси зубчатих стій із вежами, які позначали сакральний кордон м. Вавилона); в) висока східчаста храмова вежа зі святинями-вівтарями у культурі Шумера.
 • 10. Як називається одне а найбільш давніх і повних (282 статті) зведень законів, що дійшли до наших днів:
  • а) закони Ману; б) закони Хаммурапі; в) закони Солона?
 • 11. Обрав Гільгамеша для культур Месопотамії був: а) постаттю, що затьмарила інших "культурних героїв" міфології; б) героєм, що став національним міфом; в) далеким від життя, а тому незначним літературним персонажем.
 • 12. Місячно-сонячний календар, клинопис, бібліотеки, бібліотечний каталог. Кодекс Хаммурапі, позиційна система цифр. Чого не вистачає у цьому переліку (зазначте усі можливі варіанти): а) "садів" Семіраміди;
 • б) "Епосу про Гільгамета"; в) воріт Іштар; г) зикурату Етеменанки; д) смачних вин.
 • 13. Десяткова система ліку, рівняння з двома невідомими, обчислення об'ємів циліндра, піраміди та півкулі, операції на оці, папірус, школи — це культурні здобутки: в) Месопотамії; б) Стародавнього Єгипту; в) Стародавньої Індії: г) Стародавнього Китаю.
 • 14. Універсальним символом давньоєгипетської культури е: а) трикутник; б) сфінкс; в) мумія.
 • 15. Релігіями Стародавньої Індії е: а) індуїзм, буддизм, іслам; б) індуїзм, джайнізм; в) брахманізм, джайнізм, буддизм, індуїзм.
 • 16. Хто такий Пань-гу в китайських міфологічних уявленнях: а) астролог V ст., що склав зоряний каталог; 6) філософ епохи Чжаньго; в) першопредок, перша людина на Землі?
 • 17. З якої варни вийшов буддизм: а) брахмани; б)кшатрії; в) "недоторкані"?
 • 18. Де виникла релігія: а) у Месопотамії; б) у Стародавньому Єгипті; в) у Стародавній Греції?
 • 19. Найбільшою єгипетською пірамідою, першим із семи чудес світу, є піраміда: а) Ехнатона в Ахетатоні; 6)Хеопса в Гізі; в) Джоссера в Саккарі.
 • 20. Стародавня цивілізація, в якій винайшли шахи, фарби для тканин, число я, десяткові числа з нулем, ввели поняття "синус", "цифра", "корінь", розв'язували лінійні рівняння, але не було геометри, — це: а) Стародавній Єгипет; б) Месопотамія; в) Стародавня Індія; г)Стародавній Китай.
 • 21. Рівні права чоловіка і жінки, цінування кохання і радощів сімейного життя, милування усім витонченим і природно досконалим — характерні риси побуту: а) месопотамців; б) давніх єгиптян; в) давніх індійців; г) давніх китайців.
 • 22. Яка світова релігія не є монотеїстичною: а) християнство; б) буддизм; в) іслам?
 • 23. Бог Стародавнього Єгипту, який вершив суд у Царстві мертвих,— це: а) Цербер; б) Ра; в) Осіріс.
 • 24. Яке філософсько-релігійне вчення Стародавнього Китаю у II ст. до н. е. стало офіційною державною ідеологією країни: а) даосизм; б) конфуціанство; в) буддизм?
 • 25. Нефертіті — це: а) одне з божеств жіночого роду єгипетської міфології, дружина Осіріса; б) дружина фараона Ехнатона; в) єгипетський символ жіночої краси"
 • 26. Який фараон реформатор зробив першу в історій спробу запровадити монотоїстичну релігію: а) Аменхотеп (Ехнатон); 6) Тутанхамон; в) Хефрен?
 • 27. Уміння виконувати всі математичні дії щодо трикутника, зоряна карта неба, компас, сейсмограф; стремена, порох, чай, наркоз, насос, папір, фарфор, дзеркало — це культурні досягнення: а) Месопотамії; б) Стародавнього Єгипту; в) Стародавньої Індії; г) Стародавнього Китаю.
 • 28. Першою стародавньою американською цивілізацією є: а) Ацтекська імперія; б) цивілізація майя класичного періоду; в) Імперія інків.
 • 29. Які письмові пам'ятки індійської релігійної літератури дослівно із санскриту перекладаються як "священне знання": а) Махабхарата, Рамаяна; б) Упанішади: в) Веди (Рігведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа)?
 • 30. Яка із стародавніх американських цивілізацій мала металургію, вишукані тканини і гобелени та інші здобутки, але не мала ні ієрогліфічного письма, ні складного календаря; а) Імперія інків; б) Ацтекська імперія; в) цивілізація майя класичного періоду?
 • 31. У чому полягає своєрідність давньокитайського образотворчого мистецтва: а) в орнаментальному характері, бракові зображень живих істот і рослин; б) у релігійно-міфологічних сюжетах; в) у триєдності живопису, поезії, каліграфії?
 • 32. Якій із стародавніх культур притаманна церемоніальність у суспільному житті: а) єгипетській; б) шумерській; в) китайській; г) індійській?
 • 33. Столиця якої стародавньої американської цивілізації була подібною до Венеції, оскільки розташування потребувало каналів, човнів із перевізниками тощо: а) Імперії інків; б) Ацтекської імперії; в) цивілізації майя?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >