< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контрольно-ревізійне управління.

Контрольно-ревізійні управління функціонують згідно з законом "Про Контрольно-ревізійну службу в Україні" (1993 p.), яким визначено її статус, функції та правові засади діяльності.

Бюджетним кодексом передбачені повноваження контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Державна контрольно-ревізійна служба складається з Головного контрольно-ревізійного управління України, Структура Державного казначейства України

контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійних районних відділень.

Головними завданнями Державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів; розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень і запобігання їх виникненню.

Державний контроль здійснюється у формі ревізій і перевірок.

Державна контрольно-ревізійна служба координує свою діяльність з місцевими радами народних депутатів та органами виконавчої влади, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.

Державна контрольно-ревізійна служба виконує такі функції:

організує роботу контрольно-ревізійних підрозділів з проведення ревізій і перевірок;

проводить ревізії та перевірки фінансової діяльності, збереження коштів і матеріальних цінностей;

здійснює ревізії та перевірки правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної влади;

залучає на договірних засадах кваліфікованих фахівців відповідних міністерств, державних комітетів, інших органів державної виконавчої влади;

здійснює контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених попередніми ревізіями та перевірками;

розробляє інструктивні та інші нормативні акти про проведення ревізій та перевірок;

здійснює методичне керівництво і контроль за діяльністю підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів, узагальнює досвід проведення ревізій та перевірок і поширює його серед контрольно-ревізійних служб

вимагає від керівників об'єктів, що ревізуються та перевіряються, проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків;

одержує від посадових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що ревізуються або перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході ревізій і перевірок;

вилучає до бюджету виявлені ревізіями або перевірками приховані та занижені валютні та інші платежі;

стягує у дохід державні кошти;

накладає у випадках, передбачених законодавством, на керівників та інших посадових осіб адміністративні стягнення;

застосовує до підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів підприємницької діяльності фінансові санкції.

З ініціативи Державної контрольно-ревізійної служби ревізія або перевірка державного підприємства, установи, організації може проводитися не частіше ніж один раз на рік. Ревізію або перевірку приватних підприємств за дорученням правоохоронних органів може бути проведено в будь-який час.

Посадові особи Державної контрольно-ревізійної служби зобов'язані суворо додержуватись Конституції України, законів України, прав та інтересів громадян, підприємств, установ і організацій, що охороняються законодавством.

При вилученні документів у зв'язку з підробкою їх або виявленими зловживаннями працівник Державної контрольно-ревізійної служби зобов'язаний негайно повідомити про це правоохоронні органи. Вилучені документи зберігаються до закінчення ревізії або перевірки.

Працівники Державної контрольно-ревізійної служби повинні забезпечувати дотримання комерційної та службової таємниці.

Працівники правоохоронних органів зобов'язані сприяти посадовим особам Державної контрольно-ревізійної служби у виконанні їхніх обов'язків. У разі недопущення працівників Державної контрольно-ревізійної служби на територію підприємства, установи, організації, відмови у наданні документів для ревізії або перевірки та будь-якої іншої протиправної дії органи Міністерства внутрішніх справ на прохання цих осіб зобов'язані негайно вжити відповідних заходів для припинення такої протидії.

Посадові особи державної контрольно-ревізійної служби є представниками органів державної виконавчої влади.

Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна посадової особи Державної контрольно-ревізійної служби і членів її сім'ї від злочинних посягань та інших протиправних дій.

Звільнення посадової особи державної контрольно-ревізійної служби з посади у зв'язку з учиненням злочину під час виконання своїх обов'язків допускається лише після винесення щодо неї обвинувального вироку суду, який набрав чинності.

У Бюджетному кодексі передбачено:

Органи Державної контрольно-ревізійної служби України здійснюють контроль за:

цільовим та ефективним використанням коштів Державного бюджету та місцевих бюджетів;

цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів, одержаних під гарантію Кабінету Міністрів України;

порядком ведення бухгалтерського обліку та достовірністю звітності про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів, кошторисів.

2. Державна контрольно-ревізійна служба України щомісячно надає Верховній Раді України та Міністерству фінансів України узагальнені результати звітів про проведені перевірки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >