< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Питання для обговорення та самоперевірки

 • 1. Дайте визначення державної податкової служби України (ДПСУ).
 • 2. Що відносять до системи органів ДПСУ?
 • 3. Назвіть основні завдання органів ДПСУ.
 • 4. Чим керуються органи ДПСУ у своїй діяльності?
 • 5. Кому підпорядковуються ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі?
 • 6. Кому підпорядковуються ДПІ та об'єднані ДПІ?
 • 7. З ким органи ДПСУ координують свою діяльність?
 • 8. Який порядок призначення й звільнення з посади голови ДПА АР Крим, в областях, містах Києві та Севастополі?
 • 9. Як призначаються й звільняються з посади начальники ДПІ та об'єднані ДПІ?
 • 10. Звідки фінансуються видатки на утримання органів ДПСУ?
 • 11. Які права мають органи ДПСУ?
 • 12. Назвіть види податкових перевірок.
 • 13. Як часто може проводитись в одному і тому ж підприємстві планова виїзна перевірка?
 • 14. Коли потрібно надіслати письмове повідомлення підприємству про початок планової виїзної перевірки?
 • 15. За яких обставин повинна проводитись позапланова виїзна перевірка?
 • 16. Яка тривалість планової виїзної перевірки?
 • 17. Скільки часу може тривати позапланова виїзна перевірка?
 • 18. На скільки робочих днів можна продовжити проведення виїзних перевірок?
 • 19. Що належить до фінансових санкцій, які застосовуються до платників податків і зборів (обов'язкових платежів), котрі порушують податкове законодавство?
 • 20. Що ви розумієте під стягненням дорахованих сум податків і зборів (обов'язкових платежів)?
 • 21. Як нараховується пеня на суму податкової заборгованості?
 • 22. В якому документі податківець оформляє факти порушень податкового законодавства і що він там фіксує?
 • 23. Хто в підприємстві зобов'язаний давати письмові пояснення з усіх податкових питань?
 • 24. Якщо є відмова підписувати акт документальної перевірки, то що тоді повинен зробити податківець?
 • 25. В якому порядку здійснюється оскарження рішень органів ДПС?
 • 26. Що зобов'язаний зробити платник податків у випадку, коли він у майбутніх податкових періодах самостійно виявляє помилки?
 • 27. Коли орган ДПС повинен зареєструвати скаргу (заяву) платника податків?
 • 28. Що повинен зазначити платник податків у скарзі (заяві)?
 • 29. Протягом якого часу можна подати скаргу (заяву) до органу

ДПС?

 • 30. Які права має особа, що подала скаргу (заяву) на рішення (постанову) органу ДПС?
 • 31. Яка правова основа діяльності податкової міліції?
 • 32. Які підрозділи є у складі податкової міліції і які функції вони виконують?
 • 33. Які права надані співробітникам податкової міліції?
 • 34. Перелічіть обов'язки, які покладені на податкову міліцію.

Рекомендована література за розділом 9

Основна література

 • 1. Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник. - К. : Українська академія оригінальних ідей, 2005. - С. 505-513.
 • 2. Державний фінансовий контроль: Навч. -метод. Посіб. для сам ост. вивч. дисципліни / Н.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова, М.М. Коцупатрий, М.Т. Сенченко. - К .: КНЕУ, 2003. - С. 272-292.
 • 3. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - С. 122-133.
 • 4. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24 грудня 2002 р. № 349.
 • 5. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 р. № 509 -ХІІ.
 • 6. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. № 565- ХІІ.
 • 7. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 р. № 2135-ХІІ.
 • 8. Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991

р. № 1251-ХІІ.

 • 9. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР.
 • 10. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 р. № 2181 -ІІІ.
 • 11. Іванов Ю.Б., Крисоватий А .І., Десятник О.М. Податкова система: Підручник. - К. : Атака, 2006. - 920 с.
 • 12. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. Держава - податки - бізнес (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія. - К. : Либідь, 1992. - 328 с.

Додаткова література

 • 1. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)" від 12 січня 2005 р. №2322-ІУ.
 • 2. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 6 липня 1995 р.
 • 3. Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затверджена наказом ДПАУ від 18 липня 2005 р. № 276.
 • 4. Інструкція про порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби/ Затверджена наказом ДПАУ від 17 березня 2001 р. № 110.
 • 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х.
 • 6. Кримінальний кодекс України.
 • 7. Положення про зупинку операцій платників податків на рахунках в установах банків, інших фінансових установах. Затверджене наказом ДПАУ від 23 квітня 1998 р. № 191.
 • 8. Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затверджена наказом ДПАУ від 11 грудня 1996 р. № 29.
 • 9. Положення про проведення перевірок стану збереженне активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, затверджене наказом ДПАУ від 20 вересня 2004 р.
 • 10. Порядок ведення Журналу реєстрації перевірок, затверджене наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10 серпня 1998 р. № 18.
 • 11. Порядок направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій, затверджений наказом ДПАУ від 21 червня 2001 р. № 253.
 • 12. Порядок оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затверджений наказом ДПАУ від 10 серпня 2005 р. №327.
 • 13. Указ президента України "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунками з бюджетами та державними цільовими фондами" від 04 березня 1998 р. № 167/98.
 • 14. "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >