< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відмінювання займенників

За особливостями морфологічних форм займенники поділяються на дві групи.

До першої групи належать особові займенники першої й другої особи я, ти, зворотний займенник себе, які відмінюються за іменною відміною.

До д р у г о ї групи належать усі інші займенники, які відмінюються *а займенниковою відміною.

ІМЕННЕ ВІДМІНЮВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ:

ОСОБОВИХ і

ЗВОРОТ

'НОГО СЕБЕ

Одн и на

Множина

н.

я

ти

-

ми

ви

р.

мене

тебе

себе

нас

вас

д.

мені

тобі

собі

нам

вам

3.

мене

тебе

себе

нас

вас

о.

мною

тобою

собою

нами

вами

м.

(на) мені

тобі

собі

(на) нас

вас

ВІДМІНЮВАННЯ ОСОБОВО-ВКАЗІВНИХ ЗАЙМЕННИКІВ

Одн и на

Множина

н.

він воно

вона

вони

р.

його (нього)

її (неї)

їх (них)

д.

йому

їй

їм

3.

його (нього)

ЇЇ (неї)

їх (них)

о.

ним

нею

ними

м.

(на) ньому (нім)

(на) ній

(на) них

ЗАЙМЕННИКОВЕ ВІДМІНЮВАННЯ

Відмінювання вказівного займенника цей (це, ця)

Відмінювання вказівного займенника той (те, та)

Відмінювання присвійного займенника мій (моє, моя)

Відмінювання означального займенника весь (все, вся)

Однина

М н ож и н а

чоловічий рід середній рід

жіночий рід

для всіх родів

н.

цей це

ця

ці

р.

цього

цієї

цих

д.

цьому

цій

цим

3.

Н. або Р це

цю

Н. або Р.

0.

цим

цією

цими

М.

(на) цьому (цім)

(на) цій

(на) цих

Одн и на

М н ожи н а

чоловічий рід

середній рід жіночий рід для всіх родів

Н. той

те та

ті

Р. того

тієї (тої)

тих

Д. тому

тій

тим

3. Я або Р.

те ту

Н. або Р.

0. тим

тією (тою)

тими

М. (на) тому (тім) (на) тій

(на) тих

Однина

М н ож и н а

чоловічий рід середній рід

жіночий рід

для всіх родів

Н. мій моє

моя

мої

Р. мого

моєї

моїх

Д. моєму

моїй

моїм

3, Н. або Р. моє

мою

Н. або Р.

О. моїм

моєю

моїми

М. (на) моєму (моїм)

(на) моїй

(на) моїх

Од н и н а

Множина

чоловічий рід середній рід

жіночий рід

для всіх родів

Н. весь (увесь, ввесь) все

вся (уся)

всі (усі)

Р" всього

всієї

всіх

Д- всьому

всій

всім

3. Н. або Р. все

всю

Н. або Р

0, всім

всією

всіма

М. (на) всьому (на всім)

(на) всій

(на) всіх

Перехід різних частин мови в займенники (прономіналізація)

Перехід різних частин мови в займенники називають и р о н о м і її а л і з а ц і г ю . (Прономіналізація - від. лат. займенник.)

Повністю переходить у займенники лише незначна кількість слів.

Числівники один, другий, їх прономіналізація найчастіше спостерігається в усталених зворотах: один одному, один другому та ін. Наприклад: Рік працювали на одному підприємстві і не зустрічали один одного,

Прономіналізація числівника один виявляється в пестливо-зменшувальних формах: ...одно-однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині (Т. Шевченко). Тут одно-однісіньке означає саме-самісіньке; у поєднанні із заперечною підсилюючою часткою ні, шо виступає в значенні заперечних займенників ніхто, жоден, ніякий: ні один (ніхто) не відставав у поході.

З прикметників і дієприкметників у значенні займенників найчастіше виступають такі слова: окремий, відомий, цілий, повний, різний, даний, останній, різноманітний, перший-ліпший. Наприклад: У вихідний ми цілий день спілкувалися з природою.

Тут слово цілий в обох реченнях вжите в значенні весь.

Втратили своє лексичне значення і перейшли в розряд займенників деякі іменники: факт, річ, справа, діло, чоловік,людина. Наприклад: Давайте нам побільше тканини; колір - діло другорядне.

У функції особових займенників першої й другої особи однини та множини вживаються словосполучення наш брат, ваш брат, ваша сестра. Наприклад: Знаємо ми вашого брата.

Вибір слова

Грати роль. Відігравати роль. Грати роль - так кажуть про роботу актора. Відігравати роль - мати значення (В його житті книга відіграла неабияку роль).

їх обов'язки. їхні обов'язки. Займенник їх є родовим або знахідним відмінком множини від займенника вони (Керівник підприємства пояснює їх обов'язки). Цей займенник виступає й у функції присвійного займенника, тотожного до займенника їхній (їхня доброзичливість заспокоїла нас). Нині в художній літературі, в діловому мовленні перевага надається займеннику їхній.

Мотив. Мотивація. Мотив - підстава для певних дій (Релігійні мотиви у творчості і. Франка). Мотивація - сукупність мотивів, обгрунтування (Недостатня увага до мотивації поведінки учня).

Презентація. Репрезентація. Ці іншомовні слова часто вживаються у мові сучасних засобів масової інформації, книжних текстах, у розмові. Слово презентація набуло значення (урочисте представлення, свято, відкриття) і розширило свою сполучність з іменниковими назвами, позначаючи разом святкову подію, урочисте відкриття, представлення чого-небудь, напр., виставки, видання, книжки. Репрезентувати означає: виступати представником когось, чогось, відбивати виразні особливості чогось, виражати погляди когось.

Навчальний. Учбовий. Мовна практика не засвідчує словаче (учбовий). Закономірним в український мові є слово навчальний (той, що стосується навчання, пов'язаний з ним): навчальний підручник, навчальна програма, навчальний рік. навчальний корпус, навчальний автомобічь, навчачьна передача.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >