< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розв'язки проблеми несприятливого вибору

При відсутності асиметричної інформації проблема непотребу (несприятливого вибору) відпала б. Якщо покупець знає про стан уживаного автомобіля стільки ж, як і продавець, і зможе відрізнити добрий автомобіль від непридатного, то він буде готовий заплатити повну вартість за нормальний уживаний автомобіль. Оскільки власники добрих уживаних автомобілів тепер зможуть отримати справедливу ціну, то вони погодяться на продаж цих автомобілів на ринку. Кількість операцій на ринку збільшуватиметься, і ринок виконуватиме призначену йому функцію: спрямовувати добрі автомобілі до тих, що їх потребують. Аналогічно, якщо покупці цінних паперів можуть відрізнити фірми, що перебувають у доброму фінансовому становищі, від тих, що зазнають труднощів, то вони платитимуть повну вартість цінних паперів, які випущені добрими фірмами. Останні продаватимуть свої цінні папери на ринку. Тоді ринок цінних паперів буде спроможним спрямувати кошти добрим фірмам, які мають найпродуктивніші інвестиційні можливості

Приватне продукування і продаж інформації

Розв'язком проблеми несприятливого вибору (непотребу) на фінансових ринках є забезпечення інформації, яка усуває асиметричну інформацію і дає змогу людям, що постачають кошти, мати повну інформацію про осіб чи фірми, які потребують фінансування своєї інвестиційної діяльності. Одним із способів отримання заощадниками-кредиторами цієї інформації є наявність приватних компаній, які її збирають і обробляють. Ця інформація дозволяє відрізнити добрі фірми від поганих і продається покупцям цінних паперів. У США такі компанії, як "Standard and Poor's", "Moody's" і "Value Line", збирають інформацію про стан балансових звітів фірм і про їхню інвестиційну діяльність, публікують ці дані і продають їх передплатникам (особам, бібліотекам і фінансовим посередникам, що залучені до купівлі цінних паперів).

Однак система приватного виробництва і продажу інформації не розв'язує повністю проблеми несприятливого вибору на ринках цінних паперів унаслідок так званої проблеми "вільного вершника" (цю проблему нерідко називають "проблемою зайців"). Проблема зайців виникає тоді, коли люди, що не платять за інформацію, можуть скористатися з інформації, за яку заплатили інші люди. Проблема вільного вершника передбачає, що приватний продаж інформації буде лише частковим розв'язанням проблеми непотребу. Щоб зрозуміти, чому це так, припустімо, що ви щойно купили інформацію з повідомленням, які фірми перебувають у доброму фінансовому становищі, а які в поганому. Ви вирішите, що ця купівля цінна для вас тому, що можете відшкодувати ціну здобуття інформації і, крім цього, купити цінні папери надійних фірм. При цьому цінні папери продаються нижче від їхньої вартості. Проте, коли наш кмітливий інвестор Ірвінг бачить, що ви купуєте певні цінні папери, він купує разом з вами, навіть не зважаючи на те, що не платив за цю інформацію. Якщо багато інших інвесторів поводяться у той же спосіб, що й Ірвінг, то зрослий попит на недооцінені цінні папери спричинить миттєве підвищення їхньої низької ціни, відображаючи справжню вартість цих паперів. Внаслідок наїзду всіх цих вільних вершників, ви не зможете більше купувати цінні папери нижче від їхньої реальної вартості. Тепер ви не отримаєте жодного додаткового прибутку від купівлі цієї інформації і розумієте, що ніколи б не заплатили за таку інформацію. Якщо інші інвестори прийдуть до такого ж висновку, то приватні фірми і особи не зможуть продати інформацію і покрити витрати на її збір і обробку.

Зменшення здатності приватних фірм вилучати прибуток від продажу інформації означатиме, що на ринку пропонується менший обсяг інформації, а значить, проблема несприятливого вибору знижуватиме ефективне функціонування ринків цінних паперів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >