< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Резерв заявлених, але не врегульованих збитків (РЕЗ)

РЕЗ створюється страховиком для забезпечення виконання зобов'язань та включає витрати на врегулювання збитків за договорами страхування, не виконаними чи виконаними не в повному обсязі, які виникли у зв'язку з настанням страхових подій, які були у звітному чи в попередньому періоді та про факт настання яких було повідомлено страховику належним чином. При цьому:

  • o під збитками розуміється грошове вираження втрат, які завдані майновим інтересам застрахованої особи в результаті настання страхової події та підлягають компенсації страховиком у порядку, встановленому договором страхування чи згідно із законом;
  • o під витратами з урегулювання збитків розуміється сума коштів, яка спрямовується на оплату експертних, консультаційних та інших послуг, пов'язаних з оцінкою розміру та зниженням ступеня збитку, завданого майновим інтересам застрахованої особи.

Величина неврегульованого збитку визначається за кожною заявою страхувальника (застрахованої особи), але не може перевищувати правову суму, визначену договором страхування.

Розмір РБЗ визначається за кожною неврегульованою претензією і відповідно до суми збитку, викликаного настанням страхової події, підлягає компенсації згідно з договором страхування.

Величина РЕЗ відповідає сумі заявлених збитків протягом звітного періоду. Ця величина збільшується на суму неврегу-льованих збитків за періоди, які передували звітному, та зменшується на суму вже сплачених протягом звітного періоду збитків.

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені (РЗНЗ). РЗНЗ призначений для забезпечення виконання страховиком взятих зобов'язань, включаючи витрати з урегулюванню збитків за договорами страхування та збитки, що сталися у звітному періоді в результаті настання страхових подій, про факт настання яких страховику не було заявлено чи було заявлено в неналежному порядку, зазначеному в договорі страхування, чи згідно із законом. Величина РЗНЗ обчислюється:

  • o у розмірі 10 % від БСП, отриманої страховиком у звітному періоді, якщо звітним періодом вважається рік;
  • o у розмірі 10 % від суми БСП, що надійшла в звітному періоді та трьох періодах, що передували звітному, якщо звітним періодом вважається квартал.

Резерв катастроф (РК)

РК призначений для покриття надзвичайного збитку, який виявився результатом непереборної сили чи масової аварії, внаслідок чого у страховика виникає необхідність у виплаті страхових компенсацій за великою кількістю договорів страхування. Порядок, умови формування та використання РК визначаються страховиком самостійно, за погодженням органу у справах нагляду за страховою діяльністю. Основною вимогою цього органу є визначення надзвичайного збитку та масової аварії з чіткими характеристиками, які дадуть можливість їх ідентифікувати, з урахуванням специфіки зобов'язань страховика за укладеними договорами страхування. Критерієм віднесення до катастрофічних ризиків є, як правило, не ступінь самого ризику, а ймовірний характер настання страхових випадків за укладеними договорами страхування.

Резерв коливань збитковості (РКЗ)

РКЗ слугує для компенсації витрат страховика за здійснення страхових виплат у випадках, коли значення збитковості страхової суми у звітному періоді перевищує очікуваний (нормативний) рівень збитковості, який є основою для обчислення нетто-ставки страхового тарифу за видом страхування.

Загальна величина резерву коливань збитковості буде визначатися шляхом складання РКЗ, обчислених за результатами кожного з років, що передували звітному.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >