< Попер   ЗМІСТ   Наст >

АКТ

Акт - це офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб. Його складають у разі приймання-здавання справ, після переобліку, під час проведення випробувань нової техніки, при нещасних випадках, коли здають об'єкти.

Акти - це документація постійних експертних комісій, спеціально уповноважених осіб або представників організацій. Вони оформлюються комісією, що її створює керівник установи, організації чи підприємства.

Текст акта мусить мати дві частини: вступну і констатуючу.

У вступній частині вказують підстави для складання акта, перелічують осіб, що склали акт, а також тих, хто був присутній під час його складання.

Після слова "Підстава" вказується документ чи усне розпорядження службової особи.

Після слова "Складений" перелічують осіб, які складали акт або були присутні при його складанні, з обов'язковим зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів. Якщо акт готувався комісією, то першим друкується прізвище голови, прізвища інших членів комісії розміщуються в алфавітному порядку. Якщо були присутні, то перелічуються їхні прізвища, ініціали та посади.

У констатуючій частині викладають мету й завдання акта, характер проведеної роботи, перелічують встановлені факти, а також висновки.

У кінці акта (перед підписами) повідомляється кількість примірників акта й вказується місце їх зберігання.

Акт підписують усі особи, які брали участь у його складанні. Отже, до формуляра акта належать такі реквізити:

 • 1. Автор документа (назва відомства й організації).
 • 2. Назва документа.
 • 3. Дата, номер і місце складання.
 • 4. Гриф затвердження.
 • 5. Заголовок.
 • 6. Підстава (наказ керівника організації).
 • 7. Склад комісії, присутні.
 • 8. Текст.
 • 9. Відомості про кількість примірників акта, їх місцезнаходження.
 • 10. Перелік додатків до акта.
 • 11. Підписи членів комісії і присутніх.

Акти приймання-передання, обстеження чи ревізії набувають юридичної чинності лише після затвердження вищою інстанцією або відповідальним керівником установи чи організації.

Зразок акта:

Назва міністерства, ЗА ТВ ЕРДЖУЮ

відомства, організації

АКТ№

 • (дата)
 • (місце видання)

Про__

(заголовок до тексту)

Підстава:____

від_№_

Комісія у складі:

Голова______

(посада, прізвище та ініціали)

Члени комісії:

 • 1.____
 • (посада, прізвище та ініціали) 2._____
 • (посада, прізвище та ініціали)
 • 3._
 • (посада, прізвище та ініціали) У період з__по_комісія провела перевірку роботі

У результаті перевірки встановлено_

(текст)

Складено у 2-х примірниках:

 • 1-й примірник -
 • 2-й примірник -

Голова комісіїш_розшифрування підпису

(підпис)

Члени комісії_____розшифрування підпису

(підпис)

__розшифрування підпису

(підпис)

У справу 01-24

_розшифрування підпису

(підпис) "_"_200_ р.

Запам'ятайте!

Стан Становище Положення

акти громадянського внутрішнє становище географічне положення

стану матеріальне становище положення тіла

внутрішній стан становище на фронті сидяче положення

воєнний стан міжнародне становище положення про вибори

економічний стан безвихідне становище теоретичні положення

міжнародний стан смішне становище

надзвичайний скрутне становище

(винятковий) стан виправити становище

неосудний (осудний) шукати виходу зі

стан становища

родинний стан опинитися в становищі

санітарний стан безробітного

станом на 1 січня нелегальне становище

стан справ (речей) соціальне становище

небезпечний стан рівноправне становище

стан фінансів зловживання своїм

безпорадний стан службовим станови-

у занедбаному стані щем моральний стан стан душевної тривоги

стан здоров'я стан невагомості газоподібний стан

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >