< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Технологія діяльності з обдарованими дітьми

Одне із завдань соціально-психологічної служби загальноосвітнього закладу є виявити обдаровану дитину, створити банк даних про обдарованих дітей школи, допомагати учням розв'язувати проблеми, пов'язані з обдарованістю, співпрацювати з педагогічним колективом. У роботі з обдарованою дитиною соціальний педагог повинен знати і уміти:

 • - виявляти здібності та проводити корекційне виховання;
 • - визначати особливості взаємин у сім'ї;
 • - знаходити шляхи порозуміння з обдарованою дитиною;
 • - налагоджувати зв'язки з батьками;
 • - здійснювати постійний зв'язок між викладачами;
 • - здійснювати правовий захист;
 • - створювати умови для реалізації їх інтересів і здібностей;
 • - організовувати творчу діяльність у позакласній та позашкільній роботі.

Аби уникнути хаосу в соціально-педагогічній роботі з дітьми, у яких високий рівень здібностей, необхідно у план роботи соціального педагога включати ефективні методи і форми роботи з дітьми, учителями, батьками і спрямовувати їх на вдосконалення середовища, яке має забезпечити умови для розвитку творчого потенціалу і гармонійного розвитку особистості.

Завдання адміністрації школи, класних керівників, керівників гуртків, секцій, студій, бібліотеки є створити умови для розвитку обдарованої дитини. При цьому вчитель повинен користуватися такими правилами:

 • - не розхвалювати учня за індивідуальні успіхи, а заохочувати до спільних занять з іншими дітьми;
 • - не використовувати елементи змагання, адже обдарована дитина буде завжди переможцем;
 • - не принижувати і не підкреслювати індивідуальної відмінності обдарованої дитини;

ЗРАЗОК ПЛАНУ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Робота з учителями:

 • 1. Семінари
 • 2. Тренінги

За планом роботи психологічної служби і школи

Соціальний педагог, заступники директора, керівники м/о

Психолог

2.

Виявлення обдарованих та здібних дітей

Постійно

Соціальний педагог, психолог, учителі

3.

Супровід

Постійно

Соціальний педагог, психолог

4.

Робота з батьками

За планом роботи служби і школи

Соціальний педагог, психолог, адміністрація школи

5.

Інформаційно-методичне забезпечення

Постійно

Соціальний педагог, психолог, адміністрація школи, бібліотекар

У методику соціально-педагогічної діяльності варто включати ефективні методичні прийоми:

 • - заохочення до спільної діяльності;
 • - створення атмосфери розкутості;
 • - поблажливість до можливого безладу;
 • - схвалення результатів діяльності в певній галузі, для стимулювання бажання випробувати себе в іншій галузі;
 • - заохочення учнів створити власний проект;
 • - стимулювання до самостійної роботи;
 • - надання свободи вибору.

Важливий момент у методиці соціально-педагогічної діяльності займає соціальний захист обдарованих дітей - це насамперед пом'якшення для них негативних наслідків мікросоціуму, створення умов для реалізації їх інтересів і життєво необхідних потреб.

Соціальний захист здійснюється на двох рівнях: місцевому і загальнодержавному і ґрунтується на принципах гуманістичної спрямованості та орієнтації національних та загальнолюдських цінностей.

Загальнодержавний рівень включає такі аспекти здійснення соціально-педагогічного захисту:

 • - здійснення державної соціальної дитячої політики;
 • - реалізація спеціальних державно-громадських соціальних дитячих програм як комплексних, так і цільових ;
 • - удосконалення законодавчого забезпечення і захисту дітей.

На місцевому рівні передбачається створення соціальних служб психолого-педагогічної підтримки і допомоги обдарованим дітям, у яких соціально-педагогічна діяльність буде спрямовуватися у таких напрямках: організація діагностичної, консультативної підтримки; надання матеріальної підтримки і житла; забезпечення необхідним дидактичним матеріалом; перепідготовка педагогічних кадрів і визначення спеціальної оплати вчителям, які працюють з обдарованими дітьми. Метою захисту і підтримки є

 • - навчання обдарованої дитини навичкам психологічної стійкості у психотравмуючих ситуаціях;
 • - навчання саморегуляції;
 • - набуття вміння адаптації у соціально значущому середовищі (сім'я, школа, група ровесників тощо) без зниження потреби в реалізації обдарованості;
 • - набуття вміння запобігати небезпеці (вживання наркотиків, алкоголю);
 • - набуття навичок лідерства і спілкування на продуктивному рівні;
 • - творчий саморозвиток;
 • - навчання батьків розпізнання небезпеки, яка загрожує обдарованій дитині.

Методика роботи соціального педагога є різноплановою, але підхід до вирішення проблеми - суто індивідуальний. Соціально-педагогічна діяльність має носити поліпрофесійний і поліфункціональний характер. Соціальний педагог має входити до творчих і галузевих груп (лікарів, юристів, психологів, економістів тощо), що сприятиме вирішенню проблем обдарованих дітей

Кожна обдарована чи надзвичайно здібна дитина у школі вимагає від соціального педагога постійного супроводу - це комплексний метод, який забезпечує створення умов для реалізації індивідуальних творчих здібностей. Для цього потрібно розробити і впроваджувати соціально-педагогічну програму (проект) супроводу, яка може включати такі розділи:

 • 1. Теоретичне обґрунтування і кінцевий результат реалізації проекту.
 • 2. Концепція, у якій зазначається мета, завдання, умови застосування.
 • 3. Технологічна карта, де визначається покроковий опис супроводу:
  • - виявлення обдарованих і здібних дітей;
  • - методична робота з педагогами;
  • - реалізація програми;
  • - аналіз результативності навчальних успіхів дитини в урочній діяльності;
  • - аналіз результативності навчальних успіхів дитини в позауроч-ній діяльності.
 • 4. Способи визначення результату.
 • 5. Переваги індивідуального супроводу.
 • 6. Застереження від помилок.

Методика соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми включає:

 • 1. Виявлення обдарованості дитини.
 • 2. Визначення напрямку обдарованості.
 • 3. Планування роботи згідно виявленого напряму за приблизним зразком:
  • - корекційне виховання;
  • - загальна організація діяльності;
  • - спеціальна організація діяльності;
  • - організація виховання;
  • - організація навчання;
  • - організація діяльності з батьками;
  • - превентивне виховання.
 • 4. Організація і здійснення запланованої діяльності.
 • 5. Перевірка результативності діяльності.
 • 6. Соціальний контроль і всебічна соціальна підтримка і захист. Отже, соціально-педагогічна діяльність з обдарованою дитиною

повинна спрямовуватися на створення інтересу до шкільного навчання, задоволення потреб дитини у інших пізнавальних запитах, допомогу вчителям у створенні методики навчання і розробки моделі компетентності педагогічних працівників, які працюють з обдарованою дитиною.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >