< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Призначення опікуна або піклувальника

При призначенні опікуна, піклувальника беруться до уваги його можливості виконувати опікунські обов'язки, стосунки між ним та підопічним. Оскільки від моральних якостей особи, її матеріального статку, житлових умов залежить подальша доля підопічного, законодавець висуває достатньо жорсткі умови щодо осіб, які можуть бути опікунами та піклувальниками.

Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа, яка особисто спроможна виконувати обов'язки опікуна або піклувальника, тобто особа з повною цивільною дієздатністю.

Для ефективного виконання функцій, які покладені на опікуна та піклувальника, встановлення опіки або піклування повинно відбуватися за вільною згодою особи (опікуна, піклувальника). Оскільки створення підопічному належних умов можливе лише у випадку, коли встановлення опіки відбулося за вільною згодою опікуна або піклувальника, тому законодавець і вимагає, щоб така вільна згода була виражена у письмовій формі, шляхом подачі заяви до відповідного органу.

Опікун/піклувальник - це особа, яка особисто здійснює опіку, безпосередньо спілкується з підопічним, діє в його інтересах та на його користь. Ефективність опіки залежить від того, які відносини склалися між опікуном та підопічним, наскільки опікун або піклувальник виконує свої функції. Отже, здійснення опіки або піклування передбачає наявність певних знань та вмінь, особливо коли йдеться про дитину, оскільки опіка або піклування над дитиною передбачає ще й процес виховання. Знання, які особа отримує внаслідок власного життєвого досвіду або під час навчання, значно покращать відносини між опікуном, піклувальником та підопічним. Якщо таких знань та вмінь немає, то і здійснення опіки та піклування буде неефективним.

Опікуни/піклувальники можуть пройти курс підготовки з проблем виховання дитини. У випадку відсутності власного досвіду виховання дітей проходження такого курсу є обов'язковим. Програму підготовки затверджує Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту (постанова Кабінету Міністрів України "Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування" від 17 жовтня 2007 р. № 1228).

Для налагодження якомога кращого контакту з підопічним опікун або піклувальник призначається з числа родичів, осіб, які мають родинні зв'язки з підопічним. При встановлені опіки або піклування над дитиною дитина має право на висловлення своєї думки. Згідно з Правилами опіки та піклування переважне право серед кількох осіб, які бажають стати опікунами чи піклувальниками однієї дитини, надається: родичам дитини незалежно від місця їх проживання; особам, у сім'ї яких проживає дитина на час, коли стосовно неї виникли підстави щодо встановлення опіки чи піклування. При цьому за умови досягнення нею відповідного віку (10 років) враховуються побажання самої дитини.

У певних випадках фізичній особі може бути призначено декілька опікунів чи піклувальників, якщо цього вимагають її інтереси. Помилковою є позиція, що призначення фізичній особі декількох опікунів чи піклувальників можливе у разі, якщо у особи є нерухоме або рухоме майно, яке знаходиться в іншому місці, значно віддаленому від місця проживання підопічного, і тому один опікун або піклувальник буде здійснювати функції щодо забезпечення інтересів підопічного, а інший здійснювати управління майном в інтересах підопічного. Однак йдеться про встановлення опіки не над майном, а стосовно фізичної особи. У разі призначення особі декількох опікунів або піклувальників їх дії повинні бути узгодженими. Опікуни або піклувальники повинні визначитися самостійно стосовно їх функцій, розподілу функцій між ними.

Опікуном або піклувальником не можуть бути особи, інтереси яких суперечать інтересам осіб, що підлягають опіці чи піклуванню, визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними; перебувають на обліку або лікуються в психоневрологічних та наркологічних закладах; раніше були опікунами чи піклувальниками та з їх вини опіку чи піклування було припинено; засуджені за скоєння тяжкого злочину.

У п. 3.2 Правил опіки та піклування міститься положення, згідно з яким опікунами, піклувальниками не можуть бути особи, які не досягли 18 років.

Опіка або піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі

У силу різних причин достатньо проблематично вирішити питання щодо встановлення опіки або піклування над особами, які страждають на психічні захворювання, затримку в розвитку, які вимагають постійного або періодичного догляду з боку медичного персоналу. У цьому випадку піклування або опіку над такою особою, як правило, бере на себе установа, в якій вона перебуває, функції опікуна або піклувальника щодо неї покладаються на адміністрацію цих закладів. У разі виникнення необхідності здійснювати управління майном, яке належить підопічній особі, органом опіки та піклування або судом може бути призначений опікун над майном.

Якщо йдеться про неповнолітню або малолітню особу, то необхідно керуватися також нормами СК та Правилами опіки та піклування, в яких детальніше регулюються ці питання. Зокрема ст. 245 СК та п. 3.6 Правил опіки та піклування встановлюють, що якщо над дітьми, які виховуються у навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані до відповідних лікувальних установ чи установ соціального захисту населення, опікуни/ піклувальники не призначені, то виконання обов'язків опікунів і піклувальників від імені держави здійснюють ці установи в особі керівників цих установ. Призначити опікуна/піклувальника можна й після влаштування зазначених у даному пункті осіб до відповідних державних установ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >