< Попер   ЗМІСТ

Методичний інструментарій забезпечення фінансової безпеки банків

Виділяють методи звичайного й антикризового управління, оскільки управління нормально функціонуючим банком і банком, який має фінансові труднощі, безумовно, відрізняється. Втім, із цього не випливає, що змінюється перелік доступних інструментів, але подібний розподіл дозволяє використовувати наявні розробки в сфері фінансового менеджменту, а також фінансової стабільності банківських установ.

Методичний інструментарій забезпечення фінансової безпеки банків

система фінансової безпеки банків

А. Основу дії системи фінансової безпеки банків становить:

Основу дії системи фінансової безпеки банків становить:

  • 1. діагностика фінансового стану банку;
  • 2. оцінка банківських ризиків,
  • 3. застосування необхідних превентивних і антикризових заходів,
  • 4. здійснення контролю на всіх етапах роботи системи й оцінка її ефективності.

Моральні ризики й асиметрія інформації в банківській діяльності та методи їх мінімізації

Моральні ризики й асиметрія інформації в банківській діяльності та методи їх мінімізації

моральні ризики в банківській діяльності

Одним з основних внутрішніх моральних ризиків для банку є наявність гарантованого вільного доступу до ресурсів.

У даному випадку є ризик того, що бажання банку збільшити кредитний портфель може переважити рівень фінансової безпеки банку.

Особливо актуальним даний ризик став останнім часом, що пов'язано з купівлею іноземними банками вітчизняних установ. У результаті українські банки дістали доступ до дешевих ресурсів. Як показує аналіз, це призвело до значного зростання сумарного кредитного портфеля вітчизняних банків. Проте паралельно відбувається і зниження його якості.

Існує моральний ризик з боку вищого керівництва банку. Він виникає, коли менеджери звільняються від прямої відповідальності за свої дії, відповідно, управління банком стає менш розсудливим, а ринкова дисципліна погіршується.

Однією з основних передумов появи моральних ризиків є асиметрія інформації (коли дві сторони мають різний рівень інформації по предмету їх відносин).

Неповнота інформації є неодмінною ознакою економічного життя. Вона може впливати на умови та особливості функціонування ринків, створюючи додаткові трансакційні витрати для економічних агентів.

Асиметрія інформації створює можливість зловживання одного з учасників операцій неінформованістю контрагента.

наслідки дії моральних принципів:

Можливі прояви моральних ризиків для різних банківських продуктів і методи боротьби з ними

Банківський продукт

Можливі моральні ризики

Методи боротьби з моральними ризиками

Депозити

Наявність фонду гарантування внесків населення

Нагляд з боку центрального банку

Кредити

Неадекватна для банку поведінка клієнта, заснована на асиметричності інформації

Створення і ведення бази неблагонадійних клієнтів, загроза банкрутства позичальника

Платіжні картки

Шахрайство з боку клієнтів

Контроль за діяльністю клієнтів

Розрахунково-касове обслуговування

Аналіз операцій клієнтів

Цінні папери

Неадекватна для банку поведінка клієнта, заснована на асиметричності інформації

Детальний аналіз операції та її умов. Відповідальність персоналу за наслідки операції

Факторинг

Неадекватна для банку поведінка клієнта, заснована на асиметричності інформації

Детальний аналіз дебіторів

Форфейтинг

Проблеми з документами та можливі наслідки від асиметричності інформації

Детальний аналіз умов операції та контрагентів. Відповідальність працівників банку за результати операції

Фінансування

міжнародної

торгівлі

Проблеми з документами

Відповідальність працівників юридичного відділу за результати операції

Лізинг

Неадекватна для банку поведінка клієнта, заснована на асиметричності інформації

Контроль за діяльністю клієнтів

Інкасація

Шахрайство з боку персоналу

Ефективна заробітна плата, контроль за поведінкою персоналу

Консультації

Шахрайство з боку персоналу

Ефективна заробітна плата

Довірче управління

Асиметрія інформації у відносинах "банк - персонал"

Контроль за поведінкою персоналу банку

Зберігання цінностей

Шахрайство з боку персоналу

Ефективна заробітна плата

Банківський продукт

Можливі моральні ризики

Методи боротьби з моральними ризиками

Банківські гарантії

Наявність гарантованого доступу до фінансових ресурсів, як результат - необґрунтовані гарантії з боку банку

Відповідальність керівництва банку за результати роботи

Дилінг

Шахрайство з боку персоналу

Контроль за поведінкою персоналу банку

методи боротьби з моральними ризиками

Оскільки моральні ризики, з одного боку, містять у собі стандартний набір загроз, для їх нейтралізації можна використовувати звичайні механізми забезпечення фінансової безпеки банків. Водночас моральні ризики володіють рядом специфічних особливостей, які припускають використання нестандартних методів фінансового управління.

 
< Попер   ЗМІСТ