< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні напрями забезпечення економічної безпеки підприємства

Складові безпеки можна класифікувати, наприклад, за типами загроз.

Безпека з боку фізичних загроз може забезпечуватися теорією і практикою виживання; безпека з боку психологічних загроз — спеціальними знаннями, консультаціями, навіть вашим світоглядом і характером; безпека з боку загроз інформації — організаційним і технічним захистом. Але всі ці складові нероздільні.

Ефективна безпека підприємницької діяльності забезпечується на таких взаємопов'язаних напрямах:

 • • захист від злочинного світу;
 • • захист від порушень закону з тим, щоб самим не потрапити під його санкції;
 • • захист від недобросовісної конкуренції;
 • • захист від протиправних дій власних співробітників.

Щодо останнього напряму, то цей напрям дій реалізується на таких ділянках:

 • • виробничій (збереження матеріальних цінностей);
 • • комерційній (оцінювання партнерів, юридичний захист інтересів);
 • • інформаційній (визначення значущості інформації, порядку надходження, використання, передання, захисту від викрадення)
 • • кадрового забезпечення.

Оскільки чинників, що становлять загрозу для фірми, достатньо багато, доцільно всю роботу із забезпечення безпеки координувати з єдиного виконавчо-розпорядницького органу, який називають "службою (відділом) безпеки". Ця служба "тримає руку на пульс практично всіх ланок фірми і вживає ефективні заходи протидії дестабілізуючим чинникам, використовуючи для цього, у разі необхідності, не тільки власні сили, але й сили усієї фірми, а в окремих випадках — і сили зовнішніх організацій.

Безпека сучасного комерційного підприємства забезпечується за допомогою таких режимів: конфіденційності і захисту об'єктів інтелектуальної власності, що формують інформаційну безпеку; фізичної охорони, тобто забезпечення фізичної безпеки майна і персоналу фірми.

За тих умов, що існують на українському ринку, розраховувати на ефективний захист своїх життєво важливих інтересів підприємств може лише у таких випадках:

 • • якщо він здатний організувати процедурно-орієнтований процес, який повинен бути спрямований на позбавлення потенційного супротивника інформації про виробничі і торговельні можливості і наміри підприємства, головним чином шлях виявлення та усунення індикаторів (тобто демаскуючих ознак каналів витоку інформації), пов'язаних із плануванням і здійсненням підприємницької діяльності;
 • • якщо у цьому процесі будуть задіяні всі службовці підприємства, а не тільки служба безпеки.

Ідея методу системного підходу до проблем забезпечення економічної безпеки полягає в тому, щоб припинити, скоротити або хоч обмежити витік тих часток цінної інформації, які можуть дати конкурентам можливість наперед виявити, що саме в цей момент керівництво фірми планує та здійснює.

На жаль, ми змушені констатувати, що у нас майже повністю присутні такі необхідні для реалізації системного підходу складові,

 • • достатньо повна законодавча база, що регулює основні відносини у сфері бізнесу. Наприклад, у нас недостатньо розвинуте право і юридичне забезпечення економічної діяльності;
 • • відпрацьований механізм економічної реформи на загальнодержавному і регіональному рівнях;
 • • достатній рівень включення суспільства у процеси економічних перебудов;
 • • державна програма боротьби з поширеною у сфері національної економіки корупцією;
 • • ефективна національна статистика і контроль.

Сьогодні на ринку України, на якому існує понад тисяча приватних банків, більше трьох тисяч посередницьких фірм і більше одного мільйона малих підприємств, безпека стала таким самим товаром, як і нафта, газ, метал та інформація. На неї є попит, і при цьому досить значний. У співвідношенні з рівнем розвитку сучасних ринкових відносин і навколишньої ситуації в країні найбільшим попитом на ринку безпеки користуються послуги забезпечення фізичного та технічного захисту. Однак з установленням ринку такого виду послуг буде звужуватися попит на ці види безпеки і зросте попит на технології і методики захисту комерційної таємниці, послуги забезпечення інформаційної безпеки, захист від ризику в комерційній діяльності, тобто на специфічні навички "контррозвідників, розвідників та аналітиків комерційних служб безпеки". Ця тенденція вже визначилася, і в міру її поширення і поглиблення, вірогідно буде звужуватися число охоронних підприємств і служб безпеки, буде змінюватися зміст і профіль їхньої роботи, тобто і тут закони ринку будуть дуже жорсткі, і багато охоронних підприємств, які не зможуть перебудувати свою роботу, збанкрутують.

У зв'язку з цим, будь-яке ігнорування законів ринкової економіки і потреб економічної безпеки дуже часто призводить до того, що упускаються корисні угоди, укладаються контракти з недобросовісними партнерами, приймаються на роботу особи з низькими моральними якостями або такими, що є "підставою" недобросовісних конкурентів чи навіть організованої злочинності.

Легше, дешевше і корисніше зберігати необхідний рівень економічної безпеки, ніж вести довгі, дорогі і не завжди перспективні судові процеси, намагаючись захистити свої права.

Основні поняття

Економічна безпека підприємства. Екосекент. Ризик. Диверсифікація. Антикризове управління.

Контрольні поняття

 • 1. Які проблеми забезпечення безпеки підприємства існують в Україні?
 • 2. Назвіть основні об'єкти захисту підприємства.
 • 3. Яка існує класифікація суб'єктів безпеки підприємства?
 • 4. Визначте основні напрями діяльності суб'єктів безпеки підприємства.
 • 5. Що розуміють під безпекою підприємства?
 • 6. Назвіть основні напрями і завдання безпеки підприємства.
 • 7. Дайте визначення поняттю "економічна безпека підприємства".
 • 8. Що таке "екосекент"?
 • 9. Якими нормативно-правовими актами регулюється діяльністі із забезпечення безпеки підприємства?
 • 10. Охарактеризуйте поняття "ризик".
 • 11. Назвіть основні причини виникнення ризику.
 • 12. Які існують зовнішні загрози існування підприємства?
 • 13. У чому полягають особливості ринку України?
 • 14. Поясніть сутність управління ризиками.
 • 15. Назвіть основні суб'єкти та об'єкти управління ризиками.
 • 16. Охарактеризуйте модель оцінювання ризиків економічногс ринку.
 • 17. Що розуміється під "диверсифікацією"?
 • 18. У чому сутність антикризового управління підприємством?
 • 19. Як аналізують фінансово-господарський стан неплатоспроможних підприємств та організацій?
 • 20. Назвіть основні напрями антикризового управління.
 • 21. Назвіть напрями забезпечення безпеки підприємства.
 • 22. У чому полягають особливості забезпечення економічної безпеки підприємства в Україні?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >