< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правові засади фінансування дорадчої діяльності

Дорадча діяльність може фінансуватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів суб'єктів господарювання. Ще фінансування дорадчої діяльності може здійснюватися за рахунок грантів, міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних програм та проектів, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законом.

Надання дорадчих послуг, які не передбачені державною цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності, здійснюється за рахунок їх замовників. Відносини дорадників із замовниками регламентується главою 63 ЦК України, на підставі положень якої здійснюється укладення і виконання договору про надання послуг. Зазначені норми утворюють загальний механізм правового регулювання сільськогосподарського дорадництва. Поряд із цим існують види сільськогосподарських дорадчих послуг, фінансування яких врегульовується нормами спеціального аграрного законодавства. Це соціально спрямовані сільськогосподарські дорадчі послуги, які сплачуються за рахунок державного і місцевих бюджетів.

Статтею 8 Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" визначено, що у Державному бюджеті України на відповідний рік окремим рядком передбачаються кошти для фінансування державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності, надання соціально спрямованих дорадчих послуг. Обов'язковою частиною державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності є перелік прикладних наукових досліджень, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та здійснюються переважно Українською академією аграрних наук і навчальними закладами, що готують спеціалістів у сфері дорадчої діяльності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У додатку 1 до Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. X? 927, передбачено обсяг фінансування сільськогосподарської дорадчої діяльності на 2009 р. у розмірі 12,85 млн. грн., джерелами якої виступають Державний бюджет України у сумі 11,02 млн грн, а також місцеві бюджети - 1,83 млн грн. Водночас Законом України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" передбачено видатків на державну підтримку сільськогосподарської дорадчої діяльності лише 1,05 млн грн, що свідчить про недотримання показників, визначених Державною цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Порядок використання коштів державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності визначається Кабінетом Міністрів України. Так, використання у 2009 р. коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби", здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1131. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату дорадчих послуг, які мають найбільшу ефективність, - проведення навчальних семінарів, демонстраційного показу форм і методів роботи суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сільській місцевості, та сільського населення, індивідуальних дорадчих послуг, випуску і розповсюдження друкованої продукції - брошур, буклетів, інформаційних листків, закупівля яких здійснюється в установленому законодавством порядку.

Соціально спрямовані дорадчі послуги задовольняють потреби сільського населення, які виникають при створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, щодо сприяння адаптації фізичних осіб- сільськогосподарських товаровиробників, особистих селянських і фермерських господарств до конкурентних умов господарювання, підвищення зайнятості сільського населення тощо. Розмір фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг з Державного бюджету України і місцевих бюджетів щорічно визначається державною цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності в межах видатків Міністерства аграрної політики України та місцевими програмами соціально-економічного розвитку. Органи місцевого самоврядування можуть визначати додаткові соціально спрямовані дорадчі послуги, які надаються за рахунок коштів місцевих бюджетів, відповідно до місцевих програм соціально-економічного розвитку.

Дорадча діяльність у частині надання соціально спрямованих дорадчих послуг є неприбутковою діяльністю. Тому кошторис на її фінансування включає лише відшкодування понесених дорадниками витрат. З цією метою спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерства економіки України від 21 листопада 2007 р. № 816/394 затверджено вартість соціально спрямованих дорадчих послуг. Ця вартість за видами надання послуг складає для: одноденного семінару (25 учасників) - 2000 грн, демонстраційного показу (30 учасників) - 3294 грн, індивідуальних дорадчих послуг (за 1 год.) - 25 грн, Інформаційних видань: буклетів, інформаційних листків, брошур (за один примірник) - 200 грн. Це граничні ціни, перевищення яких не припускається.

Надання соціально спрямованих дорадчих послуг, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, проводиться на конкурсній основі. Участь у конкурсі щодо надання соціально спрямованих дорадчих послуг можуть брати тільки суб'єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності. Порядок та умови проведення конкурсу з надання соціально спрямованих дорадчих послуг затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 12 березня 2008 р. № 135, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2008 р. за №289/14980.

Переможців конкурсу визначають за такими критеріями: відповідність дорадчих послуг, передбачених кваліфікаційними свідоцтвами сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарських експертів-дорадників, запропонованим планам заходів; наявність достатньої кількості кваліфікованих кадрів, що працюють у дорадчій службі, та експертів-дорадників, що можуть бути залучені дорадчою службою або дорадниками для надання дорадчих послуг; наявність необхідної матеріально-технічної та інформаційної бази, організаційно-методичного забезпечення; запропонована вартість витрат на надання соціально спрямованих дорадчих послуг.

За результатами конкурсу регіональні комісії складають і затверджують у встановленому порядку перелік переможців конкурсу з надання соціально спрямованих дорадчих послуг за бюджетні кошти. Переможцям конкурсу регіональна комісія видає довідку, на підставі якої та відповідно до затверджених регіональних планів заходів Міністерство аграрної політики АР Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій затверджують для кожного виконавця план заходів із зазначенням переліку соціально спрямованих дорадчих послуг, лімітів асигнувань на їх виконання та адміністративно-територіальних районів, у яких вони надаватимуться.

Загалом закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється відповідно до однойменного Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921. Ця процедура є надто складною і продовженою в часі. Тому важливим кроком держави з метою усунення необгрунтованих бар'єрів при закупівлі соціально спрямованих дорадчих послуг стало їх виведення з числа об'єктів, на які поширюється дія зазначеного Положення. Здійснено такий крок постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. №771.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >