< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обмінні та конверсійні операції з іноземною валютою в обмінних пунктах

До валютно-обмінних операцій з іноземного валютою належать:

  • - купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
  • - продаж фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
  • - зворотний обмін фізичним особам - нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;
  • - купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівля-продаж чеків за готівкові гривні;
  • - конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;
  • - прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.

Під час здійснення валютно-обмінних операцій використовуються такі бланки документів: довідка – Certificate за формою № 377, квитанція за формою № 377-А, довідка за формою № 06, квитанція за формою № 377-і, квитанція за формою № 377-1.

Довідки за формами № 377, № 06, квитанції за формою № 377-А про здійснення валютно-обмінних операцій та квитанції за формою № 377-і про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав виписують у двох примірниках: перший примірник видають як підтвердження здійснення операції фізичній особі (резидентові або нерезидентові), другий - залишається в документах дня.

Довідку за формою № 377 видає пункт обміну валюти або каса банку фізичній особі - нерезидентові як підтвердження проведення операції з купівлі в неї готівкової іноземної валюти і дорожніх чеків за готівкові гривні. Ця довідка дійсна протягом шести місяців із дати її видачі і надає право здійснення зворотного обміну невикористаних гривень на іноземну валюту.

Квитанцію за формою № 377-А видають:

  • • пункт обміну валюти банку фізичним особам - резидентам;
  • • агентський пункт обміну валюти фізичним особам - резидентам.

Довідку за формою № 06 видає лише пункт обміну валюти банку або каса банку за усною заявою фізичної особи - резидента. Вона дає право на вивезення валюти з України. Довідка дійсна протягом одного року з дати її видачі.

Квитанцію за формою № 377-і видає каса банку як підтвердження проведення операції з прийняття на інкасо банкнот іноземних держав.

Квитанцію за формою № 377-ї видає каса банку як підтвердження проведення операції з прийняття на інкасо іменних чеків.

Оформлення і видавання довідок та квитанцій без здійснення валютно-обмінних операцій або їх не видавання під час здійснення зазначених вище операцій забороняються.

Здійснюючи валютно-обмінні операції, слід використовувати Інструкцію про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затверджену постановою № 502 Правління НБУ від 12.12.2002 р. (зі змінами і доповненнями).

Під час здійснення операцій із конвертації готівкової іноземної валюти використовується крос-курс, визначений згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют, що встановлені НБУ на день проведення операції. При здійсненні цієї операції важливо знати, що розраховується крос-курс так: наприклад, на певну дату офіційний курс гривні становить: UAH / USD = 5,25 / 1; UAH / EUR = 6,70/1.

Крос-курс долара США до евро становитиме: 5,25 / 6,70 = 0,784 евро за долар США.

Якщо клієнт бажає того ж дня обміняти 100 доларів США, то з урахуванням крос-курсу він має отримати: 100 х 0,784 = 78,4 евро.

Операції з конвертації однієї готівкової іноземної валюти в іншу готівкову іноземну валюту здійснюються:

  • - для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів - у касі банку з оформленням прибуткового та видаткового касових ордерів;
  • - для фізичних осіб - резидентів - у пункті обміну валюти банку з видачею квитанції за формою № 377-А про конвертацію валют.

Операції з конвертації однієї готівкової іноземної валюти в іншу готівкову іноземну валюту здійснюються для фізичної особи - нерезидента лише в касі банку після пред'явлення касирові документа, який засвідчує цю особу, та за наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти. У разі ввезення нерезидентом в Україну іноземної валюти в пред'явленій митній декларації робиться відмітка про її конвертацію.

Комісійну винагороду за здійснення операцій із конвертації однієї готівкової іноземної валюти в іншу готівкову іноземну валюту банки за бажанням клієнта можуть справляти як у гривнях, так і в іноземній валюті. Комісійну винагороду в іноземній валюті сплачує клієнт у тій валюті, що конвертується. Комісійну винагороду в гривнях за операціями з конвертації іноземної валюти банки визначають із використанням офіційного курсу гривні до валюти, що конвертується, який установлений НБУ на день здійснення операції.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >