< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стратегія "сегмента ринку"

Суть стратегії в тому, що для кожного сегмента ринку визначається свій споживач. Наприклад, більш забезпечені верстви населення схиляються придбати товар більш якісний, комфортний, вони можуть заплатити більше грошей, ніж люди середнього достатку. За цієї стратегії товар має бути чітко зорієнтований на певні групи споживачів, які відокремлені один від одного соціально та географічно.

При застосуванні стратегії "сегмента ринку" роль торговельного підприємства полягає у:

 • • наданні допомоги виробнику у визначенні сегмента ринку для цього товару;
 • • оперативному вивченні змін попиту на цьому сегменті ринку;
 • • проведенні рекламних заходів щодо цього товару.

Стратегія "гнучкої ціни"

Залежно від змін кон'юнктури ринку відбуваються постійні зміни ціни. Ця стратегія виправдана у випадках:

 • а) різких коливань цін за короткий період;
 • б) якщо більша частка у продажу товару належить імпорту;
 • в) потреби протистояти новим конкурентам, які мають намір проникати на цей ринок.

Головними умовами впровадження цієї стратегії є:

 • • скорочення центрального апарату керівництва фірми;
 • • надання самостійності низовій ланці керівництва і зростання довіри до неї;
 • • зміна ієрархії керівництва;
 • • підвищення оперативності керівництва.

Роль торговельного підприємства зростає, якщо воно оперативно змінює ціни залежно від кон'юнктури ринку, надає послуги виробнику у просуванні товару на ринок.

Стратегія "переважної ціни"

Ця стратегія дає змогу виробникам зберігати окремі переваги на ринку порівняно з іншими, а тим більше новими конкурентами. Суть стратегії у створенні перешкод конкурентам у просуванні на ринок їх товару або намаганні зробити невигідним інвестування коштів у розвиток виробництва цього виробу.

Ефект досягається за таких двох умов, якщо:

 • а) підприємство займає провідне місце на ринку цього товару;
 • б) товар достатньо відомий споживачу, і він має прихильність до нього.

У цих випадках навіть незначне зниження ціни призводить до того, що для конкурента стає невигідним просування на цей ринок. Ця стратегія є стратегією захисту підприємств-виробників.

Торговельне підприємство може одержати додатковий прибуток за рахунок:

 • • реалізації разом з товаром відомої фірми виробів менш престижних фірм, одержуючи від останніх частину прибутку від реалізації товару;
 • • надання додаткових послуг при реалізації товарів;
 • • скорочення витрат і часткового покриття їх виробником.

Стратегія ціни на знятий з виробництва товар, або випуск якого припинено

Важливою умовою для проведення цієї стратегії є наявність на ринку споживачів, яким цей товар потрібен (тобто наявність попиту на нього), а також збереження попиту на товар навіть у випадку раптового припинення виробництва. Як приклад, можна навести попит на запасні частини до автомобілів, виробництво яких припинено, а їх власники не хочуть розлучатися з ними. Інколи власники машин згодні заплатити за запасні частини значно більшу ціну, ніж вони коштують.

Торговельне підприємство може мати прибуток за рахунок зміни ціни під впливом попиту і пропозиції, вивчення кон'юнктури ринку на такі товари й оперативного реагування на її зміни.

Стратегія "зниженої ціни"

На ринку є товари, які доповнюють один одного, і вони можуть бути реалізовані за звичайними цінами разом з товарами, ціни на які знижені. Головна мета — зниженими цінами привернути увагу споживачів до своїх товарів з подальшою їх реалізацією за звичайними. Цього можна досягти різними методами:

 • • продажу виробу у кредит;
 • • передачі товару в оренду на довгий строк за спеціальним пільговим відсотком;
 • • продажу товару протягом певного часу (2—3 тижні) за пільговим кредитом, з подальшим її скасуванням.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >