< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз за допомогою коефіцієнтів

Коефіцієнти, подібні до тільки що розглянутих, широко використовуються для складання прогнозів. Для розрахунку одних коефіцієнтів достатньо даних тільки одного звіту (або балансу, або звіту про прибутки і збитки), для розрахунку інших — дані двох різних звітів. Для одержання коефіцієнтів третьої групи необхідно мати дані двох і більше звітів того самого виду, але за різні роки (наприклад, баланс поточного і минулого року), або ж укрупнені дані за ринковими показниками. Коефіцієнти можна використовувати по-різному. Деякі аналітики як базу для порівняння обирають абсолютні стандарти. Відмінність від них коефіцієнтів свідчить про потенційну слабкість і вказує на необхідність подальшого аналізу. Інші аналітики порівнюють коефіцієнти компанії з коефіцієнтами "середньої" фірми тієї ж галузі, щоб знайти відмінності, що можуть стати предметом подальшого розгляду. Інші аналізують динаміку коефіцієнтів компанії в часі, вважаючи, що це допоможе їм спрогнозувати майбутні зміни. Ряд аналітиків для прийняття інвестиційних рішень розглядають коефіцієнти у поєднанні з результатами технічного аналізу.

Аналіз коефіцієнтів може бути дуже складним і водночас надзвичайно простим. Проста екстраполяція поточного значення коефіцієнта (чи тенденції його зміни) може дати не зовсім точну оцінку його значення в майбутньому. (Наприклад, для фірми немає необхідності підтримувати постійне співвідношення величини запасів та обсягу продажів). Крім того, проста екстраполяція у процесі оцінки показника може призвести до помилок у фінансовій звітності. Наприклад, на основі прогнозу коефіцієнтів складаються прогнози різних статей балансу. Однак може вийти так, що прогнозовані величини окремих статей балансу взяті в сукупності, не зведуться до балансу.

Електронні таблиці

Щоб скласти фінансову звітність, необхідно побудувати модель, яка б врахувала залежності між показниками звітів і зовнішніми факторами. Традиційний аналіз коефіцієнтів передбачає це, хоча лише поверхово. Значно кращі результати досягаються в разі використання персонального комп'ютера і комп'ютерних електронних таблиць.

Електронна таблиця відтворює на екрані комп'ютера традиційну таблицю, але з помітними розходженнями. Наприклад, клітинки такої таблиці можуть містити формули. Наприклад, клітинка "доходи до виплати відсотків і податків" (ЕВІТ) може мати як формулу для знаходження значення величини, так і саме значення, отримане з формули.

Однак у клітинці буде вказано тільки значення, тож на екрані комп'ютера висвітиться картинка, схожа на звичайну таблицю. Але будь-яка зміна цифри в клітинці обсягу продажів негайно змінить значення ЕВІТ, тому що ця змінна входить у формулу розрахунку ЕВІТ. Ця особливість електронних таблиць дозволяє користувачу швидко переглянути можливі варіанти зміни вихідних показників (таких, як ціна, кількість і витрати) для складання балансу і звіту про прибутки і збитки. Дослідження подібного роду називають аналізом реагування (sensivity analysis), або аналізом "що, якщо" (what-if analysis).

Отже, аналіз фінансової звітності може допомогти аналітику з'ясувати поточний стан компанії, перспективи її розвитку, фактори, що впливають на стан компанії, і сам цей вплив. Але, можливо, буде простіше визначити фірми, яким загрожує банкрутство, фірми з високими і низькими значеннями "бета"- коефіцієнта, а також фірми з більшою чи меншою сприйнятливістю до впливу головних зовнішніх факторів.

Основні методи фундаментального аналізу застосовуються аналітиками фінансових компаній, промислових корпорацій України, але поки що відсутня цілісна концепція організації роботи економічних служб, підрозділів за результатами фундаментального аналізу. Слід зауважити, що використання цих методів дозволить не тільки підвищити ефективність діяльності компанії не тільки на інвестиційному ринку, або ринку цінних паперів, а й зробить більш дієвою систему аналізу в корпорації в цілому.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >