< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Критерії відбору співробітників готельного бізнесу

Загальні критерії відбору співробітники готельного бізнесу

Щоб програма відбору була дієвою, слід ясно сформулювати якості працівника, необхідні для відповідного виду діяльності. Критерії слід формувати так, щоб вони всебічно характеризували працівника: освіта, досвід, медичні і особисті характеристики. "Еталонні" рівні вимог за кожним критерієм розробляються, виходячи з характеристик вже працюючих в готельному бізнесі працівників, які добре виконують свої обов'язки. Відбір буде неможливим, якщо список вимог до працівника з боку готельного бізнесу буде дуже великий.

Освіта

Більшість наймачів намагаються відбирати працівників, багато в чому судячи про них за здобутою ними освітою. Проте ці характеристики повинні бути пов'язані з успіхами на роботі, і критерій освіти має неодмінно порівнюватися з вимогами виконуваної роботи. Роботодавець повинен вивчити тривалість і тип освіти, її відповідність даній роботі.

Кваліфікація

Весь обслуговуючий персонал і керівники мають пройти професійну підготовку. Ступінь підготовки повинен відповідати послугам, що надаються ними.

Знання іноземної мови

Для готелю категорії 5 зірок всьому персоналу, який працює з проживаючими, необхідно вільно володіти мінімум трьома іноземними мовами міжнародного спілкування або іншими мовами, що найчастіше вживаються клієнтами в даному регіоні.

Досвід

Роботодавці часто ототожнюють досвід з можливостями працівника і з його відношенням до роботи, вважаючи, що людина, котра займалася подібною діяльністю раніше і яка бажає виконати таку ж роботу, любить її і виконуватиме її добре. А оскільки лояльність відносно роботи і готельного комплексу цінується високо, більшість роботодавців віддають перевагу працівникам з досвідом.

Одним із способів вимірювання досвіду роботи є встановлення рейтингу трудового стажу. Трудовий стаж вимірюється різними способами: загальним часом роботи в даному готелі, часом роботи в індустрії гостинності на певній посаді або у складі певного відділу і т.п.

Фізичні (медичні) характеристики

Існують багато видів робіт, що вимагають від виконавця певних фізичних якостей, що звичайно зводяться до витривалості і сили, які легко піддаються тестуванню. З цією метою готельному підприємству слід визначати фізичні і медичні характеристики гарних працівників в даний момент і використовувати ці дані як критерії, але тільки тоді, коли всі або більшість працівників цим даним відповідають. Персонал готелю всіх категорій повинен проходити періодичний медичний огляд для отримання відповідного сертифікату.

Персональні характеристики і типи особи

Однією з важливих персональних характеристик працівника є його соціальний статус (положення). Деякі роботодавці вважають за краще приймати одружених працівників, вважаючи, що це призводить до меншої плинності і кращої якості роботи. Інші готельні комплекси з більшою плинністю запрошують неодружених або розведених працівників, які на їх думку, мобільніші і більш охоче погоджуються на зміну місця і виду робіт, роботу у вихідні дні і наднормову роботу. Іншою важливою персональною характеристикою претендента є його вік. Будь-який конкретний критерій відбору працівників, заснований на поділі за віком, повинен бути ретельно вивчений.

Роботодавці можуть віддавати перевагу певним типам особи для виконання різних робіт. Наприклад, віддавати перевагу відкритим людям чи замкнутим. Індивідуальні якості можуть бути необхідними працівникам, що спілкуються з відвідувачами готелю, для інших же місць такі якості не стануть в нагоді.

Поведінка

Персонал всіх категорій готелю повинен вміти створювати атмосферу гостинності, бути готовим доброзичливо виконати прохання проживаючих, має проявляти терпіння і стриманість до проживаючих.

Типи темпераменту людини

  • 1. Сангвінік - спокійний, урівноважений, рухливий у поведінці, самооцінка відповідає реальним можливостям. Відрізняється працьовитістю і високою працездатністю. Слабка сторона - невміння налаштуватися в ситуаціях, що різко змінюються. Тип мислення - наочно-дієвий.
  • 2. Флегматик - емоційно стійкий, тип мислення переважно конкретно-образний, темп мислення сповільнений, рівень вимог нижче за реальні можливості, "створений" для роботи в умовах монотонності, для входження в нове середовище потрібен період адаптації 6-7 місяців, переважний фон настрою - благодушний, вираз обличчя - "застигле".
  • 3. Холерик - емоційно нестійкий, запальний, міміка надзвичайно рухлива, темп мислення прискорений, тип мислення - абстрактно-логічний, дуже висока комунікабельність, наднормативна активність за короткий період чергується з паузами. Пізнавальні психологічні процеси (увага, сприйняття, пам'ять, уява) надзвичайно рухливі. Рівень вимог вищий за реальні можливості.
  • 4. Меланхолік - емоційно чутливий, схильний до хвилювань, висока внутрішня тривожність, стресостійкий при роботі в розміреному ритмі. Добре адаптується до соціальних ситуацій, які швидко змінюються, тонко відчуває партнерів за спілкуванням і створює для них обстановку підвищеного емоційного комфорту. Рівень вимог, як правило, нижче реальних можливостей, за винятком осіб з демонстративною акцентуацією характеру, у яких рівень вимог вище за реальні можливості. Мислення сповільнене, переважно конкретно-образне.

Успішність роботи кадрової служби залежить від того, наскільки чітко працівники уявляють собі конкретну мету. Наприклад, коли є завдання просто залучити нові кадри для роботи в готельній організації, застосовуються одні методи. При цьому кадрова служба керується критеріями, які розробляються в організації керівниками, що приймають рішення. Для набору та відбору кадрів на певну і специфічну посаду кадрова служба використовує аналітичне оцінювання кандидатів, що враховує характеристики і вимоги до людини, яка її виконує, роботу незалежно від характеру діяльності та розмірів готельного підприємства. При застосуванні аналітичних методів відбору кадрів на ту або іншу посаду до уваги беруться передусім основні показники поведінки, що полегшує процес прийняття рішень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >