< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Часописи українського мистецтва

З часописів українського мистецтва в першу чергу треба згадати такі органи: місячник під назвою "Українське Мистецтво", що його в 1926 р. почав видавати у Львові М. Голубець, та квартальник Асоціації незалежних українських митців під назвою "Мистецтво", шо в 1932—1933 рр. виходив за редакцією П. Ковжуна.

Зміст "Мистецтва" складався з творів визначніших українських та європейських митців, як також з праць істориків українського мистецтва. Крім досконалих репродукцій цілий зміст цього квартальника приніс праці таких авторів: В. Сочинського, П. Ковжуна, В. Хмелюка та інших, що давали силуету (сильветку) з життя і творчості М. Дольницької, М. Глушенка, О. Гришенка, Ф. Ємця, Ферручіо, Ферраці, О. Усачовата інших, спомини та огляди українського мистецтва, в яких підносилися проблеми нового мистецтва, його завдання тощо; мистецькі фейлетони (М. Бутович, М. Рудницький), рецензії і хроніка.

Поруч із цими органами образотворчого мистецтва впродовж цієї доби виходили також часописи, присвячені музиці, театру, хору тощо. Були це такі часописи: "Аматорський Театр", що появився у Львові 1925 р. як додаток до "Народньої Просвіти"; "Музичні Вісті", що їх видавала 1934 р. "Музична Накладня"; "Торбан"; місячник Союзу українських професійних музик під назвою "Українська Музика", що виходив (1937) у Львові за редакцією 3. Лиська; місячник для організації українських хорів під назвою "Боян", що його видавало Співоче Товариство "Дрогобицький "Боян" (Львів-Дрогобич, 1929—1930).

До мистецьких органів треба віднести місячник "Світло і Тінь", що його в 1933—1936 рр. видавало Українське Фотографічне Товариство у Львові, як також і двотижневик, присвячений кіновому мистецтву, що його в 1930—1934 рр. видавала у Львові С. Куликівна під назвою "Кіно".

Гумористично – сатиричні часописи

Визначалася ця доба і цілою низкою гумористично-сатиричних часописів, що деякий час заміняли один одного. Одним з перших був гумористично-сатиричний ілюстрований двотижневик під назвою "Будяк" (1921—1922), що його видавав у Львові Д. Кренжаловський. Року 1922 змінив його популярний гумористичний двотижневик, який видавав у Львові так само Д. Кренжаловський під назвою "Гудз". У наступному 1923 р. починає видавати двічі на місяць у Львові М. Голубець часопис під назвою "Маски". Довше протримався двотижневик сатири й гумору під назвою "Зиз", який виходив в 1924-1933 рр. кілька років за редакцією Л. Лепкого. Його замінив двотижневик (1933—1934), а з 1935 — тижневик "Комар", що його видавала до 1939 р. "Українська Преса" (І. Тиктор). Від 1933—1934 рр. виходив у Львові ще один двотижневик того ж характеру — "Жорна".

Лишається ще згадати органи, присвячені справам господарсько-кооперативним і торговельно-економічним, як також воєнним, релігійно-церковним, професійним та інші.

Українська кооперативна преса

Початки господарсько-економічної преси, що охоплює різні галузі господарського життя на західноукраїнських землях сягають, як то було вже згадувано, 1869 р. ("Господар", Львів). По першій світовій війні розгорнулася вона в низку органів, з яких одно з перших місць зайняли кооперативні органи. Першим з них став "Господарсько-Кооперативний Часопис". Почав він виходити з І травня 1921 р. як місячник Комітету Організації Кооперативів за редакцією Ю. Павликовського. Видавцем був "Сільський Господар". Появилися числа до грудня 1921 р., після чого часопис перестав виходити.

Наступного 1922 р. 10 серпня на засіданні ради Ревізійного союзу було ухвалено відновити "ГКЧ" вже як двотижневик з тим, щоб потім перевести його на тижневик. До редакційної комісії ввійшли Ю. Павликовський, М. Корчинський та А. Гаврилко. Почав виходити з вересня за редакцією А. Гаврилка.

З 1925 р. перетворився на тижневик і таким залишився. За два роки став ілюстрованим часописом, в якому брав участь Е. Козак своїми рисунками. З формату великої чвертки 1929 р. за редакції 3. Пеленського, переходить на газетний, а потім на журнальний.

Поруч кооперативної пропаганди та інструктування управ кооперативів, звертав "ГКЧ" увагу на національно-культурне усвідомлення.

Від 1929 р. при "ГКЧ" почав виходити додаток під назвою "Ощадність". Центральним і теоретичним кооперативним органом, в якому взяли участь визначніші українські економісти, кооператори, став з 1928 р. за редакцією К. Коберського місячник Ревізійного союзу під назвою "Кооперативна Республіка". Незважаючи на цінний матеріал та добре редакційне ведення, журнал цей чомусь зустрічався з малим розумінням його ваги в провідних кооперативних колах. Лише завдяки енергії і настирливості редактора протримався він до другої світової війни.

З 1925 р. відновило свій орган Товариство "Сільський Господар" під тією ж назвою, при якому виходила популярна ілюстрована стінна газета "Сільський Господар". А від 1928 р. починає видавати свій орган Молочарський союз під назвою "Кооперативне Молочарство". На початку виходив цей часопис як додаток до "ГКЧ", а потім як самостійний орган.

Крім того виходили ще такі часописи як "Кооперативна Родина" у Львові, "Вістник Повітового Союзу Кооператив" у Станіславові та інші.

Врешті, треба згадати ще один орган — це кооперативний часопис сучасних москвофілів, що виходив в українській мові під назвою "Кооперативний Вістник", як орган "Ревізійного Союзу Руских Кооператив".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >