< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок реалізації насіння і садивного матеріалу

Реалізація насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом оптової та роздрібної торгівлі. Аграрно-правовому регулюванню підпорядковується саме оптова реалізація насіння і садивного матеріалу, чому присвячено низку аграрних нормативно-правових актів. Роздрібна торгівля врегульовується актами цивільного та господарського законодавства, зокрема постановою Кабінету Міністрів України "Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення" від 8 лютого 1995 р. № 108, загальними положеннями Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 р. № 104, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2007 р. за № 1257/14524, а також Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 8 липня 1996 р. № 369.

Слід зазначити, що прийняття Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" від 25 червня 2009 р. та Державної цільової програми створення оптових ринків, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 562 дає змогу розглядати оптову торгівлю насінням і садивним матеріалом одночасно як частину оптового ринку сільськогосподарської продукції і як спеціалізований насінницький ринок оптової торгівлі.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" від 26 грудня 2002 р. оптова торгівля насінням на внутрішньому ринку України підлягає ліцензуванню. Прикінцевими положеннями цього Закону запропоновано доповнити перелік ліцензійних видів господарської діяльності, визначених ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", пунктом 65 щодо оптової торгівлі насінням.

Органи ліцензування оптової торгівлі насінням визначено п. 33 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698. У сфері оптової торгівлі насінням для потреб ведення сільського господарства органами ліцензування виступають Мінагрополітики України та місцеві органи державної виконавчої влади: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. На підставі ліцензії, виданої Міністерством аграрної політики України, здійснювати оптову торгівлю насінням дозволено на всій території України, а на підставі ліцензії, виданої місцевим органом виконавчої влади, - на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Рішення про видачу ліцензії приймається Мінагрополітики України на підставі висновку спеціальної ліцензійної комісії, яка діє на основі Положення про ліцензійну комісію з ліцензування провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 28 березня 2008 р. № 189. До компетенції ліцензійної комісії входить прийняття рішення щодо видачі або переоформлення ліцензії, видачі копії, дубліката ліцензії, відмову у її видачі або залишення заяви без розгляду. Комісія також подає пропозиції Мінагрополітики України щодо скасування рішення про видачу ліцензії, рішення про визнання ліцензії недійсною та про анулювання ліцензії згідно із законодавством. Для отримання ліцензії на оптову торгівлю насінням суб'єкт господарювання повинен звернутися до ліцензійної комісії із заявою про видачу ліцензії встановленого зразка. До заяви додаються документи, визначені Переліком документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756.

Термін дії зазначеної ліцензії та розмір плати за її видачу встановлюються постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755. При цьому іншою постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 498 було змінено основу формування плати за одержання ліцензії з неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на розмір мінімальної заробітної плати. Таким чином, за загальним правилом, термін дії ліцензії на провадження оптової торгівлі насінням становить 5 років, а плата за її видачу справляється у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, або у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, якщо органом ліцензування є місцевий орган виконавчої влади.

У процесі визначення якості насіння і садивного матеріалу здійснюється: встановлення відповідності сортової та насіннєвої документації на партію насіння та садивного матеріалу до вимог нормативних документів; визначення відповідності показників сортових і посівних якостей партії1 насіння та садивного матеріалу до даних, зазначених у відповідних документах на партію; визначення генетичного походження насіння та садивного матеріалу. Здійснюються зазначені процедури на основі Правил експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення заяв, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 8 липня 2003 р. № 223, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 2003 р. за №630/7951.

Крім вимог до якості насіннєвого матеріалу істотною умовою договору оптової торгівлі насінням є вимоги щодо пакування партій насіння. Здійснюється ця процедура відповідно до Правил пакування та маркування насіння сільськогосподарських культур в Україні, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 22 червня 2009 р. № 426, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 липня 2009 р. за № 639/16655. Має свої особливості і формування ціни сортового насіння і садивного матеріалу. Залежно від категорії насіння існують сортові надбавки у вигляді відсотків до ціни, встановлені і затверджені, спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 6 березня 2007 р. № 212/29.

У разі невідповідності сортового насіння сортовим вимогам його використовують як продукт харчування або як корм для сільськогосподарських тварин. Якщо насіння не може використовуватися для жодної із зазначених цілей, воно підлягає фізичному знищенню, яке здійснюється відповідно до Порядку" затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 14 травня 2003 р. № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2003 р. за № 398/7719. Знищення такого насіння покладається на його власника під контролем державного інспектора з насінництва. Таке насіння знищується шляхом спалювання або Іншим способом. Ще один спосіб компостування визначає Методика вилучення, утилізації та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, що зазнали впливу пестицидів та агрохімікатів і непридатні до використання, затверджена наказом Головного санітарно-епідеміологічного управління Міністерства охорони здоров'я України від 7 березня 1996 р. № 5.08.07/306. Компостуванням непридатного насіння є його складування у ізольованих від зовнішнього впливу місцях з метою природного розкладення діючої речовини і подальшого використання як органічних добрив.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >