< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Завдання для самостійного виконання

Завдання 4

Визначити ефективний фонд робочого часу одного робітника та необхідну кількість робітників на плановий рік, якщо трудомісткість виробничої програми — 1370 тис. нормо-годин. Коефіцієнт виконання норм виробітку — 112 %. У плановому році кількість вихідних і святкових днів 112 та 15 відповідно, а можливих невиходів на роботу — 35 днів. Тривалість робочої зміни — 8 год. Втрати робочого часу — 35 хв.

Завдання 5

У поточному році в одному з цехів підприємства треба обробити 123 тис. деталей. У плановому році їх кількість планується збільшити на 14 %. Норма виконання в поточному році становила 112 %, тоді як на наступний рік зросте на 3,6 %. Норма виробітку одним робітником у поточному році — 24 деталі, а в плановому зросте на 12 %. Визначити чисельність робітників у поточному і плановому роках, якщо кількість вихідних і святкових днів на рік — 110, днів невиходів на роботу з різних причин — 16, тривалість робочої зміни — 8 год, а втрати робочого часу — 0,55 год.

Проаналізувати зміну чисельності робітників у плановому році порівняно з поточним.

Завдання 6

У поточному році в цеху працює 320 од. обладнання. Робітник обслуговує 14 од. Режим роботи підприємства — двозмінний.

Визначити кількість робітників у поточному та плановому роках, якщо в плановому році передбачається збільшити кількість обладнання на 22 %, а норму обслуговування — на 5,5 %. Втрати робочого часу в поточному році становлять 8,5 %, а в плановому році зменшаться до 7 %. Зробити аналіз зміни чисельності робітників за два періоди.

Завдання 7

У поточному році обсяг виробництва продукції підприємства становить 55 тис. од. Трудомісткість виробництва одиниці продукції — 5 нормо-годин. Коефіцієнт виконання норм виробітку — 1,2. У поточному році кількість вихідних — 117 днів, невиходів на роботу — 23 дні. Тривалість робочої зміни — 8 год, втрати робочого часу — 0,35 год.

Визначити чисельність робітників у поточному і плановому роках, якщо в плановому році планується обсяг виробництва збільшити на 7 %, трудомісткість виготовлення одиниці продукції — на 5 %, коефіцієнт виконання норм виробітку — на 3 %. У плановому році кількість вихідних днів становитиме 122, невиходи на роботу — 15 днів, а втрат робочого часу не передбачається. Зробити висновки щодо зміни чисельності робітників.

Завдання 8

Базова трудомісткість виробничої програми — 9,1 млн нормо-годин. У плановому році передбачається знизити трудомісткість виробництва продукції па 15 %. Кількість робочих днів у плановому році — 256, а в базовому — 247. Можливі невиходи на роботу в базовому періоді — 35 днів, а в плановому передбачається скоротити на 7 %. У двох періодах тривалість робочої зміни — 8,1 год, а втрати робочого часу — 35 хв. Коефіцієнт виконання норм виробітку — 1,11.

Визначити базову та планову чисельність робітників.

Завдання 9

Норма обслуговування одним робітником становить 11 од. устаткування. В поточному році в цеху працює 275 од. обладнання. Режим роботи підприємства — двозмінний.

Визначити Кількість робітників у поточному та плановому роках, якщо в плановому році передбачається кількість обладнання скоротити па 9 %, а норму обслуговування підвищити на 4 %, Втрати робочого часу в поточному році становлять 6 %, а в плановому році зменшаться вдвічі. Зробити аналіз зміни чисельності робітників за два періоди.

Завдання 10

У звітному році на підприємстві треба виготовити 345 тис. деталей. У плановому році їх кількість передбачається збільшити до 125 %. Норма виконання в звітному році становила 114 %, тоді як на наступний рік зменшиться на 4 %. Норма виробітку одним робітником у звітному році становить 113 деталей, а в плановому році зросте на 19 %.

Визначити чисельність робітників у звітному і плановому роках, якщо кількість вихідних і святкових днів на рік — 110, днів невиходів на роботу з різних причин — 9, тривалість робочої зміни — 8 год, а втрати робочого часу — 35 хв. Проаналізувати зміну чисельності робітників у плановому році порівняно з поточним.

Завдання 11

Щоквартальний обсяг випуску продукції підприємства — 15 млн грн. У І кв. виробіток на одного працюючого становив 55 000 грн. У II кв. підприємство планує зменшити чисельність працюючих на 20 осіб порівняно з І кв.

Визначити виробіток на одного працюючого у II кв. і запланований приріст продуктивності праці (у відсотках).

Завдання для самостійного виконання з використанням ПЕОМ

Завдання 12

На плановий період передбачається такий план випуску продукції (табл. 1):

Таблиця 1. План випуску продукції па підприємстві з урахуванням трудомісткості виготовлення одного виробу

Вироби

Кількість, од.

Трудомісткість виготовлення одного виробу, нормо-годин

Виконання норм виробітку, %

А

1310

128

109

Б

3560

99

110

В

8100

149

105

Г

3340

220

112

У плановому році кількість вихідних і святкових днів — 117, можливих днів невиходів на роботу — 23, тривалість робочої зміни — 8 год, а втрати робочого часу передбачаються у розмірі ЗО хв за зміну. Визначити чисельність основних робітників; загальну чисельність робітників, якщо основні робітники становлять 65 % їх загальної чисельності.

Застосовуючи електронні таблиці пакета MS Excel, побудувати розрахунково-аналітичну таблицю. Для розрахунку використайте функцію розподілу normidist.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >