< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Показники ефективності виробництва продукції тваринництва

Для оцінки економічної ефективності виробництва продукції тваринництва використовують систему показників. Основні вартісні показники:

  • - вартість валової продукції, сума валового доходу і прибутку в розрахунку на одного працівника, в галузі, одну затрачену людино-годину, 100 грн виробничих основних засобів;
  • - сума виробничих затрат у розрахунку на 1 грн вартості продукції;
  • - рівень рентабельності виробленої та реалізованої продукції загалом;
  • - норма прибутку.

Для порівняльної економічної оцінки виробництва окремих видів продукції тваринництва, з метою виявлення найбільш економічно доцільних, використовують систему натуральних і вартісних показників.

Основними показниками економічної ефективності скотарства є рівень продуктивності праці, собівартість виробництва молока та м'яса, їх рентабельність. Рівень продуктивності праці залежить від суми затрат часу в розрахунку на одну голову та її продуктивності. На виробництво 1 ц молока в середньому затрачається б людино-годин, а на 1 ц приросту живої маси - близько 36 людино-годин. Собівартість центнера молока та приросту великої рогатої худоби постійно зростає, що зумовлено підвищенням собівартості кормів, витрат на утримання основних засобів і зростання ціни на енергоносії.

Найважливішим показником ефективності виробництва продукції скотарства (молока та м'яса) є рентабельність. На неї безпосередньо або побічно впливає низка чинників. Основні з них - якість і собівартість продукції, канали реалізації, реалізаційна ціна. У зв'язку з випереджанням темпів зростання витрат над ціною реалізації продукції рівень рентабельності залишається поки що низьким.

Не менш важливими показниками, що характеризують ефективність скотарства, є обсяг виробництва продукпії яягя ттпм у підприємстві з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь; продуктивність тварин - середньорічний надій на корову молочного стада й обсяг приросту живої маси однієї голови, її середньодобовий приріст; затрати кормів у розрахунку на 1 ц молока і приріст живої маси; жива маса однієї голови, реалізованої на м'ясо; сума виробничих витрат у розрахунку на одну голову, на 1 ц продукції і 1 грн валової продукції; вихід валової продукції в натуральному і грошовому виразі в розрахунку на одного працівника, на одну людино-годину й на одну тварину, сума прибутку в розрахунку на одну голову тварин і на 1 ц продукції. Ці показники можуть використовуватись також за порівняльної економічної оцінки порід тварин, системи їх утримання, структури стада, типів,-норм, раціонів годівлі та ін.

Економічна ефективність свинарства характеризується системою натуральних і вартісних показників. Для економічної оцінки галузі використовують такі показники: продуктивність тварин - середньодобовий приріст молодняку і свиней на відгодівлі та приріст живої маси однієї голови за поставочний період; вихід поросят (у двомісячному віці) на основну або разову свиноматку; тривалість вирощування свиней до певної живої маси; витрати кормів з розрахунку на 1 ц приросту живої маси; рівень продуктивності праці або трудомісткість виробництва одиниці продукції; собівартість 1 ц приросту живої маси, а також однієї голови вирощеного молодняку; середню ціну реалізації 1 ц живої маси свиней; прибуток з розрахунку на 1 ц приросту живої маси і 1 ц реалізованої продукції; рівень рентабельності виробництва свинини.

Показники, що характеризують ефективність виробництва продукції вівчарства: трудомісткість приросту 1 ц живої маси овець і 1 ц вовни; собівартість 1 ц приросту живої маси і 1 ц вовни; затрати корму на 1 ц приросту живої маси; ціна реалізації 1 ц баранини і вовни, рівень рентабельності галузі.

Економічну ефективність виробництва продукції птахівництва визначають за такими показниками: продуктивність птиці - середньорічна несучість курей і середньодобовий приріст живої маси молодняку птиці; затрати праці і кормів на 1000 шт. яєць і на 1 ц приросту живої маси птиці; собівартість 1000 шт. яєць і 1 ц приросту живої маси птиці; ціна реалізації одиниці продукції та рівень рентабельності її виробництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >