< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розподіл доходів бюджету за встановленими нормативами відрахувань

Усі податки та інші платежі, які поступили на бюджетні рахунки за надходженнями, повинні бути розподілені відповідно до затверджених нормативів. Перелік надходжень, що підлягають розподілу, визначається Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України, рішеннями рад про місцеві бюджети, податковим законодавством.

За встановленими нормативами за допомогою програмного забезпечення головними управліннями казначейства щоденно проводиться розмежування надходжень, які підлягають розподілу між: загальним і спеціальним фондами бюджетів; державним і місцевими бюджетами; рівнями місцевих бюджетів; державними цільовими фондами.

Для обліку доходів, які підлягають розподілу, у головних управліннях державної казначейської служби відкриваються аналітичні рахунки за балансовими рахунками третього класу "Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів":

  • - по державному бюджету
  • - 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами";
  • - 3131 "Надходження коштів, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету";
  • - 3411 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу".
  • - по місцевих бюджетах
  • - 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету"; - 3161 "Кошти, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів";
  • - 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу".

За результатами проведеного розподілу доходів органами казначейства щоденно формуються платіжні доручення на перерахування коштів із зазначених рахунків. Кошти, які відповідно до встановлених нормативів є доходами загального та спеціального фондів державного бюджету, зараховуються на бюджетні рахунки за надходженнями (3111 - по загальному фонду та 3121 - по спеціальному фонду).

Інформація щодо надходження та повернення платежів до бюджетів одночасно відображається на рахунках 6 класу, де вона акумулюється наростаючим підсумком з початку року. Таким чином, усі надходження до і після розмежування знаходять своє відображення на бюджетних рахунках 3 і 6 класів бюджетного обліку.

Залишки коштів за день (з урахуванням повернень) у регламентований час зараховуюся на рахунки для акумуляції доходів, які надійшли упродовж дня до загального (3112) та спеціального (3122) фондів державного бюджету.

Залишки коштів за день з рахунків 3122, відкритих у головних управліннях казначейства, в автоматизованому режимі за допомогою системи електронних платежів перераховуються на аналогічні рахунки, відкриті у Державній казначейській службі (на центральному рівні).

Кошти, закумульовані на рахунках 3112, підлягають такому розподілу: частина коштів перераховується безпосередньо на аналогічні рахунки, відкриті в Казначействі України, інша - за встановленими нормативами відрахувань як дотація вирівнювання переховується на рахунки 3141 органів місцевого самоврядування. Інформація про передані на центральний і місцевий рівні кошти одночасно відображається на рахунках 8 класу управлінського обліку як кошти отримані.

Таким чином досягається подвійний контроль за отриманими доходами загального і спеціального фондів державного бюджету, а саме: залишки коштів на рахунках 6 класу на рівні головного управління повинні дорівнювати залишкам на рахунках 8 класу як кошти передані, і відповідно залишки на рахунках 8 класу Державної казначейської служби - як кошти отримані.

Після одержання та відображення в обліку доходів від головних управлінь на центральному рівні здійснюється розподіл асигнувань між головними розпорядниками на здійснення видатків розпорядниками коштів державного бюджету.

Кошти, що надійшли на рахунки місцевих бюджетів, акумулюються на котлових рахунках доходів загального (3142) та спеціального (3152) фондів місцевих бюджетів. У межах операційного дня кошти з цих рахунків перераховуються на видаткові рахунки 3142 і 3152 місцевих бюджетів. З цих рахунків на підставі розпоряджень місцевих фінансових органів чи керівників органів місцевого самоврядування виділяються кошти головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів. Згідно з розподілами головні розпорядники розподіляють кошти між установами й організаціями, які отримують кошти з місцевих бюджетів.

Результати розподілу податків, зборів (обов'язкових платежів) знаходять відображення у відповідних відомостях розподілу платежів, які надійшли на розподільчі рахунки з обліку доходів, записи у яких проводяться щоденно згідно з надходженнями. Відомості містять інформацію про суми платежів, що поступили й підлягають перерахуванню до бюджетів різних рівнів, за поточний день і наростаючим підсумком з початку року. Для кожного рівня бюджету передбачена графа для нормативу відрахування та графа для розмежованої суми, розрахованої за індивідуальним нормативом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >