< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Туроператори і турагенти

Організації, основною діяльністю яких є обслуговування туристів, поділяють на декілька видів. Серед них найпоширенішими є: туроператори і турагенти.

Туроператорами переважно називають:

 • — туристичні організації, які мають власні чи орендовані засоби для обслуговування туристів і пропонують своїм клієнтам комплекс послуг;
 • — гуртових посередників між турагентствами та підприємствами туристичної індустрії.

Ці організації переважно є комерційними підприємствами. Вони пропонують широкі можливості з вибору та використання транспортних засобів (водних, наземних, повітряних); засобів розміщення (готелі, мотелі, кемпінги тощо); засобів сервісу (спортивні площадки, оздоровчі комплекси, підприємства індустрії розваг тощо); страхування під час подорожей, екскурсійного обслуговування, послуги гіда й перекладача та ін.

Турагентами е роздрібні посередницькі туристичні організації, які пропонують послуги інших підприємств — туроператорів, транспортних організацій, підприємств харчування, засобів розміщення тощо. Переважно це також комерційні організації, які безпосередньо обслуговують клієнтів.

Турагенти комплектують туристичні послуги за бажанням клієнтів, узгоджують маршрути, домовляються про надання місць у транспортних засобах і засобах розміщення, організовують послуги екскурсоводів, гідів, перекладачів тощо. За бажанням клієнта його маршрут може бути масовим чи індивідуальним. Турагент може забезпечити переміщення як груп, так і окремих туристів.

Як правило, фірми-турагенти є філіалами або дочірними підприємствами інших фірм. Фірми-турагенти організовуються торговими та транспортними фірмами, великими банками та страховими компаніями, виробниками товарів туристичного призначення тощо.

Незалежні турагентства функціонують переважно в країнах зі слабким конкурентним середовищем у сфері туристичного бізнесу. При цьому їхня незалежність переважно стосується лише фінансової самостійності, оскільки турагент не в змозі нормально провадити свою комерційну діяльність без тісних контактів із великою кількістю інших фірм — готелів, транспортних підприємств, гуртових туристичних фірм тощо.

Контрольні запитання і завдання

 • 1. Охарактеризуйте структуру індустрії міжнародного туризму.
 • 2. Як координується взаємодія компонентів індустрії гостинності?
 • 3. Наведіть класифікацію туроператорів.
 • 4. Яка стандартна класифікація засобів розміщення туристів?
 • 5. Перелічіть типи готельних підприємств.
 • 6. Назвіть основні системи класифікації готелів у деяких країнах.
 • 7. Які вимоги висуваються до персоналу, що працює в готелі "5 зірок".
 • 8. Які підприємства масового харчування залучаються до організації харчування туристів?
 • 9. Коротко охарактеризуйте кожен тип підприємства масового харчування.
 • 10. Які типи готельних тарифів Ви можете назвати?
 • 11. Що таке "диференційований підхід до роботи з іноземною аудиторією"?
 • 12. Якими є основні вимоги до особистих і професійних якостей гіда-перекладача?
 • 13. Які методи і прийоми екскурсознавства Вам відомі?
 • 14. Перелічіть основні види екскурсій.
 • 15. Якою повинна бути композиція оглядової екскурсії?
 • 16. Як взаємопов'язані туризм і транспортні системи?
 • 11. Назвіть особливості автобусного й автотранспортного туризму.
 • 18. Яку роль відіграє залізничний транспорт у туризмі?
 • 19. Охарактеризуйте функції міжнародних організацій авіаперевізників.
 • 20. Що становить нормативно-правову базу морських міжнародних круїзів?
 • 21. У чому полягають основні завдання управління сучасною індустрією розваг?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >