< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Здійснення видатків.

Згідно з отриманими реєстрами та наявними коштами управління зараховує кошти на особові рахунки розпорядників II ступеня для подальшого їх розподілу (для зарахування на реєстраційні рахунки самого розпорядника коштів та/або зарахування на реєстраційні рахунки розпорядника коштів III ступеня, або безпосередньо на реєстраційні рахунки одержувачів). Орган Державного казначейства надає клієнтам виписки з рахунків за результатами попереднього операційного дня або за запитом клієнта.

Розпорядники коштів II ступеня протягом одного робочого дня після отримання виписок з особових рахунків, що підтверджують зарахування коштів, готують розподіл коштів та/або платіжне доручення на перерахування коштів. Відповідальність за несвоєчасний розподіл та надання платіжних доручень несуть відповідні розпорядники бюджетних коштів та одержувачі. Органи Державного казначейства перевіряють відповідність указаних в отриманому розподілі коштів та/або в платіжному дорученні сум бюджетним призначенням та планам асигнувань, залишкам невикористаних розпорядниками коштів, наявності зареєстрованих зобов'язань та даним про розташування мережі.

Порядок виплати готівки.

Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства України заявку на видачу готівки. Заявки на видачу готівки виписуються розпорядниками бюджетних коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність і які мають право отримувати і видавати кошти. У заявках на видачу готівки вказуються суми прибуткового податку з громадян, суми нарахувань до Фонду соціального страхування України, інші податки й обов'язкові платежі, які утримані та нараховані на фонд заробітної плати. При отриманні заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом із заявкою на видачу готівки подаються платіжні доручення на перерахування сум прибуткового податку з громадян, сум нарахувань до Фонду соціального страхування України та сум страхових внесків до Пенсійного фонду України, інших податків і обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати та інших соціальних виплат. У заявках на видачу готівки розпорядники бюджетних коштів відмічають наявність чи відсутність заборгованості зі сплати податків.

Після отримання готівки на продукти харчування, господарські товари та медикаменти до органів Державного казначейства України подаються документи, які підтверджують здійснені видатки та взяття на облік (при потребі) матеріальних цінностей (акт придбання матеріальних цінностей, прибуткова накладна, роздавальна відомість з підписами осіб, що отримали матеріальні цінності, тощо). Підтвердні документи подаються протягом трьох робочих днів після придбання. При неподанні розпорядниками бюджетних коштів в установлені терміни документів органи Державного казначейства України припиняють видачу чеків на отримання готівки для придбання продуктів харчування, господарських товарів та медикаментів.

Грошові чекові книжки на отримання готівки в установах банків органами Державного казначейства України можуть передаватися розпорядникам бюджетних коштів за умови попередньої їх реєстрації в журналі реєстрації виданих чекових книжок із зазначенням номерів чеків та підпису особи, яка отримала чекову книжку.

З метою своєчасного отримання готівки в установах банків органи Державного казначейства України готують касові заявки для отримання готівки. Для цього за 55 днів до початку кварталу, що планується, розпорядники бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства України, у яких їм відкриті реєстраційні (спеціальні реєстраційні) рахунки, касові заявки на отримання готівки, де вони звіряються з кошторисами доходів і видатків установ та узагальнюються. Зведена касова заявка передається до установ уповноважених банків не пізніше як за 45 днів до початку кварталу або в строки, установлені за угодою між органами казначейства та установами банків. Органи Державного казначейства України визначають ліміти залишку готівки в касі для установ та організацій, які ними обслуговуються.

При перерахуванні коштів на вкладні рахунки до органів Державного казначейства України подаються заявки на видачу готівки, платіжні доручення та реєстри.

Висновки

Кошторис є комплексним фінансовим документом, який розробляється бюджетною установою, а затверджується відповідним державним органом, тому має органічно поєднувати інтереси установи і держави.

Касове виконання бюджетів є наочним свідченням дійовості бюджетного механізму.

Налагодження чіткого фінансового контролю є запорукою запобігання бюджетним правопорушенням.

Контрольні запитання і завдання

  • 1. У чому сутність кошторису бюджетної установи?
  • 2. Назвіть розпорядників бюджетних коштів, їх повноваження.
  • 3. Охарактеризуйте механізм здійснення видатків.
  • 4. Який механізм видачі готівки бюджетній установі?
  • 5. У чому сутність бюджетного правопорушення?
  • 6. Відповідальність посадових осіб за бюджетні правопорушення.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >