< Попер   ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК ПІДСУМКОВИХ ПИТАНЬ З КУРСУ "КРЕДИТ І БАНКІВСЬКА СПРАВА"

 • 1. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту.
 • 2. Суть кредиту як економічної категорії.
 • 3. Теоретичні концепції кредиту в соціально-економічному середовищі,
 • 4. Форми та види кредиту.
 • 5. Основні принципи кредитування.
 • 6. Роль та значення кредиту в соціально-економічному середовищі.
 • 7. Походження та розвиток комерційних банків.
 • 8. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.
 • 9. Банківська система України та її характеристика.
 • 10. Створення та реєстрація комерційних банків.
 • 11. Організаційна структура комерційного банку.
 • 12. Ліцензування комерційних банків.
 • 13. Реорганізація комерційного банку.
 • 14. Національний банк України, його роль та значення для функціонування банківської системи.
 • 15. Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України.
 • 16. Функції та операції Національного банку України.
 • 17. Структура та форми управління Національного банку України.
 • 18. Банківські ресурси, їх види та класифікація.
 • 19. Капітал банку: склад, структура та основні функції.
 • 20. Напрями формування та використання залучених коштів банку.
 • 21. Джерела утворення запозичених коштів банку та напрями їх використання.
 • 22. Статутний капітал банку, його суть та порядок формування.
 • 23. Депозити як джерело формування залучених коштів банку.
 • 24. Суть регулювання діяльності банків та його форми.
 • 25. Загальна характеристика економічних нормативів регулювання банківської діяльності.
 • 26. Регулятивний капітал комерційного банку та порядок його розрахунку.
 • 27. Нормативи капіталу банку, їх призначення та порядок розрахунку.
 • 28. Нормативи ліквідності комерційного банку, їх призначення та порядок розрахунку.
 • 29. Нормативи кредитного ризику комерційного банку, їх призначення та порядок розрахунку.
 • 30. Нормативи інвестування комерційних банків, їх призначення та порядок розрахунку.
 • 31. Основи класифікації банківських операцій і послуг.
 • 32. Пасивні банківські операції та їх характеристика.
 • 33. Активні банківські операції та їх характеристика.
 • 34. Традиційні операції банку та їх характеристика.
 • 35. Доходи банку, їх склад та загальна характеристика.
 • 36. Витрати банку, їх склад та загальна характеристика.
 • 37. Комерційна основа банківських операцій.
 • 38. Банківське обслуговування готівкового обігу.
 • 39. Організація касової роботи в банку.
 • 40. Безготівкові розрахунки: їх суть, значення, класифікація і принципи організації.
 • 41. Безготівкові розрахунки з використанням платіжних доручень: суть, сфера застосування та документообіг.
 • 42. Безготівкові розрахунки з використанням вимог-доручень: суть, сфера застосування та документообіг.
 • 43. Чекова форма безготівкових розрахунків, її суть, сфера застосування та документообіг.
 • 44. Акредитив як форма безготівкових розрахунків, його види та сфера застосування.
 • 45. Вексель як форма безготівкових розрахунків, його види та сфера використання.
 • 46. Міжбанківські розрахунки та механізм їх здійснення.
 • 47. Система електронних банківських послуг населенню.
 • 48. Суть, призначення та функції кредиту. Класифікація банківських кредитів.
 • 49. Принципи та умови банківського кредитування.
 • 50. Порядок видачі та погашення банківських кредитів юридичним особам.
 • 51. Форми забезпечення кредитів, їх характеристика.
 • 52. Особливості споживчого банківського кредитування.
 • 53. Кредитний портфель банку: суть, класифікація та порядок формування.
 • 54. Кредитна політика банку, її суть, значення та загальна характеристика.
 • 55. Суть, значення та загальна характеристика банківських інвестицій.
 • 56. Інвестиційний портфель комерційного банку, його класифікація та порядок формування.
 • 57. Суть, значення та загальна характеристика валютних операцій комерційного банку.
 • 58. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків.
 • 59. Інкасо як форма безготівкових розрахунків за міжнародним товарообігом.
 • 60. Акредитив як форма безготівкових розрахунків за міжнародним товарообігом та його види.
 • 61. Банківський переказ як форма безготівкових розрахунків за міжнародним товарообігом.
 • 62. Валютна позиція банку, її види та методика розрахунку.
 • 63. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу комерційного банку.
 • 64. Аналіз пасивів комерційного банку.
 • 65. Аналіз активів комерційного банку.
 • 66. Основні показники ефективності діяльності банку та їх економічний зміст.
 • 67. Рейтинг і його різновиди.
 • 68. Основні компоненти рейтингової системи CAMELS.
 
< Попер   ЗМІСТ