< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зв'язок педагогічної психології з іншими науками

Педагогічна психологія і філософія:

 • 1) особливості повсякдення (кризові явища в психології вчителя і психології окремої дитини; домінування директивної педагогіки і демократизація школи; психологія професійного виживання в несприятливих соціально-економічних умовах; наукове знання та спрощений досвід громадян про навчально-виховний процес; психологія педагогічних стереотипів);
 • 2) пізнання навколишньої дійсності (директивна педагогіка і психологічні особливості діяльності вчителя-жінки, учителя-чоловіка; сенс життя і вміння самопізнання);
 • 3) доведення доцільності та правомірності використання навчально-виховних інноваційних технологій (філософія освіти і ефективність знання з педагогічної психології в практиці педагогічної діяльності; обґрунтування актуальності методів навчання і виховання; критичний аналіз досягнень вітчизняної педагогічної психології та врахування їх у педагогічній діяльності);
 • 4) розробка методів прогнозування розвитку особистості;
 • 5) філософсько-психологічні уялення про сутність людини як основа для побудови навчально-виховного процесу.

Педагогічна психологія і загальна психологія:

 • 1) методи дослідження (спостереження, експеримент, самоспостереження, аналіз продуктів діяльності);
 • 2) природа психічного (можливості людської психіки як предмет навчально-виховного впливу, проблема обдарованості);
 • 3) процес спілкування та авторитет окремих учнів, учителя;
 • 4) проблема відповідального ставлення до навчальних обов'язків;
 • 5) уявне та реальне особистісне самовизначення.

Педагогічна психологія і генетична психологія, або психологія розвитку:

 • 1) методи дослідження (спостереження, експериментально-генетичний метод);
 • 2) особливості вияву та формування задатків у процесі навчання;
 • 3) вплив середовища на становлення особистості.

Педагогічна психологія і психогенетика:

 • 1) методи дослідження (спостереження, експеримент, близнюковий і генеалогічний методи);
 • 2) роль спадковості в навчанні і вихованні та виняткові діти (проблема обдарованості; "ліворукі" діти тощо);
 • 3) взаємодія спадкових і соціальних чинників впливу в навчанні та вихованні;
 • 4) психогенетика аномальної та девіантної поведінки;
 • 5) психогенетика темпераменту та процес навчання і виховання.

Педагогічна психологія і соціальна психологія:

 • 1) методи дослідження (спостереження, експеримент, самоспостереження, опитування; соціометричне дослідження, парний рейтинг);
 • 2) міжособистісна взаємодія в учнівському та педагогічному середовищах (створення оптимального соціально-психологічного клімату в класі; психологія педагогічного впливу, педагогічного спілкування);
 • 3) особливості навчання і виховання особистості в певній культурі;
 • 4) психологічні способи управління педагогами;
 • 5) особистий приклад учителя та соціальний мікроклімат в учнівській групі.

Зв

Рис. 1.3.1. Зв'язок педагогічної психології з іншими науками

Педагогічна психологія, як і вікова, також пов'язана з іншими психологічними галузями (медичною, спеціальною, спортивною, психогігієною, історією психології тощо).

Отже, місце педагогічної психології в системі наук визначається комплексом таких функцій:

 • 1. Теоретико-пізнавальної - з'ясування методологічних засад (закономірностей, чинників, умов) навчально-виховного процесу, педагогічної діяльності;
 • 2. Прогностичної - формування конструктивності навчання і виховання, способів управління процесом становлення особистості;
 • 3. Прикладної - вироблення практичних рекомендацій для реалізації педагогічного впливу на розвиток особистості;
 • 4. Контрольної - співвіднесення особистісно зорієнтованої парадигми з практикою педагогічної діяльності;
 • 5. Синтезуючої - систематизація знань інших наук про становлення особистості (філософія, педагогіка, соціологія) та галузей психології (соціальна психологія, експериментальна психологія, психологія індивідуальних відмінностей, історія психології тощо) з метою реалізації диференційованого підходу до суб'єктів навчання і виховання. Педагогічна психологія передбачає розробку педагогічних основ подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу відповідно до перебудови змісту освіти, апробації нових навчальних планів і програм, пошук оптимальних методів навчання і виховання, що забезпечують максимальне врахування індивідуально-типологічних особливостей підростаючої особистості.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >