< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Методологічні засади статистики

 • 1.1. Яке із зазначених нижче положень виходить за межі визначення терміну "Статистика"?
 • - Статистика - наука.
 • - Статистика - параметр.

* Статистика - кількісний бік окремих суспільних явищ.

 • - Статистика - процес збирання, зберігання і обробки даних про масові суспільні явища.
 • 1.2. Яке з положень належить до визначення статистичної методології?
 • - Вивчення кількісного боку масових явищ.
 • - Своєрідний метод пізнання.

* Сукупність статистичних методів дослідження.

 • - Єдність статистичної теорії і практики.
 • 1.3. Що собою являє статистична наука? Знайти правильну відповідь.
 • - Своєрідний метод пізнання.

* Статистика - самостійна суспільна наука, яка вивчає кількісний бік масових суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їх якісним боком.

 • - Метод розробки принципів збирання і обробки даних.
 • - Вивчення взаємозв'язків і закономірностей розвитку явищ.
 • 1.4. Яке з наведених положень належить до визначення загальної теорії статистики?
 • - Галузь статистики, яка вивчає кількісний бік масових явищ.

* Вивчення загальних правил і методів дослідження масових суспільних явищ.

 • - Галузь математичних знань.
 • - Розробляє раціональні прийоми систематизації обробки і аналізу даних статистичних спостережень.
 • 1.5. Що вивчає теорія статистики?
 • - Кількісний бік масових явищ .і процесів, які відбуваються у народному господарстві.

* Загальні правила і методи статистичного дослідження.

 • - Взаємозв'язки між окремими одиницями суспільних явищ.
 • - Кількісний бік масових явищ у сфері виробництва.
 • 1.6. Що вивчає соціальна статистика?
 • - Тенденції руху показників у сфері соціального життя.
 • - Стан і розвиток умов виробництва і умов соціального життя.
 • - Кількісний і якісний бік масових суспільних явищ, процесів.

* Кількісний і якісний бік масових суспільних явищ і процесів, які відбуваються у соціальному житті.

 • 1.7. Що вивчає економічна статистика?
 • - Реєструє масові суспільні явища.

* Вивчає масові суспільні явища (спираючись на положення теорії статистики) у сфері матеріального виробництва.

 • - Вивчає загальні правила і методи дослідження масових явищ.
 • - Вивчає взаємозв'язки між масовими суспільними явищами і процесами.
 • 1.8. Що вивчають галузеві статистики?
 • - Правила і основні принципи вивчення економіки галузей.

* Загальні положення про статистичні показники процесів виробництва в галузях народного господарства.

 • - Кількісний і якісний бік масових явищ у сфері виробництва.
 • - Вивчають показники процесу виробництва в галузях матеріального виробництва, сфері обігу; показники роботи галузей невиробничої сфери і т. ін.
 • 1.9. Знайти правильне визначення статистичної сукупності.
 • - Ознаки, які відображують розміри чи обсяги явищ і процесів.
 • - Ознаки, які дають характеристику безпосередньо одиницям спостереження.
 • - Первинні елементи масових однорідних явищ.

* Маса однорідних елементів (явищ, фактів тощо), які мають єдину якісну основу.

 • 1.10. Що являє собою одиниця сукупності?
 • - Множина реально існуючих у часі і просторі матеріальних предметів.

* Окремі первинні елементи або індивідуальні явища, які складають статистичну сукупність.

 • - Варіюючі ознаки про масові явища і процеси.
 • - Вторинні ознаки досліджуваних явищ.
 • 1.11. Що є предметом математичної статистики?
 • - Кількісний і якісний бік масових суспільних явищ і процесів.
 • - Кількісний бік масових явищ.
 • - Якісний і кількісний аналіз даних про масові явища.

* Математична теорія математико-статистичних методів не залежно від специфіки і галузі їх застосування.

 • 1.12. Що є предметом статистики як суспільної науки?
 • - Кількісний аналіз окремих одиниць статистичної сукупності.
 • - Сукупність прийомів і методів дослідження суспільних явищ.

* Кількісний бік масових суспільних явищ у конкретних умовах простору і часу.

 • - Вивчення кількісних зв'язків соціально-економічних явищ.
 • 1.13. Складові статистики як суспільної науки.
 • - Математична статистика, загальна теорія статистики.
 • - Математична статистика, загальна теорія статистики, економічна статистика.

* Математична статистика, загальна теорія статистики, економічна статистика, галузеві статистики.

 • - Загальна теорія статистики, економічна статистика, галузеві статистики.
 • 1.14. Що входить в систему наукових статистичних дисциплін?
 • - Загальна теорія статистики, економічна статистика, галузеві статистики.

* Математична статистика, загальна теорія статистики, економічна статистика, галузеві статистики, галузеві статистики, статистичне моделювання, статистичне прогнозування.

 • - Економічна статистика, галузева статистика, статистичне моделювання.
 • - Галузеві статистики, загальна теорія статистики, статистичне моделювання.
 • 1.15. Визначення математичної статистики як наукової дисципліни.
 • - Статистична методологія і математична теорія.
 • - Статистична теорія методологія і математична теорія.

* Галузь математичних знань.

 • - Принципи статистичної науки стосовно різних сторін суспільного життя.
 • 1.16. Дати визначення предмету математичної статистики.
 • - Загальні властивості кількісних відносин соціально-економічних явищ.
 • - Показники, які характеризують масові суспільні явища.
 • - Кількісні характеристики процесів і явищ суспільного життя

* Формальна математична сторона статистичних методів дослідження байдужа до специфічної природи об'єктів, які вивчаються.

 • 1.17. Теоретична база математичної статистики.
 • - Статистика методологія.
 • - Статистична теорія і статистика методологія.

* Теорія ймовірності.

 • - Чисто математична теорія.
 • 1.18. Завдання математичної статистики.
 • - Вивчення кількісних сторін масових суспільних явищ.

* Встановлення законів розподілу, оцінка невідомих параметрів різних розподілів, перевірка статистичних гіпотез.

 • - Кількісна оцінка якісної сторони масових суспільних явищ.
 • - Збір, систематизація, обробка і аналіз даних про явища суспільного життя.
 • 1.19. Визначення категорії "статистика сукупність".
 • - Сукупність статистичних показників різних за кількісними та якісними ознаками.

* Сукупність однорідних об'єктів чи явищ, об'єднаних за певними ознаками в єдине ціле.

 • - Статистичні характеристики масових даних, одержані в результаті статистичного спостереження.
 • - Середні величини, показники варіації, міри асиметрії.
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >