Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУОснови побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установахОблік доходів і видатківОблік фінансово-розрахункових операційОблік розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення, страхування та стипендійОблік матеріальних необоротних активівОблік нематеріальних активівОблік запасівОблік виробничих витратОблік власного капіталуОблік фондівОблік результатів виконання кошторисуІнвентаризації в системі бюджетних установПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУОрганізаційно-правові засади діяльності бюджетних установ Визначення бюджетної системи України та її принципівХарактеристика бюджетних установ та організацій, функції та завдання бюджетних установ, правові засади створення бюджетних установ, порядок реорганізації та ліквідації бюджетних установРоль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами Предмет та метод бухгалтерського обліку в бюджетних установах, завдання бухгалтерського обліку бюджетних установСуть і основи організації бухгалтерського обліку бюджетних установМетодичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ Структура Плану рахунків і бухгалтерського балансу та методика їх складанняДокументування господарських операцій бюджетних установ, облікові регістри та техніка облікової реєстраціїСутність форм бухгалтерського облікуОблік доходів загального фонду бюджетних установСистема розпорядників бюджетних установПорядок отримання асигнувань із загального фонду бюджетуСинтетичний та аналітичний облік отриманих асигнуваньОблік доходів спеціального фонду бюджетних установВиди доходів спеціального фонду бюджетних установФормування спеціального фонду за джерелами надходженьСинтетичний та аналітичний облік доходів спеціального фондуОблік доходів від реалізації товарів, робіт, послугОблік видатків бюджетних установХарактеристика видатків бюджетних установ, склад і класифікація видатків бюджетних установОблік касових та фактичних видатків, облік видатків загального та спеціального фондівПорядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатківПоняття кошторису доходів і видатків та його видиПорядок складання проектів кошторисів:Порядок розгляду і затвердження кошторисівПорядок внесення змін до кошторисівОблік грошових коштів у касі бюджетної установи Види готівкових форм розрахунків бюджетних установПорядок надходження та використання готівкових коштівВикористання бюджетними установами РРОСинтетичний та аналітичний облік касових операцій в національній валютіВідображення в обліку операцій в іноземній валютіОблік інших коштівОблік грошових коштів загального фонду бюджетних установПорядок відкриття рахунків в органах ДКУСинтетичний та аналітичний облік коштів на реєстраційних рахунках в органах ДКУОблік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установПорядок відкриття і ведення спеціальних реєстраційних рахунків в органах ДКУСинтетичний та аналітичний облік грошових коштів на спеціальних реєстраційних рахунках в органах ДКУОблік розрахунків з дебіторами бюджетних установПоняття дебіторської заборгованості, її класифікація, визнання та характеристика розрахунків з різними дебіторамиОблік короткострокових векселів одержанихОблік розрахунків із замовниками за науково-дослідні роботиОблік розрахунків з різними дебіторамиОблік розрахунків з підзвітними особамиПоняття та завдання обліку розрахунків з підзвітними особамиПорядок витрачання коштів на господарські потребиОблік розрахунків з підзвітними особами за службовими відрядженнямиСинтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особамиОблік розрахунків з кредиторами бюджетних установПоняття кредиторської заборгованості, її класифікація, визнання та характеристика розрахунків з різними кредиторамиОблік розрахунків за виконані роботиОблік розрахунків за податками і платежами бюджетних установОблік розрахунків за іншими операціями і кредиторамиОблік розрахунків за податками і платежами бюджетних установКласифікація податків і платежівРозрахунки за податками і платежамиОподаткування надмірно витрачених підзвітних сумСинтетичний та аналітичний облік податків та платежівОблік на позабалансових рахункахХарактеристика та призначення позабалансового облікуОблікова реєстрація об'єктів позабалансового облікуПозабалансовий облік необоротних активів та запасівПозабалансовий облік непередбачених та списаних активів та зобов'язаньПозабалансовий облік гарантій та забезпеченьПозабалансовий облік матеріальних цінностей, закуплених шляхом централізованого постачанняПозабалансовий облік списаних активів та зобов'язаньПозабалансовий облік бланків суворої звітностіВиди та форми оплати праці працівників бюджетних установДоговірне регулювання трудових відносинОперативний облік персоналуОблік використання робочого часу працівників бюджетних установФорми і системи оплати праціСтруктура фонду оплати праціОблік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установПорядок нарахування заробітної плати та грошового забезпеченняСинтетичний та аналітичний облік нарахування заробітної плати та грошового забезпеченняОблік відпусток, облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності, облік матеріальної допомогиОблік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установОблік розрахунків зі стипендіатами Види, характеристика та розміри стипендій учням, студентам, аспірантам, докторантамСинтетичний та аналітичний облік зі стипендіатамиОблік розрахунків зі страхування Суть страхування, його види та характеристика розрахунків з органами соціального страхуванняВизнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ Характеристика, склад та класифікація необоротних активівОцінка необоротних активів бюджетних установПроведення переоцінки (індексації) необоротних активівЗнос необоротних активівОблік основних засобів бюджетних установВизнання, класифікація та оцінка основних засобівОблік надходження і наявності основних засобівОблік відновлення основних засобівОблік зносу основних засобівОблік вибуття основних засобівОблік нематеріальних активів бюджетних установВизначення, визнання та класифікація нематеріальних активівДокументальне оформлення руху нематеріальних активівВизнання та класифікація запасів бюджетних установСклад, класифікація та оцінювання запасівМетоди та завдання обліку запасівДокументування операцій з обліку запасівОблікова реєстрація запасівАналітичний і синтетичний облік запасівОблік запасів бюджетних установОблік надходження запасівСкладський облік запасів на складах та його зв'язок із обліком в бухгалтеріїОблік вибуття запасівОблік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначенняСклад та оцінка медикаментів та інших виробів медичного призначенняОблік надходження медикаментів до аптек бюджетних установВідображення операцій з обліку медикаментів у бухгалтерії бюджетних установСинтетичних та аналітичних облік медикаментівОблік продуктів харчуванняСклад, класифікація, оцінка та завдання обліку продуктів харчуванняСкладський облік надходження продуктів харчуванняВідображення операцій з обліку продуктів харчування у бухгалтерії бюджетних установ на синтетичних та аналітичних рахунках бухгалтерського облікуОблік виробничих витрат бюджетних установ Склад та характеристика виробничих витрат бюджетних установОблік витрат на науково-дослідні роботиОсобливості наукового виробництва і задачі обліку витрат на НДР за договорами із замовникамиПорядок складання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконанняСклад і класифікація витрат на НДРОблік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР, облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за виконані НДРОблік власного капіталуСклад та характеристика власного капіталуОблік фондів у необоротних активахОблік фондів у малоцінних та швидкозношуваних предметахОблік курсових різниць та результатів переоцінокОблік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ Порядок здійснення річних заключних оборотівІнвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ Місце та роль інвентаризації в діяльності бюджетної установиПорядок оформлення проведення інвентаризацій в бюджетних установахВідображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ Перевірка та оформлення результатів інвентаризації
 
Наст >