< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансова безпека банківського сектору

Сутність фінансової безпеки банківського сектору

Безпека банківського сектору є частиною фінансової безпеки країни, так як банківська система є найважливішою складовою фінансово-кредитної сфери держави. Саме стан банківського сектора і визначає рівень фінансово-кредитної безпеки, а отже, і рівень фінансової безпеки держави.

Структура фінансової безпеки держави

Структура фінансової безпеки держави

фінансова безпека банківського сектору розглядається у двух аспектах:

Фінансова безпека окремого банку тісно пов'язана з безпекою банківського сектору в цілому. Вони взаємно впливають одна на одну. З одного боку, проблеми, що виникли в одному банку, здатні викликати ефект доміно і привести до системної банківської кризи.

ключові характеристики фінансової безпеки банків:

для забезпечення фінансової безпеки банки повинні вирішувати такі завдання:

Отже, фінансова безпека банку є важливою складовою фінансової і національної безпеки та є таким станом банківської установи, що характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, її здатністю досягати поставлених цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення стійкого розвитку

загрози безпеки банків розділяються на дві групи:

Основні види зовнішніх загроз банку

Види зовнішніх загроз

Можливі прояви

1.Нормативне регулювання банківської діяльності

 • - недосконалість законодавства (наприклад, відсутність закону про банківську таємницю створює загрозу розголошення інформації про діяльність банку та його клієнтів);
 • - мінливість законодавства;
 • - відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності або зміна умов ліцензування

2.Грошово-кредитна політика центрального банку

 • - ставка обов'язкового резервування;
 • - обсяги рефінансування й розмір облікової ставки;
 • - обсяг пропозиції грошей в обігу;
 • - зміна облікової ставки;
 • - обсяг операцій з ОВДП

3.Нестабільність зовнішнього середовища

 • - глобальні або локальні фінансові кризи;
 • - неможливість одержати доступ до зовнішніх фінансових ресурсів;
 • - валютний, процентний і ринковий ризики;
 • - блокування активів банку в іншій державі;
 • - державний дефолт

Види зовнішніх загроз

4. Довіра до банківської системи

Можливі прояви

 • - недовіра з боку інвесторів;
 • - недовіра з боку підприємств (кредиторів);
 • - недовіра з боку населення (вкладники);
 • - швидке вилучення великого обсягу коштів із банку;
 • - використання засобів масової інформації для провокування банківської кризи;
 • - погіршення репутації банку;
 • - банкрутство великого банку

5.Конкурентне середовище

 • - неконкурентоспроможність банку;
 • - несумлінна діяльність конкурентів;
 • - різке збільшення ринкових ставок за депозитами;
 • - різке зниження ринкових ставок за кредитами;
 • - завдання економічних збитків підприємствам - ключовим контрагентам банку

6. Злочинна діяльність

 • - шахрайські дії третіх осіб;
 • - грабіж і крадіжка цінностей банку;
 • - злом комп'ютерних мереж банку;
 • - рейдерські атаки на банк;
 • - махінації з акціями банку

7.Негативні макроекономічні умови

 • - високий рівень інфляції й інфляційних очікувань;
 • - дефіцит інвестиційних коштів і низький рівень інвестиційної активності в країні;
 • - економічна криза в країні;
 • - падіння попиту на кредити й банківські послуги

8. Діяльність держави

 • - нестабільної податкової, кредитної й страхової політики;
 • - політична нестабільність;
 • - військові конфлікти

Основні види внутрішніх загроз банку

Види внутрішніх загроз

Можливі прояви

1. Якість кредитного портфеля

 • - рівень проблемних кредитів;
 • - неповернення кредитів;
 • - незбалансована кредитна політика;
 • - збільшення простроченої заборгованості

2. Рівень і компетенція менеджменту

 • - прийняття неправильних управлінських рішень;
 • - неефективна діяльність внаслідок неоптимального використання потенціалу банку;
 • - помилки в стратегічному плануванні й прогнозуванні;
 • - побудова нераціональної структури банку

3. Структура активів і пасивів

 • - дефіцит власних коштів;
 • - низький рівень ліквідності й нестача ліквідних активів;
 • - завищений рівень ризикових активів;
 • - збільшення активів низької якості;
 • - нестача капіталу;
 • - незбалансованість активів і пасивів за строками

4. Залежність від інсайдерів

 • - пільгове кредитування засновників;
 • - прийняття управлінських рішень під тиском власників;
 • - відстоювання інтересів власників, а не інтересів самого банку

5. Злочинні дії персоналу

 • - шахрайство;
 • - розголошення конфіденційної інформації;
 • - неефективна робота персоналу;
 • - перехід ключових працівників до конкурентів;
 • - недостатній рівень кваліфікації персоналу

6.Неефективна діяльність банку

 • - низький рівень прибутків;
 • - недосконала оцінка кредитних ризиків;
 • - низький рівень прибутковості активів;
 • - слабке маркетингове дослідження ринку і, як наслідок, недостатній рівень диверсифікованості банківських операцій
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >