< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методичні підходи аналізу руху грошових коштів

Інформація щодо руху грошових коштів дає змогу підприємству визначити його прибутковість і водночас — дефіцит або надлишок значної суми грошових коштів. Це завдання виконує звітність про рух грошових коштів підприємства. Ф. № З показує порядок фінансування операцій будь-якого підприємства та використання ним фінансових ресурсів. Інформація про рух грошових коштів корисна тим, що вона надає користувачам фінансової звітності базу щодо оцінки спроможності підприємства залучати та використовувати грошові кошти та їх еквіваленти.

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію, яка дає змогу оцінити фінансову гнучкість підприємства. Фінансова гнучкість, або його дієздатність, — це спроможність підприємства генерувати значні грошові кошти для своєчасного реагування на несподівані потреби (зокрема, надзвичайні), що виникають, та його можливості. Інформація про рух грошових коштів за минулі періоди, а особливо, від основної діяльності допомагає оцінити фінансову гнучкість підприємства. Оцінка здатності підприємства пережити, наприклад, несподіване падіння попиту може включати аналіз руху грошових коштів від основної діяльності за минулі періоди. Чим істотніші потоки грошових коштів, тим вища здатність підприємства витримати несприятливі зміни економічних умов.

На думку фахівців стосовно інвестицій та кредитів, аналіз руху грошових коштів є корисним при оцінці "якості" доходів підприємства. Рух грошових коштів об'єктивніше та більшою мірою оцінює ефективність діяльності підприємства, ніж показник чистого прибутку.

Звіт про рух грошових коштів вміщує грошові надходження та виплати трьох основних категорій у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Розподіл грошових коштів за цими категоріями відображає вплив кожного з трьох основних напрямків діяльності на загальний рівень грошових надходжень підприємства. Комбінований вплив цих категорій на обсяг грошових коштів підприємства визначає чисту зміну грошових коштів за звітний період.

Операційна діяльність — це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю. Операційна діяльність спрямована на продаж продукції (товару), надання послуг або виконання робіт. Рух грошових коштів від основної діяльності містить усі операції підприємства, які не можна визначити як інвестиційну або фінансову діяльність. У ф. № 3 окремо наведені рухи грошових коштів у результаті операційної діяльності.

Інвестиційна діяльність — це сукупність операцій щодо придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Інформація про рух грошових коштів інвестиційної діяльності дуже важлива, тому що вона відображає витрати (щодо ресурсів, які в майбутньому створять прибуток та певний рух грошових коштів). У ф. № З наведені рухи грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

Фінансова діяльність — це діяльність, результатом якої є зміни в обсязі та складі власного капіталу і позикових коштів підприємства. Вважається, що підприємство здійснює фінансову діяльність, коли воно отримує ресурси від акціонерів, повертає ресурси акціонерам, бере позики у кредиторів та сплачує суми, отримані як позички. Дані про рух грошових коштів фінансової діяльності дозволяють спрогнозувати майбутній обсяг грошових коштів, на які мають право інвестори та кредитори. У ф. № 3 наведені рухи грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >