< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стадія перегляду справи у зв'язку з оскарженням або внесення на неї подання прокурора постанови щодо справи

Ця стадія є факультативною, тому що не кожна постанова стосовно справи оскаржується. У процесі реалізації цієї стадії перевіряється законність і обгрунтованість винесеної постанови, а також дотримання встановленого законом порядку адміністративного провадження в цілому, усуваються допущені порушення, забезпечується застосування до винних справедливих засобів впливу. Постанову стосовно справи про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим. Постанова посадової особи органу внутрішніх справ про накладення штрафу може бути оскаржено у вищестоящий орган (посадовій особі) або в місцевий суд. Постанова ж про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, зафіксованого на місці вчинення правопорушення без складання протоколу,-у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі).

Скарга подається в орган (посадовій особі), який ухвалив постанову стосовно справи, після чого вона протягом трьох днів надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному її розглядати. Скаргу на постанову стосовно справи може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. У разі недодержання цього строку з поважних причин його за заявою особи може бути поновлено.

Слід наголосити, що нині законодавством визначено можливість оскарження рішення місцевого суду. На постанову по справі про адміністративне правопорушення прокурора може бути внесене подання упродовж 10 днів з дня винесення постанови.

Направлення у встановлений строк скарги чи подання прокурором зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги (протесту), за винятком постанов про застосування попередження, адміністративного арешту, а також у випадках стягнення штрафу на місці.

Скарга і подання на постанову стосовно справи про адміністративне правопорушення розглядаються правомочними органами в десятиденний строк з дня їх надходження. Орган (посадова особа) при розгляді скарги або подання на постанову може прийняти одне з таких рішень:

  • 1) залишити постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;
  • 2) скасувати постанову і надіслати справу на новий розгляд;
  • 3) скасувати постанову і закрити справу;
  • 4) замінити захід стягнення в межах, передбачених за це правопорушення, для того, щоб стягнення не було посилено.

Копія рішення за скаргою або подання на постанову стосовно справи протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено.

Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум, оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших обмежень, пов'язаних із цією постановою. У разі неможливості повернення предмета повертається його вартість.

Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), який не має права вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи) (ст. 293 КУпАП).

Як бачимо, наявна відсутність нормативної регламентації порядку розгляду скарги (подання). Тому слід законодавчо передбачити вирішення таких питань:

  • 1) заходи, які пов'язані із забезпеченням явки учасників провадження;
  • 2) можливість витребування за необхідності додаткових матеріалів; призначення експертизи; виклик свідків.

Аналізуючи встановлений перелік рішень, які приймаються, можна констатувати його обмеженість. Додатково можливе закріплення таких рішень: якщо в ході розгляду скарги буде встановлено, що вона подана з порушенням підвідомчості, то необхідне прийняття рішення про направлення її за підвідомчістю.

У КУпАП не встановлений перелік підстав для відміни чи заміни постанови у справі про адміністративне правопорушення. Мабуть, підставами для відміни винесеного рішення повинні виступати матеріально-правові та процесуально-правові порушення.

Відміна постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнутих грошових сум, оплатно вилучених та конфіскованих предметів, а також відміну інших обмежень, які пов'язані з цією постановою. За неможливості повернення предмета повертають його вартість. Відшкодування збитків, які завдані громадянину незаконним покладанням адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або виправних робіт, проводиться в порядку, який встановлений законодавством (ст. 296 КУпАП).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >