< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Страхування машин і обладнання

Страхування машин від поломок розглядається як один з видів страхування технічних ризиків. За даним видом страхування страховий захист надається власникам (користувачам) машин, механічного обладнання та установок на випадок їх раптового та непередбаченого виходу з ладу внаслідок механічних поломок під час експлуатації.

За договором страхування машин від поломок страховий захист надається на: механічне обладнання та устаткування, наприклад, машини, що виробляють енергію (парові котли, турбіни, генератори й двигуни); машини й установки для розподілу та передачі енергії (трансформатори, високовольтні щити, вимикачі та лінії електропередач підприємств); робочі та допоміжні машини (різноманітні верстати, насоси, компресори, мішалки, ємності й преси).

На страхування приймаються лише ті машини та обладнання, які перебувають у робочому стані під постійним технічним наглядом. Страхувальник має право застрахувати як окремі машини, апарати, так і весь комплекс технологічного устаткування. Машини та обладнання вважаються застрахованими під час їх використання за функціональним призначенням, зберігання, транспортування у межах місця страхування (у т.ч. навантаження й розвантаження), демонтажу з метою очищення або проведення технічного обслуговування, планових, поточних, середніх та капітальних ремонтів та їх наступного повторного монтажу, якщо інше не передбачено договором страхування.

На страхування не приймаються окремі предмети, термін служби яких порівняно з терміном служби всього об'єкта невеликий, зокрема, троси, матриці, ланцюги, ремені, конвеєрні та інші стрічки, сита, шланги, шипи, гусениці, кабелі, візерункоутворюючі вали й пуансони; предмети із скла, кераміки, деревини, а також гумові шини; ливарні форми, штампи, кліше й дробильні молотки; паливо-мастильні матеріали, газ, охолоджувальні рідини, каталізатори, інші хімікати, фільтри, фільтрувальні та інші допоміжні матеріали; інструменти всіх видів, наприклад, свердла, відбійні молотки, ножі, зуби, ріжучі полотна, полотна пил та шліфувальні диски.

Ризиком за даним видом страхування вважаються події, які заподіяли збитки аварійного характеру внаслідок непередбачених поломок та технологічних збоїв. До таких подій необхідно віднести:

 • o непередбачувані поломки або дефекти, помилки у конструкції та розрахунках, помилки при виготовленні й монтажу, дефекти лиття або використаного матеріалу;
 • o помилки при обслуговуванні, необережність або недбалість обслуговуючого персоналу;
 • o гідравлічний удар або недостача води в резервуарах (казанах), які працюють за допомогою пару чи рідини;
 • o фізичний вибух (раптовий розрив працюючої під тиском машини (казана, резервуара тощо) внаслідок впливу внутрішнього тиску пару, газу або рідини, що призвело до фізичного руйнування будь-якої частини машини та викиду робочого тіла машини);
 • o коротке замикання, перевантаження в електромережі, падіння напруги та інші електричні ризики;
 • o перевантаження, перегрів, вібрації, розкладки, заклинювання, засмічення сторонніми предметами, дія відцентрової сили або зношеність матеріалів;
 • o розрив тросів та ланцюгів, падіння застрахованих предметів, їхнього удару в інші предмети та ін. види механічних пошкоджень;
 • o виходу з ладу вимірювальних приладів, контрольних систем та систем безпеки.

Конкретний перелік страхових ризиків за кожним окремим договором страхування визначається страхувальником й страховиком та зазначається у договорі страхування. Кожен з ризиків вважається застрахованим, якщо це прямо зазначено у договорі страхування.

Страховим випадком є пошкодження (відмова й поломка) або знищення застрахованих машин (частин застрахованих машин) внаслідок раптового та непередбачуваного впливу на них зовнішнього або внутрішнього фактору. Для того, щоб подія вважалася страховою, вона має відповідати таким вимогам:

 • а) пошкодження (відмова й поломка) або знищення застрахованих машин чи обладнання відбулися протягом строку дії договору страхування та у місці страхування;
 • б) у результаті пошкодження (відмови й поломки) або знищення застрахованих машин або обладнання страхувальник (вигодонабувач) поніс або має понести витрати на відновлення або заміну пошкодженої (знищеної) машини та обладнання.

При страхуванні машин від поломок до страхових випадків не відносяться та страхове відшкодування не виплачується, якщо збитки страхувальника виникли внаслідок:

 • o подій, не обумовлених як страховий ризик у договорі страхування;
 • o будь-яких дефектів машин або обладнання, що мали місце на момент укладання договору страхування та мали бути відомі страхувальнику;
 • o безпосереднього впливу експлуатаційних факторів (корозії, ерозії, накипу, кавітації, іржі й зносу) або інших природних властивостей (процесів), що притаманні застрахованим машинам або обладнанню, а також пошкодження гризунами, комахами, цвіллю, грибком, але якщо у результаті зносу застрахованого майна відбулося пошкодження інших застрахованих машин або обладнання або їх частин, то така подія визнається страховим випадком;
 • o проведення випробувань або експериментальних робіт, при яких були навмисне завищені нормальні експлуатаційні навантаження;
 • o помилок у конструкції, дефектів лиття та матеріалів, виробничих дефектів, якщо відповідальність за заподіяний збиток щодо гарантійних зобов'язань, законодавства або договору несе виробник або постачальник машин, або особа, яка проводила їх ремонт чи обслуговування.

Страхова сума щодо застрахованих машин або обладнання зазначається у договорі страхування та встановлюється у розмірі нової відновлювальної вартості застрахованих машин або обладнання, якщо інше не передбачено договором страхування.

Під новою відновлювальною вартістю розуміють вартість нової одиниці обладнання, включаючи вартість нової одиниці обладнання та витрати на сплату митних платежів, транспортування та монтаж.

Якщо страхова сума, зазначена у договорі страхування, менше відновлювальної вартості майна (страхування у частці), то страховик виплачує страхове відшкодування у такому ж співвідношенні до розміру збитку, як страхова сума, що зазначена у договорі страхування, співвідноситься до відновлювальної вартості такого майна, якщо інше не передбачено договором страхування.

Машини вважаються застрахованими тільки під час їх знаходження у місці страхування. Місцем страхування вважається територія, зазначена у договорі страхування (територія цеху та виробничої ділянки).

Якщо застраховані машини переміщають на іншу територію, то страхування не поширюється на переміщені машини.

Страхування переміщених машин може бути відновлене за згодою сторін після завершення їх монтажу, установки, пусконалагоджувальних робіт та випробувань на новому місці. Умови страхування переміщених машин визначаються додатковою угодою до договору страхування.

За особливою згодою сторін у договорі страхування може бути передбачено, що страховий захист діє щодо машин або обладнання, що тимчасово, у зв'язку із проведенням чищення, огляду, технічного обслуговування, поточного або капітального ремонту та інших профілактичних робіт, переміщується на склад або до ремонтної майстерні поза межами місця страхування. Страховий захист може надаватися як на період знаходження такого майна поза місцем страхування, так і на період його перевезення з місця страхування або до місця страхування.

Особливістю формування страхових тарифів при даному виді страхування є те, що на відміну від страхування будівельно-монтажних ризиків є більш стандартизованими й залежать від виду (типу) машин, страхових ризиків, розміру франшизи та реальних факторів, які впливають на ступень ризику за конкретним договором страхування.

За умов страхування машин від поломок страховик сплачує страхове відшкодування у межах страхової суми (встановлених лімітів відповідальності) з вирахуванням встановленої договором страхування франшизи.

Відшкодуванню підлягають збитки, понесені страхувальником внаслідок заподіяння застрахованим машинам або обладнанню матеріального збитку у результаті настання страхового випадку, а також додаткові витрати страхувальника за наслідками страхових випадків, якщо їх відшкодування передбачено договором страхування.

Розмір збитку визначається:

 • - при повному знищенні застрахованої машини або обладнання-у розмірі її дійсної (фактичної") вартості на день настання страхового випадку, якщо інше не передбачено умовами договору страхування, включаючи витрати, пов'язані із демонтажем, у межах страхової суми із відрахуванням вартості залишків майна, що придатні для подальшого використання або реалізації;
 • o при пошкодженні застрахованої машини та/або обладнання - у розмірі погоджених сторонами витрат на її відновлення до стану, в якому вона знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку, у межах страхової суми.

Страховим відшкодуванням покриваються витрати на відновлення понесенні страхувальником. До їх числа включають:

 • а) витрати на демонтаж та монтаж пошкодженої машини або обладнання;
 • б) витрати на транспортування матеріалів, вузлів, деталей або самих машин або обладнання до місця проведення відновлювальних (ремонтних) робіт;
 • в) витрати на матеріали, деталі та запасні частини, що необхідні для ремонту;
 • г) витрати на оплату ремонтних робіт з метою відновлення пошкоджених машини та обладнання;
 • д) митні збори та інші витрати, якщо це передбачено договором страхування та якщо ці витрати включено до страхової суми.

Договором страхування машин від поломок передбачається застосування безумовної франшизи, розмір якої визначається за згодою сторін страхування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >