< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розміщення обладнання і планування приміщень

Основні положення даного питання теми розкрито у підручнику Л. Гелловея (52,с.315-343]. Додаткові матеріали щодо сучасних тенденцій розміщення обладнання та планування приміщень студенти знайдуть у навчальному посібнику І.Б. Гевко [9, с. 82-93].

Важливо зазначити, що добрий план розміщення устаткування може істотно позначитися на безпеці, ефективності і мотивації працівників, тоді як поганий план як мінімум приводить до необґрунтованих витрат виробничих площ, часу, а іноді здатний заподіяти і серйозних збитків.

У процесі опанування даного питання студентам необхідно звернути увагу на те, що при складанні плану розміщення устаткування слід врахувати наступні чинники і обмеження [ 14, с. 100-102]:

При складанні плану розміщення устаткування слід врахувати наступні

Доступний простір.

Перш за все необхідно врахувати обмеження за наявними площами, за рідкісним винятком тих випадків, коли будується абсолютно нова будівля. Простір слід враховувані в трьох вимірах. Деякі техпроцеси вимагають запасу висоти, причому площі у вертикальному напрямку звичайно більш доступні, ніж у горизонтальному. Вони можуть використовуватися для транспортування і зберігання за допомогою транспортерів, трубопроводів, кранів і стелажів.

Безпека.

Для роботи і технічного обслуговування заводу необхідно передбачити достатньо місця для забезпечення безпеки. Під'їзні колії повинні бути просторими і чистими, щоб не виникало проблем з їх використанням і погіршенням видимості. Небезпечні виробництва необхідно відокремлювати від інших.

Доступ.

Перші і останні стадії технологічного процесу повинні неодмінно розмішуватися поблизу запасів заготівель І готової продукції, а ті, в свою чергу, - поблизу віл межі будинку. Якщо в процесі беруть участь покупці, точки прийому або обслуговування повинні знаходитися поруч із входом. Виробництва, що вимагають пиловловлювачів, відводу газів чи денного світла, мас сенс розташовувати поблизу стін будинків.

Простір.

Необхідно визначити простір, необхідний для роботи і обслуговування кожного верстата, а також для його потреб у збереженні заготівель. Також потрібний простір для доступу як людей, так і матеріалів. По необхідності визначається також простір для збереження проміжних запасів.

Організація.

Планування повинно створювати відчуття єднання, причому це важливо як для стимулювання мотивації працівників, так і для спрощення завдань контролю. Виробничі приміщення не повинні перешкоджати зближенню і спілкуванню, а також допускати спостереження за всім ходом технологічного пронесу.

Гнучкість.

Виробництву простіше відреагувати на зміни в попиті чи технології, якщо в планування спочатку будуть закладеш можливості для гнучкого переносу устаткування.

Подальшу роботу над темою доцільно спрямувати на розгляд основних способів розміщення устаткування.

Існує три основні способи розміщення устаткування:

1. Функціональне (технологічне) розміщення.

Застосовується в основному в замовленому і серійному виробництві. Разом групується устаткування, що виконує схожі функції. При серійному виробництві така технологічна ділянка буде містити в собі усі верстати, що виконують ту саму стадію процесу, а також всіх обслуговуючих їх робітників, і являє собою окремо контрольовану одиницю. У процесі оптимізації такої схеми розміщення звичайно прагнуть максимізувати використання простору і мінімізувати транспортування заготівель. Контроль якості звичайно здійснюються на межах ділянок перед тим, як допустити деталі до наступної стадії процесу.

2. Розміщення за видами продуктів (предметне).

У даному типі розміщення устаткування і робоча сила приписуються до якогось одного продукту. Як правило, при цьому організується потокова лінія. Робочі місця розташовуються в порядку сталій технологічного процесу і звичайно зближені настільки, щоб вистачало місця тільки для між операційного заділу між ними. У випадку застосування механічного конвеєра такі заділи іноді створюються за рахунок подовження конвеєрної стрічки між операціями. Структура управління відображає структуру планування: майстри виповідають за окремі лінії, а не за окремі технологічні

3. Розміщення за групами операцій (технологій).

Загальний обсяг випуску за технологічними осередками може бути досить великим для предметної організації виробництва. Розміщення устаткування за групами технологій звичайно призводить до появи дрібних замкнутих робочих ділянок замість дорогих потокових ліній і може застосовуватися дише для окремої частини технологічного процесу. Переваги даного розміщення містять у собі скорочення часу налагодження устаткування, площ для збереження запасів, шляху, який проходить деталь, і тривалості технологічних переходів.

Існує ще один спосіб розміщення устаткування, що реалізується у випадку, якщо виріб (через великі габарити і масу) протягом усього технологічного процесу (а іноді й постійно) залишається на одному місці. Цей випадок називають розміщенням устаткування 33 принципом обслуговування нерухомого об'єкта. За таким принципом організовані суднобудівні верфі, будівельні, кінознімальні площадки, при якому виробниче устаткування підвозиться до виробу, а не навпаки.

Необхідно загострити увагу студентів на маркетингових дослідженнях, що відносяться до планування маршруту та групування товарів (52, С. 334].

Навколишнє середовище. Поняття навколишнього середовища включає такі фактори, як рівень шуму, музику, освітлення, температуру і запах, що можуть впливати на роботу і моральний стан працюючих, а також сприйняття сервісу клієнтами, тобто як довго вони очікують і як багато грошей витрачають на сервіс. Незважаючи на те, що деякі з цих характеристик залежать від дизайну приміщень (наприклад, від розміщення освітлювальних приладів, витяжних вентиляторів і обробки звуковбираючими плитами), розташування приміщень, оселенні будинку також може вплинути.

Просторове і функціональне розміщення товару - це планування шляху руху клієнтів і групування товарів. Метою планування шляху руху с пошук такого маршруту, що надав би клієнтам максимально можливий доступ до товарів і дозволив би розмістити уздовж цього маршруту необхідні послуги в послідовності, зручній для клієнтів.

.Зовнішні атрибути - до них відносяться вивіски, символи і реклама, що рухається, які виступають соціально значимими елементами сервісу. Як І навколишнє середовище, ці елементи визначаються дизайном будинку, хоча орієнтація, розташування і розмір багатьох об'єктів і зон можуть нести визначений зміст.

Далі важливо звернути увагу студентів на планування офісу. У плануванні офісу з'явилася тенденція до організації відкритих офісів з робочими місцями, відокремленими тільки невисокими перегородками. Щоб створити сприятливі умови для спілкування і командної роботи компанії, видаляють капітальні стіни. Вивіски, символи і реклама, що рухається, при плануванні офісу ще важливіше, ніж для підприємства роздрібної торгівлі. Наприклад, габарити й орієнтація робочих столів можуть вказувати на займану посаду або на рівень професіоналізму службовців, що знаходяться за ними.

Ознаки вдалого розміщення для виконання виробничих і офісних операцій:

Для того, щоб поглибити набуті теоретичні знання студентам рекомендується ознайомитися із конкретною ситуацією ,,Midshires Bank" [54, с. 108-110].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >