< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Значення, стан та перспективи розвитку страхування життя в Україні

Значення страхування життя для окремої особи та для суспільства

Страхування життя є важливим засобом соціального забезпечення людини. Для працездатного населення цей вид страхування дає можливість компенсувати втрату доходу у зв'язку зі смертю годувальника, ушкодженням здоров'я, тимчасовою або повною втратою працездатності, виходом на пенсію тощо.

Це означає, що страхування життя виконує захисну функцію від непередбачуваних або передбачуваних, але невідворотних подій.

Окрім цього, довгострокове страхування життя виконує нагромаджу вальну функцію. За умови ненастання застрахованих ризиків (подій), страхувальник отримує на руки суму, яка була ним нагромаджена у формі страхових внесків.

Згідно з чинним законодавством страхувальники - фізичні особи мають право на податковий кредит, максимальна межа якого визначена в 570 грн, але тільки для довгострокового страхування. Роботодавці теж отримали податкові пільги, зміст яких полягає в тому, що страхові внески за договорами зі страхування життя вилучають із прибутку, відносять до валових затрат і не оподатковують.

Ми відзначили важливість особистого страхування життя для окремої особи, яка виділяє частину свого доходу на придбання цих послуг, та для підприємства. Але довгострокове страхування життя має важливе значення для суспільства. Пояснюється це тим, що грошові засоби, зібрані страховими компаніями, тривалий час не використовуються за їх основним призначенням (захист від ризиків, пов'язаних з життям), і саме тому ці грошові засоби є надійним джерелом довгострокових інвестицій та кредитів.

Законодавство України зобов'язує здійснювати облік резервів зі страхування життя, які не є власністю страховика, на окремому балансі. Ці кошти відокремлюються від іншого майна страховика. Вони можуть розміщуватись страховиком на основі принципів: безпечності; прибутковості; ліквідності; диверсифікації.

Форми розміщення коштів резервів зі страхування життя теж визначає законодавство:

  • o зберігання їх на розрахунковому рахунку;
  • o зберігання на депозитному рахунку;
  • o нерухоме майно;
  • o акції, облігації;
  • o державні цінні папери;
  • o права вимоги до перестраховиків;
  • o інвестиції;
  • o готівка в касі в обсягах лімітів касових залишків, встановлених НБУ.

Кошти резервів зі страхування життя можуть використовуватись для довгострокового кредитування житлового будівництва, включаючи індивідуальних забудовників, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому кредит не може бути видано раніше ніж через один рік після набрання чинності договором зі страхування життя. Інші види кредитної діяльності страховиків законодавство України забороняє. Світова практика показує, що страхові компанії на кредитних ринках можуть бути суттєвими конкурентами банкам та небанківським кредитним установам.

Рівень розвитку ринку зі страхування життя безпосередньо пов'язаний з рівнем стабільності економічної системи та рівнем добробуту. І тільки поверховий погляд виявляє рівень добробуту як причину, а обсяг страхового захисту з особистого страхування в цілому та страхування життя як наслідок високого рівня добробуту. Насправді, взаємодіючи, причина і наслідок міняються місцями. І страхування життя для багатьох застрахованих є запорукою збереження високого рівня добробуту. Звісно, живучи за економічної системи, в якій переважна більшість населення всю свою життєву енергію витрачає на виживання, не до страхування життя. Але в міру просування країни до соціально орієнтованої економіки потреби в страховому захисті зростають. Зростає у не схильного до ризику населення й потреба здійснювати у формі страхування життя заощадження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >