< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи адвокатської діяльності в Україні

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" у частині першій ст. 4 дає визначення принципів адвокатської діяльності, недотримання яких буде вважатися діяльністю, що не вписується в рамки Закону. У назві статті 4 йдеться про "принципи і засади адвокатської діяльності". Між тим жодних засад ця стаття не називає.

Стаття 4 Закону називає 4 групи умов, якими доведеться керуватися адвокатам у повсякденній роботі і які віднині оголошені основними узаконеними принципами адвокатської діяльності. За цією нормою Закону:

  • 1. Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
  • 2. Адвокат України здійснює адвокатську діяльність на всій території України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або законодавством іноземної держави.
  • 3. Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).
  • 4. Адвокат іноземної держави здійснює адвокатську діяльність на території України відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Принцип верховенства права

Верховенство права - конституційна декларація. Суть принципу означає абсолютний і безумовний пріоритет права, незалежно від того, хто стоїть перед Законом. Головним критерієм верховенства права і законності будь-якого нормативного акта передусім є його відповідність Конституції як Основному Закону України, який має найвищу юридичну силу. У розбудові і діяльності адвокатури в цілому цей принцип закладається як одна з головних підвалин єдиної незалежної професійної правозахисницької інституції країни, як акт свідомого визнання і сприйняття конституційного пріоритету у всіх правотворчих та правозастосувальних процесах на теренах України.

Безпосередньо в діяльності кожного адвоката цей принцип виявляється в питаннях оцінки правозастосувальних дій фізичних та юридичних осіб і правоохоронних органів, як ознака професіоналізму та високої правової культури. Саме таких характеристик потребують справи у високих судових інстанціях та Конституційному Суді України. Останнє зовсім не означає відсутність таких ситуацій в повсякденній практиці.

Принцип законності

Якщо верховенство права - поняття науково-теоретичне і визначальне для усієї системи права, то феномен Законності, зароджуючись у теоретично-правовій сфері правотворення, охоплює величезну територію правозастосувальної практики через компетентні органи й організації країни, але одночасно законність як принцип діяльності адвокатури є фактором повсякденної оцінки застосування Закону у кожній конкретній справі.

Для адвокатури законність - це орієнтир і суть курсу в організаційній і повсякденній діяльності, для адвоката законність - це інструмент повсякденної практики, це робочий і постійно діючий принцип. Він потребує від адвоката перш за все бездоганного знання закону, з яким йому довелося зіткнутися у даний момент.

Адвокат, як ніхто інший, повинен орієнтуватися в "найсвіжіших" змінах у сфері законодавства. Інша справа - немає і не може бути юриста, який знає все, і, як це не дивно, до неможливого і не слід прагнути. Головне для адвоката - завжди мати під рукою законодавчу і нормативну базу і швидко орієнтуватися у пошуках потрібного закону чи норми, які діють на даний момент. Це головна зброя адвоката у будь-якій справі.

На завершення характеристики принципу законності в адвокатській діяльності вимушено затримаємося на питанні законності діяльності самих адвокатів. Може, це видасться не зовсім доречним, але неможливо не торкнутися тієї гнітючої атмосфери, яка склалася в середовищі адвокатів задовго до набуття чинності Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Як це не прикро, але слід визнати, що негативні наслідки моральної деградації суспільства не могли не відбитися на духовному стані судової і правоохоронної систем і не обійшли стороною адвокатський корпус. Жадоба до швидких заробітків на чужій біді, поєднана з низькими професійними якостями і безпринципністю, стали чи не найпоширенішим симптомом важкої хвороби корпусу нинішньої адвокатури.

Багаторічна історія адвокатури вже давно довела: справжнього визнання і вдячності, а відтак істинного щастя від своєї професії адвокат може отримати лише за умов виявлення високої професійності і самоповаги, збереження людської і професійної гідності, хоч би як важко це іноді не давалося в житті.

Професіоналізм і порядність - це головний капітал адвоката, який хоче набути ділової популярності і широкого попиту. "Легкі" заробітки за рахунок знайомств зі слідчими чи суддями рано чи пізно завершуються закономірним фіналом. Принцип законності у поєднанні з вимогами професійної та загальнолюдської моралі слід розглядати і як своєрідну техніку професійної безпеки, як надійне страхування адвоката від власного "падіння",

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >