< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Логістика запасів

 • 1. Місце та роль запасів у логістичній системі.
 • 2. Види запасів.
 • 3. Мотиви та принципи формування запасів.
 • 4. ABC - аналіз та XYZ - аналіз і їх значення при визначенні логістичної стратегії управління запасами.
 • 5. Загальна характеристика систем контролю запасів.
 • 6. Основні проблеми доставки і споживання в логістичній системі.

Місце та роль запасів у логістичній системі

Категорія запасів є надзвичайно важливою в логістиці. В окремих випадках затрати на управління запасами досягають 40 % і більше від загальних логістичних затрат.

Матеріальні запаси - це продукція виробничо-технічного призначення, що перебуває на стадіях виробництва та обігу, а також вироби народного вжитку та інші товари, які очікують виробничого чи особистого споживання.

Японці часом порівнюють запаси з рівнем води, що піднявся, внаслідок чого плавання стало спокійнішим, знизився ризик натрапити на підводні перешкоди і управляти кораблем стало легше. Проте, існує й інша думка, відповідно до якої запаси - це зайві витрати, які знижують конкурентоспроможність підприємства.

Насправді ж наявність запасів має як негативну так і позитивну сторони. Перш за все, запаси - це справді витрати, зокрема:

 • o заморожені фінансові засоби:
 • o витрати на утримання спеціалізованих приміщень:
 • o оплата праці спеціалізованого персоналу:
 • o ризик псування і розкрадання.

Проте, відсутність запасів це ризик втрат, які можуть бути викликані:

 • o простоюванням виробництва;
 • o відсутністю товару в момент попиту на нього;
 • o закупівлею дрібних партій товарів по вищих цінах при вищих транспортних витратах.

Саме тому пошук раціонального способу управління запасами є одним з ключових завдань логістики запасів. Вирішення цього завдання дозволяє забезпечити безперебійність виробничого і торгівельного процесу при мінімальних витратах на утримання запасів.

Існує декілька стратегій управління запасами, відповідних служб, що дозволяють співробітникам, визначати на основі проведення наближених нескладних розрахунків політику підприємства в управлінні запасами.

Стратегія найбільшої обачності. Відповідно до цієї стратегії розмір необхідного запасу визначається як сума максимального споживання запасів (по будь-якій позиції") протягом одного дня за тривалий період постачання, яке мало місце по виданим підприємством замовленнях. В результаті створюються запаси, які практично не можуть бути повністю використані до моменту оформлення чергового замовлення на їх поповнення.

Стратегія додаткового резерву. Гарантія потреб забезпечується в цьому випадку за рахунок створення додаткового резерву матеріальних ресурсів. Величина додаткового резерву визначається по одному з методів, викладених нижче.

Метод 1. Розмір резерву встановлюється рівним середній величині попиту, помноженій на середнє значення часу випередження, скоректованого на коефіцієнт надійності, зазвичай його величина приймається рівною 25-40 %.

Метод 2. Резервна кількість одиниць зберігання визначається як показник квадратного кореня з величини середнього споживання в період, що відповідає часу випередження.

Стратегія відсотка від попиту. У основі цієї стратегії лежить аналіз частоти попиту на матеріальні запаси за результатами роботи протягом одного дня. Дані про величину попиту заносяться в графік розподілів наростаючим підсумком. Потім встановлюється та частина загального числа періодів видачі замовлень, для якої допустиме повне витрачання запасів, що не спричиняють за собою порушення виробничого процесу. За цією величиною з графіку визначається величина попиту, що відповідає встановленим випадкам повного використання запасів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >